Laber norsk innsats mot sosial dumping

Myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet er svak og lite avskrekkende. Riksrevisor Per-Kristian Foss frykter at kriminelle aktører kan utkonkurrere lovlige virksomheter

IKKE IMPONERT: Riksrevisor Per-Kristian Foss presenterte tirsdag rapporten om sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Han er ikke imponert over offentlige myndigheters innsats.
Publisert: Publisert:

Stortinget har pålagt norske myndigheter å styrke innsatsen mot stadig grovere arbeidslivskriminalitet. Tirsdag konkluderte Riksrevisjonen og la fram rapporter om jobben som er gjort:

– Arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning er ikke god nok, og samarbeids- og reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre. Offentlige oppdragsgivere må etterleve regelverket ved egne anskaffelser, sier riksrevisor Foss.

Lovlige taper

Med utvidelsen av EU og Schengen-samarbeidet har antall utenlandske aktører i det norske markedet økt, noe som har ført til stadig grovere arbeidslivskriminalitet. Foss er bekymret over at myndighetene ikke følger opp tilstrekkelig:

– Sosial dumping er én av hovedutfordringene i arbeidslivet. Vi risikerer å få en dårligere standard for arbeidsmiljø der kriminelle aktører også kan utkonkurrere lovlig drevne virksomheter, sier Foss.

Les også

SSB tror Norges befolkning øker med én million rekordfort

Riksrevisjonens undersøkelse konkluderer med at offentlige virksomheter ikke forhindrer sosial dumping godt nok når de selv hyrer inn. Under halvparten av de undersøkte anskaffelsene har etterlevd alle kravene til anbudsprosess og utforming av kontrakter. Ved 75 prosent av anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene, og under 60 prosent av de kontrollene som var utført, kunne dokumenteres.

Kunnskapsmangel

Ifølge rapporten mangler både statlige og kommunale oppdragsgivere kunnskap om hvordan de skal følge opp lønns- og arbeidsvilkår når de ansetter. Når Arbeidstilsynet finner virksomheter som bryter reglene, bruker de i hovedsak milde reaksjonsformer, noe som ikke virker avskrekkende.

Les også

Oljen over 50 dollar igjen: Nå øyner oljeselskaper i USA lys i tunnelen

Riksrevisjonen anbefaler at innsatsen styrkes, blant annet ved å skjerpe kravene til anbudsprosesser, utforming av kontrakter og oppfølging av leverandører. Videre foreslår de samarbeid med kommunesektorens organisasjon KS for å unngå sosial dumping i kommunal sektor.

Det må også rettes generelle informasjons- og veiledningstiltak mot alle departementer. Arbeidstilsynet må også ta en runde med seg selv for å sikre at dets tilsyns- og veiledningsarbeid bidrar bedre til at offentlig sektor etterlever formål og krav.

Les også

– Man må tåle litt smerte av og til

Les også

Stordalen bygger Norges største hotell – 190 ansatte mister jobben

Les også

Innspurt i meklingen for 7.000 oljearbeidere

Publisert:

Her kan du lese mer om