- For mye deltid skremmer vekk helsefagarbeidere

Jo lengre helsefagelevene er i utdanning, jo mindre lyst får de på yrket, viser en ny undersøkelse. Mye deltidsarbeid i sektoren kan skremme vekk de unge, tror forsker.

MANGLER ARBEIDSKRAFT: Ny undersøkelse viser at mange som velger å utdanne seg til helsefagarbeider, ikke går videre i yrket ved endt utdannelse.
Publisert:

Samtidig som det er stor mangel på arbeidskraft i helsevesenet er det bare mellom 300 og 400 av tusenvis av elever i helsefagene som velger å begynne å arbeide som helsefagarbeidere (tidligere kalt hjelpepleiere) når utdannelsen er fullført, skriver Klassekampen.

Det viser en ny rapport fra forskningsinstituttet Nifu.

– Elevene vet at dersom de blir helsefagarbeidere, blir de låst til deler av sektoren, først og fremst eldreomsorgen, og at det blir mye deltidsarbeid, sier Håkon Høst, en av forskerne bak rapporten. Han mener at fagbrevet som helsefagarbeider har for lav status i helsesektoren.

Helse- og oppvekstfag er det mest populære yrkesfaget på videregående skole med rundt 8.000 nye elever denne høsten. Men bare en tredel av de som begynte på yrkesfaget høsten 2007, gikk ut i lære.

Les også: Antall helsefagarbeidere på sykehusene minker

Tendensen bekreftes av undersøkelsen til Nifu, der kun en firedel av dem som går i lære svarer at de faktisk vil bli helsefagarbeidere. De fleste ønsker å gå videre for å utdanne seg til sykepleiere. Fortsetter trenden, vil bare 10 prosent av rekrutteringsbehovet bli dekket i årene som kommer.

Ifølge Statistisk sentralbyrås prognoser vil Norge i 2035 mangle mellom 45.000 og 57.000 helsefagarbeidere.

Les også: Færre jobber ufrivillig deltid

Publisert:
Gå til e24.no