Arbeidsministeren vil fjerne alle særaldersgrenser

Hvis arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) får det som han vil, må politi, brannmenn, offiserer og alle andre med rett til å gå av med pensjon tidligere enn andre, belage seg på noen år ekstra jobb.

VIL LA FOLK STÅ LENGER I ARBEID: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) påpeker at det ikke er lønnsomt at arbeidstakere ikke har mulighet til å kombinere langt yrkesliv med pensjon.
Publisert: Publisert:

Systemet med særaldersgrenser gjør det mulig for blant andre polititjenestemenn å gå av med pensjon ved fylte 60 år. Hvis summen av alder og tjenestetid blir minst 85 år, kan politifolk gå av med full pensjon som 57-åringer.

- Vi ser jo i dag at for eksempel politifolk, etter at de har gått av som 57-åringer, jobber i det private næringsliv. Dette er ressurser som politiet fremdeles har stor bruk for, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til Adresseavisen.

Les også

Eriksson: - Absurd ikke å få jobbe til man fyller 70 år

Særfordeler

Det er særlig i offentlig sektor en finner stillinger med særaldersgrenser.

- Særaldersgrensene må gjennomgås. Arbeidslivet har endret seg dramatisk de siste årene, med ny teknologi og nye arbeidsmåter. Derfor er det ingen grunn lenger til at enkelte grupper skal ha særfordeler på dette området. Jeg vil at alle i arbeidslivet skal ha samme aldersgrense for å gå av med pensjon. Det må være likt for alle, sier han.

- Det skal være lønnsomt for alle yrkesgrupper å stå lenger i arbeidslivet – og kombinere arbeid og pensjon. Det handler om at vi trenger flere godt voksne til å stå lenger i arbeidslivet, sier Robert Eriksson.

Skeptisk

Unio-leder Anders Folkestad er skeptisk til utspillet fra Eriksson

- Han ser vekk fra de operative kravene som blir stilt til folk i en rekke yrker. De dette gjelder blir utsatt for en krevende tjeneste både fysisk og psykisk, over tid.

- Jeg forventer at en statsråden går til dette med en seriøs innstilling og mener alvor når han sier han vil drøfte dette med partene.

Les også:

Nav regner med økt ledighet i årEriksson vil trimme trygd som sendes ut av landet1.700 flere utlendinger på dagpenger i 2013LO-Gerd vil dele vårens oppgjør i toParat-lederen utfordrer NHO-sjefen til pensjonskamp

Publisert: