Eksperter tror Norwegian-dommen vil bli stående: – Blir vanskeligere å sjonglere med ansatte

Piloter og kabinansattes seier mot Norwegian bekrefter det sterke stillingsvernet i Norge, mener arbeidsrettseksperter.

NY DOM: Arbeidsrettseksperter tror dommen mot Norwegian vil blir stående.
Publisert: Publisert:

Asker og Bærum tingrett slår fast at den reelle arbeidsgiver for de kabinansatte i Norwegian er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA.

Advokat og E24s jobbekspert, Thor-Arne Wullum, mener dommen mot Norwegian er prinsipielt interessant, og stadfester det sterke stillingsvernet i Norge.

– Først og fremst viser denne dommen at det er vanskelig å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Det er et sterkt stillingsvern i Norge, og dommen er vel et utslag av det.

Han tror dommen vil bli stående om den skulle bli anket.

– I min mening er denne dommen i overensstemmelse med gjeldende rett, og vil dermed også stå seg i lagmannsretten, og i Høyesterett, hvis den skulle bli sluppet inn der.

Også Thomas Smedsvig i Arntzen de Besche tror dommen kan blir stående.

– Dommen virker veldig grundig og velformulert. Jeg har stor tro på at den kan bli stående, sier han.

JOBBEKSPERT: E24s jobbekspert Thor-Arne Wullum.

Dermed vil den kunne legge føringer for lignende saker fremover.

– Nå er jo dette en konkret dom, men den vil kunne få betydning også for andre, sier Smedsvig.

Vanskeligere å unngå ansvar

Smedsvig mener dommen klargjør grensene for hva som er lov.

– Dette er en dom som klart gjør det vanskeligere for store konserner å sjonglere de ansatte ved å benytte interne bemanningsforetak. Det er interessant at retten karakteriserer den konstruksjonen som Norwegian-konsernet har skapt som en ordning som ikke fortjener arbeidsrettslig vern, sier Thomas Smedsvig.

ARBEIDSRETTSEKSPERT: Advokat Thomas Smedsvig.

– Det er en sterk uttalelse, og et skudd for baugen for dem som ønsker å benytte slike konstruksjoner, sier han.

Hvis denne dommen blir stående, blir det et spørsmål hvordan selskaper vil organisere seg. Wullum trekker frem at det er en trend spesielt i entreprenørvirksomhet at man sier opp sine egne ansatte, og bruker innleid personell fra et annet selskap.

– En mulighet for Norwegian kan være at de rett og slett ikke har piloter i eget selskapet, men bare leier inn, sier Wullum.

Denne muligheten mener Smedsvig ikke ville vært mulig for Norwegian i dette tilfellet.

– Det bare er tillatt å leie inn fra bemanningsforetak i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse. Den testen besto ikke Norwegian i dette tilfellet. Den midlertidige løsningen hadde vart for lenge, slik at retten konkluderte med at innleieforholdet er ulovlig. Retten kom til dette resultatet på grunnlag av arbeidets art, og på varigheten av innleieforholdet, sier Smedsvig.

ARBEIDSRETTSEKSPERT: Advokat Sverre Langfeldt

Et vanlig arbeidsforhold

Advokat og ekspert på arbeidsrett, Sverre Langfeldt, sier Norwegian-dommen viser en ny tilnærming til arbeidsretten.

– Når retten nå legger til grunn at morselskapet er arbeidsgiver, er det en gjennomskjæring som nok kom overraskende på mange. Arbeidsretten er en ganske formell del av jusen, men her brytes det med formaljusen ved å skjære gjennom og si at man legger realiteten til grunn, sier Langfeldt.

Langfeldt tror imidlertid ikke dommen fra tingretten vil bli gjeldende.

– Dette er en prinsipielt interessant sak, og jeg er rimelig sikker på at den vil bli anket, sier han.

Norwegian har ennå ikke kommentert om de vil anke saken, men sa tidligere til E24 at de trenger tid til å lese og vurdere dommen først.

Les også

Jobbekspertene: Har jeg rett til å slippe overtidsarbeidet?

Les også

Laber norsk innsats mot sosial dumping

Les også

Statoil saksøker fagforeningene

Publisert:

Her kan du lese mer om