Slik jobber Nav med å avsløre trygdesvindlerne

Rundt 130 Nav-ansatte jobber med å avsløre svindlerne.

Flere avsløres: I 2013 ble flere enn noensinne anmeldt av Nav for svindel.
  • Tuva Bønke Grønning
Publisert:

Svindelkontroll. Tre nylig navsvindeldømte forteller Dine Penger om hvordan og hvorfor de endte opp med å lure til seg tusenvis av kroner de ikke hadde rett på. I likhet med stadig flere, ble de tre oppdaget og dømt for det de gjorde.

Har du fått penger du ikke har rett på, eller har du andre erfaringer som NAV-bruker du vil dele? Ta kontakt med Dine Pengers journalist!

I 2013 anmeldte Nav over 1300 personer for svindel for et totalbeløp på 238 millioner kroner. Samme år ble omtrent 1200 dømt for svindel i norske domstoler.

Sverre Lindahl er direktør for Nav Kontroll. Han er sjef for rundt 90 medarbeidere som hver dag jobber med å forebygge og avdekke trygdesvindel, samt vel 20 som jobber med registerkontroll.

I tillegg er det også opprettet en egen forvaltningsenhet med 20 medarbeidere som fatter vedtak i forvaltningssaken og tilbakekreving. Arbeidet med å avdekke trygdesvindel ble formalisert i år 2000, og startet med to medarbeidere. Innen kort tid ble det opprettet fem regionale misbruksteam rundt i landet.

- Etter hvert som man fikk økte bevilgninger er det nå totalt vel 130 årsverk knyttet opp til dette arbeidet, forteller Lindahl.

Fire svindelavdekkingsmetoder. Nav-direktøren forteller at kontrollgruppa i hovedsak har fire måter de jobber på:

  • Mange av sakene starter gjennom den ordinære saksbehandlingen ved at noen fatter mistanke ved en bruker og sjekker nærmere.
  • En del saker avdekkes gjennom samarbeid med andre offentlige etater, som Skatteetaten, politiet, helsevesenet og tollvesenet.
  • Flere saker avdekkes også etter tips fra publikum. Innholdet i disse tipsene vurderes nøye, men ikke alle tipsene er like reelle.
  • Størsteparten av trygdesvindelsakene, omtrent 60 prosent, avdekkes ved hjelp av registersamkjøring. Navs stønadsregister kjøres opp mot inntektsregisteret fra Skatteetaten og Navs eget arbeidsgiver- og arbeidstakerregister. Kontrollørene legger inn visse søkekriterier for å finne mistenkelige saker for kontroll . Etaten har forøvrig nylig fått nye, utvidede hjemler for registersamkjøring.
Sverre Lindahl, direktør for Nav Kontroll.

Store mørketall. Selv om stadig flere nav-svindlere oppdages, er det fortsatt store mørketall, tror Lindahl, og viser til to rapporter fra Proba samfunnsanalyse om mørketall.

- Vi klarer ikke avdekke alt, men vi har blitt mer effektive, spesielt i dette med registersamkjøringer. Vi har de siste årene vært mer bevisste på å ta de litt større sakene til domstolene. Vi krever alltid pengene tilbake når vilkårene for det er oppfyllt, og vanligvis vil trygdesvindel for over ca 85 000 gir ubetingede fengselsstraffer, sier han.

Av de rundt 1200 personene som måtte møte i retten i fjor ble bare to prosent frikjent.

- Dette skyldes nok blant annet at vi er bevisste på å anmelde de riktige sakene. Dette resultatet er vi godt fornøyd med

Av de anmeldte og dømte er det veldig varierende hvor lenge svindelen har pågått og hvor mye penger det er snakk om. Lindahl forteller at det ofte er vanskelig for Nav å oppdage svindelen med en gang, eksempelvis fordi de ikke får sammenlignet registrene før neste års ligning.

- Derfor blir summene noen ganger ganske store. Systemet er basert på tillit, men mange tror kanskje de slipper unna fordi de ikke blir oppdaget med en gang, sier han.

Kan utestenges. Oppdager Nav at du har svindlet til deg dagpenger du ikke har rett på kan de velge å enten ta saken til retten eller utestenge deg fra dagpengeordningen fra 12-26 uker.

- Vi har ikke lov til å både utestenge og anmelde. Når du får stønad blir du godt informert om dine plikter, men det kan virke som om noen glemmer dette fort, sier Lindahl.

Dagpenger er det flest personer svindler til seg penger på og dette utgjør også til sammen de største summene.

Svindel i forbindelse med svart arbeid er ofte vanskeligere å avdekke og Nav er som regel avhengig av godt samarbeide med skatteetaten. I disse sakene er,det ofte snakk om større enkeltsummer fordi det ofte får pågå over flere år. Dette kan eksempelvis være uførepensjon som er utbetalt over mange år.

- Det er jo også lett å tenke seg at mennesker som trenger hjelp fra Nav kanskje er i en vanskelig økonomisk situasjon i utgangspunktet, og da er veien kanskje kortere til å prøve å lure til seg penger. Men det er stor sjans for å bli oppdaget.

Han understreker at det ikke på noen måte skal være lett å lure Nav, og at de som mottar støtte får god innføring i sine plikter og rettigheter.

- Vi ser alt folk i alle aldre og fra alle samfunnslag svindler nav for penger. Det er likevel viktig å si at de aller fleste er ærlige. Vi utbetaler omtrent 380 milliarder kroner til våre brukere i 2013, så svindelsummene er ikke så store i forhold til dette.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner

  2. - Jeg undervurderte systemet. Det var lettjente penger

  3. Over 1300 tatt for svindel: Rekordhøy trygdesvindel

  4. Trygdesvindel for 271 millioner i fjor

  5. Kraftig økning i trygdesvindel