Kraftig nedgang i sykefraværet

Sykefraværet ble redusert med 12,3 prosent i andre kvartal i år. Årsaken er at leger og arbeidsgivere har blitt mer bevisste, mener NAV-direktør Tor Saglie.

NAV-direktør Tor Saglie. Foto: Frode Hansen, VG
Publisert:

Det legemeldte sykefraværet gikk ned med 12,3 prosent i 2. kvartal 2010 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er andre kvartal på rad med sterk nedgang i sykefraværet.
Det totale sykefraværet er på 6,3 prosent, en nedgang på til sammen 10,7 prosent.
- Det kan være flere årsaker til at sykefraværet nå er på vei ned. Noe av nedgangen kan sees i sammenheng med situasjonen på arbeidsmarkedet. Det er kjent fra tidligere forskning at sykefraværet ofte går ned når arbeidsledigheten stiger, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Last ned skjema for krav om sykepenger her.

- Det er også mulig at det sterke fokuset på sykefraværet har ført til at både leger og partene i arbeidslivet har blitt mer bevisste på sine roller, sier Saglie.
Ifølge tall fra SSB gikk det egenmeldte sykefraværet opp med to prosent og utgjør 0,8 prosent av det totale sykefraværet.

LES OGSÅ:

Tøffere for unge å få jobb

Størst nedgang for menn

Sykefraværet falt mer for menn (-14 prosent) enn for kvinner (-10,8 prosent). Sykefraværet gikk mest ned for unge menn i aldersgruppene mellom 20-29 år.
Blant kvinner var det aldersgruppene mellom 20-34 år som hadde den største nedgangen. Sykefraværet for kvinner er på 7,1 prosent og for menn er sykefraværet på 4,3 prosent.

LES OGSÅ:

Kvinner velger kortere permisjon

Psykiske lidelser

Angst og depresjoner er blant de hyppigste årsakene til langtidsfravær. Hvert femte tapte dagsverk skyldes en psykisk lidelse.

- Ved psykiske helseproblemer kan sykmeldinger bidra til å forsterke opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet. Dette kan gjøre det enda vanskeligere å komme tilbake på jobb, sier Saglie.

Flere med gradert sykemelding

Nesten en av fire av de sykmeldte er nå delvis sykemeldt. Andelen med graderte sykemeldinger gikk opp fra 21 prosent i 2. kvartal 2009 til 23 prosent i 2. kvartal 2010.
- Dette er en ønsket utvikling fordi vi ser at kontakten med arbeidsplassen er svært viktig, sier Saglie.
Han mener det er viktig at både arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV og helsetjenesten samarbeider om tiltak for å forebygge sykefravær og for å gjøre det enklere for den sykmeldte å komme tilbake i jobb, enten helt eller delvis.

Stor nedgang i bygg og anlegg

I næringer som er dominert av privat sektor har sykefraværet gått mest ned. Bygg- og anleggsbransjen har hatt den største nedgangen i sykefraværet på 18,3 prosent.

Publisert: