- Ingenting er viktigere nå enn å satse på nye vekstbedrifter i Norge

Stortinget har vedtatt å opprette et fond som skal gi støtte til oppstartsbedrifter i en tidlig fase.

STØTTE TIL GRÜNDERE. Abeliadirektør Håkon Haugli mener Norge kan gå glipp av mange nye arbeidsplasser, bedrifter og næringer ved at det økonomiske nåløyet er så trangt.
Publisert: Publisert:

Forrige uke vedtok Stortinget å innføre en såkalt «pre-såkornordning» som skal gi støtte til gründere i en tidlig oppstartsfase - eller til å komme gjennom "dødens dal", som tiden ofte kalles frem til selskapet begynner å få egne inntekter.

Under budsjettforhandlingene tok kunnskaps- og teknologiforeningen Abelia til orde for en slik ordning.

Torsdag forrige uke la Venstre frem et forslag om en slik pre-såkornordning for Stortinget – hvor resultatet ble at forslaget oversendes regjeringen.

– I tillegg til å etablere et nytt landsdekkende «såkornfond» på 400 millioner i statlig og privat kapital skal det også opprettes et pre-såkornfond rettet mot TTO-er og inkubatorer på 200 millioner kroner i statlig og privat kapital, heter det i forslaget som nå er oversendt regjeringen.

Offentlige skal mache private investeringer

Dette har vært Abelias kampsak i en lengre periode og Abelia-sjef Håkon Haugli er nå veldig godt fornøyd med at forslaget gikk igjennom.

– Dette er en stor seier for Abelia, og en viktig prioritering for gründer- og innovasjonsmiljøet i Norge. Med en fallende oljepris som bakteppe, er ingenting viktigere nå enn å satse på entreprenørskap og utviklingen nye vekstbedrifter i Norge.

– Forslaget innebærer at det offentlige matcher private investeringer, og slik bidrar til å gi flere oppstartsselskaper muligheten til å lykkes. Det vil være et av flere bidrag til å utvikle konkurransedyktige vekstbedrifter i Norge. Det er viktig, sier han.

– Liten tilgang på kapital

– Hensikten med «pre-såkornfondordningen» er å bygge bro over den såkalte "dødens dal". Såkornfondene i Norge kommer inn senere i bedriftenes utvikling, sier Haugli.

Han mener det har vært mangel på slik kapital i Norge:

– Mange andre land har ordninger som fanger opp selskapene i tidlig fase, det har ikke Norge. I tillegg er tilgangen på privat kapital liten i Norge, vi har få private tidlig-fase investorer, såkalte Business Angels. Det skyldes blant annet et skattesystem som favoriserer investeringer i fast eiendom, mener Haugli.

Skal leve av noe etter oljen

– Når oljeprisen nå faller, er det et kraftig varsku om at vi skal leve av noe annet etter oljen. Vår generasjons politikere bør ha som et hovedmål å legge grunnlaget for det næringslivet vi skal leve av fremover. Å få på plass en velfungerende pre-såkornordning, er en god start, sier Haugli.

Han mener at Norge sløser med gode ideer:

– Av de 578 konkrete ideene som kommersialiseringsenhetene ved de norske universitetene (TTOene) brakte fram i fjor, ble 61 vurdert gjennom Forny 2020.

– Mange av disse ble av TTOene omtalt som «grensesprengende forskningsresultater» og alle hadde potensiale til å utvikles til levedyktige bedrifter. Kanskje ender det med at 20-30 får økonomisk drahjelp fra det offentlige. Det store spørsmålet er imidlertid hvilke nye arbeidsplasser, bedrifter og næringer Norge går glipp av ved at nåløyet er så trangt, sier Haugli.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 1.650 medlemsbedrifter og 41.000 ansatte over hele landet.

Les også:

Tesla: – Svakere krone gir ikke dyrere biler – på kort siktSjeføkonom: Tre grep som kan motvirke rubelstupetSubsea 7 kutter nesten 150 ansatteTariffoppgjøret etter LO-streiken godkjentKronen svekkes: Dette er tallet alle frykter i valutamarkedet

Publisert: