Ny rapport fra International Labour Organization: Norge har færre kvinnelige ledere enn Rwanda, Colombia og Nicaragua

I en fersk rapport fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO havner Norge langt nede på listen over andelen kvinner i toppstillinger.

FÅ KVINNER PÅ TOPP: Norge havner på 50.-plass i en fersk rapport om andel kvinner med ledererfaring i ulike land. NHO-leder Kristin Skogen Lund forventer flere kvinnelige ledere i årene som kommer. Her med statsminister Erna Solberg på NHOs årskonferanse tidligere denne måneden.
Publisert: Publisert:

Hvis du trodde Norge hadde mange kvinnelige toppledere sammenlignet med andre land må du tro om igjen.

For selv om Statsministeren og finansministeren vår er kvinner, havner allikevel Norge på plass nummer 50 i andel kvinner med erfaring fra lederjobber. Og det etter land som for eksempel Colombia, Jamaica, Nicaragua og Rwanda.

Ifølge ILO-rapporten har 32,2 prosent av norske kvinner ledererfaring, mens Jamaica, som troner øverst på listen, har nær 60 prosent. Tallene som er hentet inn i perioden 2000- 2012 viser at Colombia har 53,1 prosent, Nicaragua 41 prosent og Rwanda 34 prosent.

Ifølge tall fra 2014 fra Statistisk sentralbyrå er det 35,2 prosent kvinnelige ledere i det norske arbeidslivet.

– Kjønnsdelt utdanningsstruktur

VG har snakket med flere kvinnelige toppsjefer om hva de tenker om tallene i rapporten fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen.

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO er ikke fornøyd med at kvinneandelen blant ledere er såpass lav i Norge sammenlignet med andre land.

– NHO er opptatt av at næringslivet skal ha god tilgang på kompetent arbeidskraft. Da må vi ta hele befolkningen i bruk, og rekruttere ledere blant både kvinner og menn, sier NHO-lederen.

– Bakgrunnen for at det er slik, er nok dels at vi har en veldig kjønnsdelt utdanningsstruktur i Norge. Inntil ganske nylig har menn vært i klart flertall på studier som ledere ofte hentes fra, som ingeniørutdanninger, handelshøyskoler, jus og så videre. Nå er dette bildet heldigvis i rask endring; stadig flere jenter velger teknologi, økonomi og jus. Jeg forventer og håper derfor at vi vil se flere kvinnelige ledere i årene som kommer. Næringslivet kan også bli flinkere til å rekruttere bredt, sier hun til VG.

– Hvilke endringer må til for å øke andelen kvinnelige ledere

– NHO tar tak i den lave kvinneandelen blant ledere på flere måter. I 11 år har vi hatt lederutviklingsprogrammet Female Future, med gode resultater. I tillegg har vi nylig satt i gang et forskningsprosjekt som skal studere de bedriftene som lykkes godt med å rekruttere kvinnelige ledere for å finne ut av hva de gjør riktig. Resultatene herfra vil vi dele med medlemsbedriftene våre, sier Skogen Lund.

– Nedslående tall

– Hva kan kvinner gjøre?

– Mitt erfaring er at kvinner som velger en lederjobb i næringslivet har gode og brede karrieremuligheter. Vi har dyktige kvinnelige toppsjefer i Norge som inspirerer og viser at det er mulig. Jeg vil oppfordre flere kvinner til å tørre å velge denne veien – næringslivet trenger dere, sier Skogen Lund.

NEDSLÅENDE: Administrerende direktør Gunn Wærsted i Nordea synes det er trist at Norge har så lav andel kvinner med ledererfaring sammenlignet med andre land.

– Tallene er ganske nedslående, og jeg blir trist av å høre om det, sier administrerende direktør i Nordea i Norge, Gunn Wærsted.

– Det er ingenting som tilsier at kvinner skal være dårligere ledere enn menn. Vi har hørt om dette i snart 30 år, og jeg ser en endring, men det går altfor sakte.

Wærsted mener vi har en lang vei å gå, og at ansvaret må deles mellom kvinner selv samt arbeids- og næringslivet.

– Kvinner må tørre mer, samtidig som arbeidslivet må arbeide målbevisst og langsiktig med kompetanseutvikling og øke kvinneandelen i talentutviklingsprogrammer. Arbeidslivet er nødt til å tenke langsiktig ved å utnytte den kompetansen og det potensialet som ligger fremfor dem. Det vil både næringslivet og samfunnet som helhet dra nytte av.

LES OGSÅ:Én av tre menn foretrekker kvinnelig sjef

Viktig å gi kvinner utviklingsmuligheter

Konsernsjef Hanne Refsholt i Tine synes det er trist at Norge havner så langt nede på listen.

– Jeg kan ikke set at det skulle være noen grunn til dette, Vi har en stor yrkesandel, og et høyt utdanningsnivå hos både kvinner og menn. Jeg synes det er beklagelig, sier Refsholt til VG.

TRIST: Konsernsjef Hanne Refsholt i Tine synes det er trist at Norge havner så langt nede på listen over andel kvinner med ledererfaring.

Hun trekker frem at Tine i dag har 36 prosent kvinner i sitt styre, og per dags dato 36,4 prosent andel kvinner i konsernledelsen.

– Jeg mener det er viktig å gi kvinner utviklingsmuligheter, samtidig som at det fremstår attraktivt å være kvinnelig leder. Min egen erfaring i rekruttering er at det i enkelte posisjoner bare er menn i kandidatutvalget, mens det til andre stillinger igjen nesten bare er kvinner. Det er tydelig at dette kan peke tilbake på valg av utdanning, sier hun.

– Hva kan næringslivet gjøre for å øke andelen kvinnelige ledere?

– Det må legges til rette for det, og det synes jeg vi gjør i Norge, både med vår familiepolitikk og utdanningspolitikk. Det handler om å gi folk sjansen, men kvinnen må også ville. Vi som er kvinnelige ledere må også vise at det er fint å være leder og kvinne i Norge i dag., sier Refsholt.

Kvinner representerer 24 prosent av alle arbeidsgivere i alle regioner, med unntak av Midtøsten og Nord-Afrika, hvor det kun var seks prosent, skives det i rapporten.

** Tallene er hentet fra ulike årstall står det skrevet i rapporten. Jamaica, som kommer øverst på listen, har tall fra 2008, men Norge har tall fra 2012.

Publisert:
Gå til e24.no