Tror på langt flere jobbkutt: – Vi vil nå 60.000 før det er slutt

Over 30.000 jobber er borte fra norsk sokkel siden 2014. Det blir langt flere, mener norske eksperter.

FLERE SKAL UT: En oljearbeider ser utover horisonten på Oseberg i Nordsjøen.
Publisert:

Torsdag viser en oppdatert oversikt over annonserte jobbkutt i Norge at over 30.000 jobber nå er borte siden 2014, ifølge en oversikt utarbeidet av aksjemegler Truls Oma Erichsrud i DNB Markets.

– Jeg tror rundt halvparten av nedgangen er unnagjort. Jeg tror vi vil nå 60.000 før det er slutt, sier seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank til E24.

Han understreker at dette gjelder oljebransjen i bred forstand, også de næringer som er indirekte koblet til oljebransjen.

Børsum viser til at oljeinvesteringene på norsk sokkel, den viktigste vekstimpulsen i norsk økonomi siden finanskrisen, falt med om lag 15 prosent i år, og at det ventes tilsvarende kraftige fall i år og kanskje neste år.

Og lavere oljeinvesteringer betyr færre oppdrag og lavere aktivitet for den norske oljebransjen.

– Påbegynte prosjekter gjennomføres, men nye kommer ikke til. Etter hvert som oppgavene ferdigstilles, vil flere miste jobben, sier han, og legger til:

– Derfor tror vi at ledigheten vil stige gjennom hele 2016, og sannsynligvis også inn i 2017. I den forstand er nedturen langt fra over.

Les også

Over 30.000 jobber kuttet i oljenæringen

Positive faktorer

– Det kommer til å ryke flere jobber i oljebransjen, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank.

Han minner om at mange sektorer påvirkes av lavere aktivitet i oljebransjen, og at ringvirkningene av oljebremsen vil bre seg videre utover.

Han peker også på at oljebremsen så langt har vært svært geografisk betinget. Det er særlig sørvestlandet som så langt har merket oljebremsen kraftig.

– Men det blir skapt andre jobber andre steder, og da blir ikke bildet så dramatisk, sier han.

Han peker blant annet på lavere renter, og utsikter for enda lavere styringsrente i Norges Bank, en svært svak kronekurs og god temperatur i offentlig etterspørsel som faktorer som bidrar til å dempe oljebremsens slag inn i økonomien.

Les også

Statoil intensiverer spareplanen kraftig og kutter investeringsbudsjettet igjen

Lavere kostnader

En positiv faktor er at oljebransjen, gjennom jobbkutt og effektivitetsforbedringer, har senket sine kostnader, for eksempel det koster og bygget ut et felt, betraktelig.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets

Oljenedturen har også ført til at selskaper som Statoil og Det norske har planer om å være lønnsomme også i scenarioer der oljeprisen forblir svært lav over tid.

– Dette betyr at mange av feltene i Nordsjøen man tidligere tenkte kanskje aldri ville bli bygget ut, nå kanskje er aktuelle, sier Børsum.

Det vil i så fall bety mer aktivitet.

Men det er én hake:

– Det er ikke bare i Norge at man har klart å tenke nytt og smartere for å få ned kostnadene. Det er skjedd overalt. Dette betyr at konkurransen blir skarpere internasjonalt, sier Børsum.

Les også

Shell bekrefter at 10.000 jobber kuttes

Oljekrigen

Det kraftige oljeprisfallet som kom fra høsten 2014 skyldtes at oljemarkedet rant over.

Det var rett og slett for mye olje, og på hver sin side av det som av mange er blitt døpt «oljekrigen» sto to oljestormakter, den gamle oljeprodusenten Opec mot den nye skiferoljerevolusjonen i USA.

Tidligere hadde Opec vært en garantist for høy oljepris, fordi kartellet justerte produksjonen etter etterspørselen.

Men Opec, i stor grad ledet an av «Opec-sjef» Saudi-Arabia, tok i november 2014 frem stridsøksen og lot pumpene stå på for fullt. Nå var det andre som måtte stå for justeringen.

USA-halvering

Børsum ser nå klare tegn på at krigen har satt dype spor i USA.

Han viser til at investeringene i den amerikanske oljesektoren er nær halvert.

– Om de hadde overlevd med dagens spotpris, hadde vi ikke sett et så stort fall i investeringene. Fallet har vært formidabelt. Det betyr at vi er i ferd med å nå en bunn for oljeprisen, sier Børsum.

Ser prisoppgang i horisonten

Han har vært varsom med å spå retningen for oljeprisen tidligere, men er nå langt mer positiv til at vi kan se en oppgang.

Han forteller at et produksjonsfall på bare to prosent vil være nok til å balansere oljemarkedet.

– Nå tror jeg sannelig det er god grunn til å tenke at det store fallet i oljeprisen er bak oss, og at den neste retningen er opp, sier han.

Les også

To faktorer som løfter Statoil-aksjen

Les også

Over 30.000 jobber kuttet i oljenæringen

Les også

Shell bekrefter at 10.000 jobber kuttes

Publisert:

Her kan du lese mer om