Høie legger ned akuttmottak i Telemark

Helseminister Bent Høie (H) støtter Helse sør-østs vedtak om å legge ned Sykehuset Telemarks akutt- og døgnfunksjoner i Rjukan og Kragerø, melder NRK.

AKUTT-KUTT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) foran akuttsentralen ved Oslo universitetssykehus.
Publisert:

Tidligere denne uka vedtok styret i Helse sør-øst nedleggelser begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet.

Torsdag morgen satt Høie i møter med ledelsen i helseforetaket, og nå har han altså bestemt at innbyggerne i blant annet Tinn kommune må klare seg uten sykehus i nærområdet, melder NRK.

Ordfører og Høies partikollega Steinar Bergsland mener helseministeren svikter velgerne.

– Vi er veldig skuffet over ministeren. Vi hadde stor tro på at det skulle komme en mellomløsning. Også vi skjønner at Sykehus-Norge er i utvikling, men vi hadde stor tro på at vi skulle få ha et sykehus på Rjukan, sier Bergsland.

Høie forsvarer avgjørelse

Helseministeren forsvarer imidlertid stadfestingen av helseforetakets vedtak.

– Det er en konklusjon som jeg mener best ivaretar pasientsikkerhet og kvalitet for hele befolkningen i Telemark, ved å samle akuttfunksjonene i Skien. Samtidig har jeg også sagt at Sykehuset Telemark må oppdatere og fornye sine planer for de prehospitale tjenestene, det som er akuttfunksjoner, utenfor sykehusene, sier Høie.

Det finnes imidlertid en mulighet for at saken kan bli sendt videre til Stortinget for en politisk behandling.

SV, KrF, Sp og Venstre kjemper nemlig for å få flertall for et forslag som kan avverge at akutt- og døgnfunksjonene blir lagt ned.

SV-leder Audun Lysbakken krever at helseministeren setter foten ned.

– Hvis han nå støtter Helse sør-øst like før Stortinget skal behandle et veldig relevant forslag for denne prosessen, så mener jeg at det er veldig alvorlig, sa Lysbakken til NRK før Høies avgjørelse ble klar.

Ikke Ap-støtte

I forslaget som SV og sentrumspartiene står sammen om, skal vesentlige endringer i sykehusstrukturen avgjøres av Stortinget.

Forslaget skal opp i Stortinget om knappe to uker, men det er avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet.

Tross press fra Telemark Ap, sier partiets helsepolitiske talsmann på Stortinget, Torgeir Micaelsen, nei.

– Vi mener at sykehusene og pasientene i Norge fortjener det beste, og da må vi være villig til å omstille oss, utvikle oss og gjøre ting på nye måter, sier Micaelsen til NRK.

Sp kritisk

Senterpartiets Kjersti Toppe mener konsekvensene av nedleggelse er store.

– Befolkningen i Distrikts-Norge får lengre reisevei til helt nødvendige helsetilbud, sier Toppe til NRK.

I regjeringserklæringen lovet Høyre og Fremskrittspartiet å «stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet».

Les også

Helseforetakene planlegger omfattende nedbygging av lokalsykehus

Publisert: