13-åringer som går med avisa, må også levere selvangivelse

Men barnets formue føres på foreldrenes selvangivelse fram til barnet fyller 17.

Jobb = egen selvangivelse: Alle barn over 13 som har inntekter fra arbeid, må levere egen selvangivelse. Fra barnet et 17 skal også formue føres opp på egen selvangivelse.

Foto: Robert Byron / Colourbox
 • Tuva Bønke Grønning
Publisert:

Barn og selvangivelse. Mange barn og ungdommer begynner i sin første ekstrajobb allerede fra 13-årsalderen. Selv om de bare går med avisen en gang i måneden eller hjelper til på et lager en gang i blant, må de levere egen selvangivelse hvis de er over 13 år og har arbeidsinntekt.

- Utgangspunktet er at alle som i inntektsåret har hatt skattepliktig bruttoinntekt og/eller bruttoformue, har selvangivelsesplikt, sier Anne Kirkhusmo i Skatteetaten.

Formue og inntekt til barn som er 16 år eller yngre ved inntektsårets utgang, lignes som hovedregel hos foreldrene og tas med i foreldrenes selvangivelse.

Unntaket er altså hvis barnet har arbeidsinntekt. Er du mellom 13 og 16 år gammel og Skatteetaten har mottatt en lønns- og trekkoppgave vil du få tilsendt selvangivelse. Dette gjelder også selv om barnet har frikort.

- Har barnet i tillegg kapitalinntekt eller formue skal dette tas med i foreldrenes selvangivelse, forklarer Kirkhusmo.

Lite endringer. Har du fylt 17 år skal både inntekt og formue føres i selvangivelsen. Mottar du barnebidrag til deg selv er dette ikke skattepliktig, og gir heller ikke ekstra minstefradrag.

Det er imidlertid sjelden store endringer i selvangivelsene til de yngste, og det er derfor god mulighet til å bruke leveringsfritak.

For barn under 13 år skal alltid både inntekt og formue føres i foreldrenes selvangivelse. Det spiller ingen rolle hvilken av foreldrene det føres opp på hvis dere bor sammen eller er gift.

Bor dere ikke sammen skal barnets opplysninger føres opp på selvangivelsen til den som har hovedomsorgen.

12 år eller yngre

Når barnet er 12 år eller yngre skal både inntekt og formue i foreldrenes selvangivelse.

Barnets lønnsinntekt:

 • Forhåndsutfylt beløp er ført med en halvdel i hver av foreldrenes selvangivelse når foreldrene bor sammen. Foreldrene kan velge en annen fordeling.
 • Føres i post 2.4.1. Man får samtidig et ekstra minstefradrag for barnas inntekt i post 3.2.5.

Barnets formue:

 • Føres i foreldrenes selvangivelse. (Samme hvilken når foreldrene er gift eller samboere. Hos den som har hovedomsorg når foreldrene er skilt.)
 • Bankinnskudd føres i post 4.1.1.
 • Renter føres i post 3.1.1.
 • Andre formuesobjekter for eksempel bolig, føres der de hører hjemme.

13 til 16 år

Når barnet har fyllt 13 har det lov til å ta eget arbeid, for eksempel å gå med avisen eller ryddehjelp på lager. Dermed skal de også levere sin egen selvangivelse for lønnsinntektene. Men formuen skal fortsatt hos foreldrene.

Barnets lønnsinntekt:

 • Barnet leverer egen selvangivelse for lønnsinntekter.
 • Lønnsinntektene føres i post 2.1.1 som for alle andre.

Barnets formue:

 • Føres i foreldrenes selvangivelse (samme hvilken).
 • Bankinnskudd føres i post 4.1.1.
 • Rentene føres i pot 3.1.1.
 • Andre formuesobjekter for eksempel bolig, føres der de hører hjemme.

17 år og over

Når barnet fyller 17 år skal det føre både egen inntekt og formue i selvangivelsen.

Barnets inntekt:

 • Barnet leverer egen selvangivelse for lønnsinntekter.
 • Lønnsinntektene føres i post 2.1.1 som for alle andre.
 • NB: De som mottar barnebidrag til seg selv: Bidrag er ikke skattepliktig (og gir heller ikke ekstra minstefradrag)

Barnets formue:

 • Barnet fører formuen i sin egen selvangivelse
 • Bankinnskudd føres i post 4.1.1 (som vanlig)
 • Renter føres i post 3.1.1 (som vanlig)

Flere artikler

 1. Fristen for å levere selvangivelsen går ut i morgen: Husk fradraget du glemte i fjor

 2. I morgen kan mange sjekke selvangivelsen: Dette må du ha klart når selvangivelsen kommer

 3. Fristen for å endre selvangivelsen går ut ved midnatt: Ti tips i siste liten

 4. Annonsørinnhold

 5. Se hva ekspertene svarte: – Kan jeg få fradrag for oppussing?

 6. Skatteetaten varsler kontroller: Slik kan bloggere gå i skattefellen