Ingrid har fått lukrativt frynsegode: Får gratis utdanning verdt hundretusener

I kampen om de beste hodene er attraktive frynsegoder effektive lokkemiddel. Sjekk hva du må huske om du vil ha betalt utdanning av sjefen.

Tilbake på skolebenken. I august i fjor startet Ingrid Nødset som associate hos PricewaterhouseCoopers. Allerede et år senere går ferden tilbake til skolebenken. Her er Ingrid fotografert på toppen av PwC's takterrasse i Bjørvika.
 • Tone Iren Sørheim
Publisert:

Attraktivt frynsegode. Ingrid Nødset (27) starter til høsten på studiet "Master i regnskap og revisjon" ved Handelshøyskolen BI.

Hun blir fulltidsstudent og studieavgiften dekkes av arbeidsgiver.

Under studiene og frem til hun starter å arbeide igjen høsten 2014, vil hun motta 60 prosent av dagens lønn.

Betalt videreutdanning er av Dine Penger kåret til det mest attraktive frynsegodet. Den ansatte før økt sin kunnskap, som bedriften drar nytte av.

Rett i lomma: Frynsegoder er en god måte å få ekstrainntekter utenom lønnen. Sjekk hva du bør be om, og kan få i vår store guide.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på studier igjen, og jeg ser frem til å bli kjent med flere nye mennesker med lik erfaring som meg i arbeidslivet, sier Ingrid.

Hun er en av flere ansatte som til høsten tar ett års studiepermisjon hos revisjons- og konsulentselskapet PwC. Fra tidligere er hun utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Alle de som fullfører masteren, med karakterer på C og oppover, vil oppnå en lønnsstigning når de er tilbake i jobb.

Les også:Slik bør du ta opp lønn på jobbintervju

Populær ordning, store summer. Rundt 50 prosent av økonomene i PwC, velger å ta master i regnskap og revisjon (MRR).

Kunnskapsbygging over hele landet. – Tidligere var det noen forskjeller ved at ansatte i storbyene i større grad tok MRR enn ansatte på de mindre stedene. Den forskjellen er nærmest utvasket nå. Kunnskap bygges over hele landet, sier en fornøyd Reidar Henriksen hos PwC.

– Vi bruker mellom 15 og 20 millioner kroner i året på å gi de ansatte økt studiekompetanse, sier HR-partner Reidar Henriksen hos PwC.

Han legger til:

Det er med på å bidra til verdiskapning for oss i selskapet, og kundene våre for et bedre tilbud. Samtidig, er dette god faglig ballast å bygge på den kommende generasjonen av ledere.

– Før de ansatte setter i gang en søknadsprosess om MRR, vil vi ta en vurdering av prestasjoner på den enkelte. Motivasjon og ambisjoner samt at det er en kandidat vi ønsker å satse videre på tas med i vurderingen om en ansatt skal ta etterutdanning, sier Henriksen.

For øvrig så tilbyr også andre revisjonsselskaper som Deloitte, Ernst og Young, BDO samt KPMG, tilsvarende studieordninger med tilnærmet like betingelser for sine ansatte.

Dette er bare et av flere eksempler på hvilke frynsegoder selskaper kan gi til sine ansatte. Frynsegodets art og omfang vil variere fra bransje til bransje.

Andre frynsegoder kan være: Betalt trening i arbeidstiden, ekstra fridager, gratis aviser, betalt bredbånd- og mobil, barnehageplass, firmabil, aksjer og så videre.

Les også:Her blir det tøff kamp om studieplassene

Bindingstid. Et av vilkårene arbeidsgiveren stiller til de som mottar studiepermisjon med lønn, er en bindingstid til selskapet på 2,5 år etter fullført skolegang.

– Det synes jeg er helt rettferdig, og jeg ser at med mer faglig tyngde vil jeg kunne bidra ytterligere i diskusjoner. Jeg tror at 2,5 år vil gå veldig raskt, samtidig ønsker jeg å være i selskapet lenger enn det, sier Ingrid Nødset.

PwC åpner også for muligheten for jobbing ved siden av studiene under permisjonen.

Ingrid sier til Dine Penger at det er noe hun kommer til å benytte seg av, spesielt i januar da arbeidspresset er stort for revisorer.

– Noe jobbing ved siden av vil også bidra til at jeg i større grad kan opprette klientforholdene mine. Det er viktig for meg, avslutter Ingrid Nødset.

Les også:Slik strekker de studielånet lenger

Følg med i timen. – Utbetaler arbeidsgiver godtgjørelse for at skattyter skal gjennomføre en utdanning uten at legitimasjonskravene er oppfylt, skal godtgjørelsen inntektsføres i sin helhet, sier advokat Per-Ole Hegdahl.

Pass opp for fordelsbeskatning. Advokat Per-Ole Hegdahl hos NARF, påpeker også at betalt etterutdanning – såkalt arbeidsfinansiert utdanning, er blant de beste frynsegodene.

Reglene for dette er imidlertid både kompliserte og rigide.

– Både arbeidsgiver og arbeidstaker må ha et bevisst forhold til reglene for at arbeidstaker skal kunne motta denne fordelen uten at det også medfører fordelsbeskatning, sier Hegdahl.

DP+:De beste frynsegodene

Dette må arbeidsgiver og arbeidstaker merke seg:

 • Skattefritaket gjelder kostnader til undervisning, eksamensavgift, skolebøker, og reiser til/fra skolen og andre merkostnader.
 • Arbeidstaker skal utarbeide og skrive under på en oppgave til arbeidsgiver over størrelsen og arten av den pådratte kostnaden, som overfor arbeidsgiver bekrefter at utbetalingen ikke gir overskudd.
 • Dersom utbetalingen foretas før kostnaden pådras, må arbeidstaker før utbetalingen levere et anslag over størrelsen av de forventede kostnadene.
 • Etter av kostnadene er pådratt, må arbeidstaker snarest levere endelig oppgave til arbeidsgiver.
 • Skattefritaket gjelder utdanning som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid.
 • Skattefritaket gjelder også om det ytes i forbindelse med opphør av arbeid, men da med begrenset til 1,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden.
 • For at ekstern utdanning skal være skattefri må utdanningen være beregnet å skulle gjennomføres på inntil 4 semester (maksimalt 20 måneders fulltids studium). Er utdanningen beregnet til å vare mer enn 20 måneder kan arbeidsgiver kun dekke de første 20 månedene skattefritt.
 • Varer kurset/utdanningen mer enn 2 måneder må arbeidstakeren ha arbeidet i heltidsstilling hos arbeidsgiver i minst ett år når utdanningen starter. Hvis ikke blir ikke utdanningen skattefri for arbeidsgiver.
 • Arbeidsgiveren kan kreve at du skal arbeide en «pliktarbeidstid» i bedriften etter at utdanningen er ferdig.

  Kilde: Per-Ole Hegdahl i NARF.


Reglene om arbeidsfinansiert utdanning finnes i forskrifter til skatteloven § 5-15, FSFIN (Forskrift 19.11.1999 nummer 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven) § 5-15 B).

NARF er Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Risikerer ekstraskatt etter julebord

 2. Oppfordrer sjefer til å gi ungdom en sjanse i sommer: Slik gjør du suksess av sommerjobben

 3. - Skremmende at så mange ikke har ferie når de har ferie

 4. Her tjener økonomene best

 5. 1 uke overtid i Nordsjøen: 82.362 kroner