Venstre vil kutte i sykelønnen

Venstre avviser karensdager, men vil kutte satsen på sykelønn for å spare offentlige midler og redusere sykefraværet. Partiet vil også senke oljepengebruken.

I BRESJEN FOR SYKELØNNSKUTT: Nestleder i Venstre, Terje Breivik, talte klart imot å tallfeste sykelønnskuttet under Venstres landsmøte søndag. Resultatet ble at kun satsene skal kuttes.

Therese Alice Sanne
  • NTB
Publisert:

Et forslag om å tallfeste kuttet til 20 prosent, slik at arbeidstakere som er syke kun får utbetalt 80 prosent av lønna, falt. Det samme gjorde et forslag om et mer moderat kutt på 10 prosent.

Selve vedtaket som ble fattet under Venstre-landsmøtet søndag, slår kun fast at satsene skal kuttes. Til nå har partiet bare bedt om «utredning av en modell som innebærer redusert kompensasjon ved korttidsfravær (inntil tolv måneder)».

Heftig debatt

Anført av Unge Venstre-leder Tord Hustveit og hans forgjenger, stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, argumenterte tilhengerne engasjert for en prosentsats.

Les også

Venstre vil senke handlingsregelen

- Når regjeringen er så tannløs som den er i dette spørsmålet, er vi alene om å ville gjøre noe med sykelønna. Balansen for å bli irrelevant er hårfin, advarte nestleder Terje Breivik.

Også den andre av Venstres nestledere, Ola Elvestuen, fant grunn til å advare landsmøtet mot å fastsette en prosentsats for sykelønnskutt.

Da tok Hustveit replikk og slo fast at det ikke er stortingsgruppa, men landsmøtet i Venstre som avgjør partiets politikk. Applausen i salen varslet en spennende votering, men forslaget falt med klar margin.

Like fullt går Venstre lenger enn andre partier i spørsmålet om sykelønna, et av de mest betente i norsk politikk.

LANDSMØTE VILLE IKKE TALLFESTE SYKELØNNSKUTT: Forslaget til Unge Venstre, med leder Tord Hustveit og tidligere leder Sveinung Rotevatn, falt under landsmøte.

Erlend Aas

- Det er dokumentert at det har en effekt på sykefraværet dersom ytelsene i sykelønna reduseres. Erfaringer fra Sverige viser at karensdager ikke har effekt, men kutt i satsen har klar virkning, heter det i søndagens vedtak.

Karensdager var regelen fram til 1978 og innebar at arbeidstakere ikke hadde lovfestet krav på sykepenger for de første fraværsdagene.

Handlingsregel

I et annet vedtak under Venstre-landsmøtet søndag bes regjeringen utrede konsekvensene av å senke handlingsregelen for oljepengebruk fra 4 til 3 prosent.

- Oljepengene skal først og fremst sikre pensjonsforpliktelsene for kommende generasjoner, heter det i uttalelsen.

Venstre mener regjeringen bør ta sikte på å styre oljepengebruken etter en retningsgivende sats på 3 prosent allerede i statsbudsjettet for 2015. Ifølge partiet er velferdsstaten underfinansiert.

- Gitt at dagens nivå på offentlige velferdsordninger ikke økes, og at arbeidsinnsatsen fortsetter på dagens nivå, vil det årlige underskuddet på statsbudsjettet om 50 år være på 140 milliarder 2013-kroner, framholder Venstre.

Et mindretall på landsmøtet advarte mot kutt i satsen og viste til at dette åpner for stadige endringer i prosentsatsen, noe som på sikt kan føre til økt oljepengebruk. Flertallet så det annerledes, og slo fast at det vil være enklere å senke oljepengebruken dersom prosentregelen endres.

- Før eller senere kommer Arbeiderpartiet tilbake i regjering. De vil ikke være like ansvarlige som oss, sa Oslo-delegaten Haakon Riekeles.

Les også:

Grande gjenvalgt som leder i VenstreBorten Moe-forslag kan gi Borten Moe-seierHer er miljøbevegelsens oljefond-krav til SivVenstre vil straffe bedrifter som bryter menneskerettigheterVenstre kan forhindre evigvarende fiskekvoter

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Solberg punkterer forslag om velferdskutt

  2. Venstre vil senke handlingsregelen

  3. Venstre vil at staten skal kvitte seg med Statoil-aksjer

  4. Annonsørinnhold

  5. Solberg: Formuesskatten vil være med oss lenge

  6. Betalt innhold

    Vil stramme inn bruken av oljepenger