Stor undersøkelse: – Viser at selskaper med ambisjoner må ha kvinner i toppledelsen

KPMG har gjennomført en undersøkelse med 700 kvinnelige toppledere fra 42 ulike land. Førsteamanuensis Donatella de Paoli ved BI mener den knuser myter. 

IKKE BARE LIKESTILLING: – Selskaper som ønsker å overleve, må ha kvinner i toppledelsen, og mer enn bare «et gissel», som det ofte blir når det bare er én, sier Donatella de Paoli

Foto: Handelshøyskolen BI
  • Hans M. Jordheim
Publisert:

– Undersøkelsen viser at det å kjempe for flere kvinner i ledelsen i næringslivet ikke bare handler om likestilling og inkludering, men også å være resultatorientert, sier Donatella de Paoli, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

KPMG gjennomfører hvert år en verdensomspennende topplederundersøkelse, Global CEO Outlook, hvor 85 prosent av de omtrent 1300 respondentene er menn.

I år har revisjons- og rådgivningsselskapet for første gang laget en egen topplederundersøkelse kun for kvinner – Global Female Leaders Outlook.

De Paoli mener den tar livet av myten om at kvinner i mindre grad enn menn er egnet til å lede teknologiselskaper.

– Når det kommer til digital transformasjon, handler det ikke om å være personlig interessert i ny teknologi, men å se forretningsmuligheter. Det gjør kvinnelige ledere i mye større grad enn mannlige, sier hun.

Essensielt med kvinner i ledelsen

I KPMG-undersøkelsen svarer 58 prosent av de kvinnelige respondentene at de stoler og hører på data når de skal fatte store beslutninger.

I den generelle, mannsdominerte undersøkelsen viser topplederne imidlertid en viss skepsis. Kun 32 prosent sier de vil øke bruken av prediktive datamodeller og 51 prosent sier at de stoler mindre på denne typen data fremfor historiske data.

– Undersøkelsen viser at kvinner er forutseende, risikovillige og at de er mer åpne for nye forretningsmuligheter, sier Donatella De Paoli.

Derfor er det essensielt for selskaper som ønsker å overleve i fremtiden at de har kvinner i toppledelsen, slår hun fast. Ikke bare én, men gjerne halvparten.

– Se på de store Silicon Valley-selskapene. Det er noen av de selskapene i verden som gjør det best og de ser på mangfold som et viktig premiss for å lykkes.

Kjenner seg ikke igjen

E24 møtte Donatella De Paoli i forbindelse med KPMGs arrangement Topplederkonferansen 2018. Der var administrerende direktør Hege Skryseth i Kongsberg Digital én av talerne.

Hun synes det er positivt at Global Female Leaders Outlook viser at kvinner er opptatt av faktabaserte beslutningsprosesser, fordi hun mener det er viktig med et tydelig datagrunnlag når man skal fatte riktige beslutninger.

AMBISIØS: Kvinnelige ledere tror på mindre økonomisk vekst, både globalt og for eget selskap, enn mannlige. Administrerende direktør Hege Skryseth er imidlertid blant de mer ambisiøse. Her fra KPMGs arrangement Topplederkonferansen 2018.

Foto: Per Oscar Skjellnan

Det vil i så fall utgjøre en positiv forskjell i regnskapsbøkene, skal vi tro en MiT-studie fra 2011. Den viser at selskaper som har et godt, datadrevet beslutningsgrunnlag er 6 prosent mer lønnsomme.

At kvinnelige toppledere har mer forsiktige økonomiske vekstutsikter enn menn, et annet funn i undersøkelsen, er imidlertid noe hun ikke kjenner igjen i seg selv.

– Nei, jeg er i den mer ambisiøse enden. For et selskap handler det om å se på hva som er vekstambisjonene på kort og lenger sikt, og å tørre å være offensiv. Tidligere i karrieren har jeg jobbet i amerikanske selskaper og som kjent er alt større i USA, også målene. Jeg tror det kan være vel så store kulturelle dimensjoner som avgjør hvor glad man er i litt hårete mål, sier hun til E24.

Ikke en rapport om glasstak

KPMG-undersøkelsen om kvinnelige toppledere har gått inn for å speile Global CEO Outlook og måler respondentenes ulike syn på vekst, risiko og digital transformasjon.

Utgangspunktet er at mangfoldige team oftere lykkes fordi de i større grad tar hensyn til ulike erfaringer og perspektiver, forklarer markeds- og kommunikasjonsdirektør Guro Steine i KPMG Norge.

– Målet med Global Female Leaders Outlook er å gi en stemme til en gruppe ledere som vanligvis er underrepresentert i topplederundersøkelser. Dette er ikke en rapport om kjønnsroller, glasstak og manglende mangfold i styrer og ledelse, men i stedet en ren forretningsmessig undersøkelse som utfordringer og muligheter for virksomheter – sett gjennom kvinnelige lederes briller, sier hun.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Kvinner

Flere artikler

  1. – Norske ledere mister mange muligheter

  2. Ny studie: Det kan være ti ganger så lønnsomt å ha kvinner i ledelsen

  3. Fra «gullskjørt» til grønne brobyggere – generasjonsskifte i styrerommet!

  4. Hvorfor gjør kvinnelige økonomer mindre karriere?

  5. Benedicte Kristiansen (31) er «årets salgsleder»: Fra trange kår til direktør i børsnoterte Meltwater