Eksamensstryk kan koste deg 200.000 kr

Har du snart eksamen? Det lønner seg å lese. Om du stryker kan det koste deg dyrt.

GODT FORBEREDT: For Cecilie Østensen (23) og Marie Korsmo (22) er ikke stryk et alternativ. De minsker risikoen ved å lese jevnlig og strukturert. Foto: Maria Lekve, Dine Penger
Publisert:

I disse dager er tusener av studenter rundt om i landet opptatt med å forberede seg til eksamen.
Det lønner seg å være flittig. Å stryke kan lett bli en kostbar affære. I verste fall kan tapet ditt komme opp i over 200.000 kroner.

Har kontroll

På Høgskolen i Oslo møter vi Cecilie Østensen (23) og Marie Korsmo (22). Studentene er travelt opptatt med å forberede seg til eksamen.
- Vi er i god rute, forteller Cecilie Østensen til Dine Penger.
Torsdag 1. desember har jentene årets første eksamen i samfunnsvitenskapelig metode. Men de er ikke bekymret:
- Dersom man ønsker å stå på eksamen er det viktig å være aktiv fra starten. Man må gå på forelesningene og gjøre det som kreves. Slik unngår man alt for store skippertak på slutten, sier Østensen.

LES OGSÅ:

Student? Rådyrt å jobbe for mye

Støtten fra Lånekassen gis som lån. For studieåret 2011-2012 gis det opptil 90.800 kroner i basisstøtte. De som ikke bor sammen med foreldrene, får inntil 40 prosent av beløpet gjort om til stipend etter bestått eksamen.

Kan kutte støtten

Eksamensstryk kan i verste fall bety at du mister retten til studiestøtte. Lånekassen gir studiestøtte i inntil ett år utover normert studietid.
Tar du fulltidsutdanning, kan du være forsinket i inntil ett år utover normert tid. Tar du utdanning på deltid, kan du være mer enn et år forsinket. Regelen er at du kan være forsinket i inntil 60 studiepoeng.

LES OGSÅ:

Titusener studenter mister stipend

SE HVOR MANGE SOM HAR FÅTT REDUSERT STIPEND FRA LÅNEKASSEN:

Kilde: Lånekassen

Tabellen viser at hvert år er det over 10.000 studenter som ikke får omgjort lån til stipend på grunn av forsinkelser.

Rådyrt å stryke på eksamen

Det kan koste deg over 200.000 kroner å stryke på eksamener tilsvarende ett semesters studier. Ekstra studielån og tapt arbeidsinntekt sørger for det.
Du lurer kanskje på om du skal «ta deg råd» til å dumpe i et fag eller to?

Her er beregningene som viser deg hva F-en egentlig koster:

Kilde: Dine Penger

Det er særlig tapt lønn som svir. Hvor mye lønn du faktisk taper vil selvsagt variere. Men det er et faktum at det er det siste halvåret du jobber før du blir pensjonist, som du taper. Og da er lønnen normalt på det høyeste.

«Viktig å stå»

Cecilie og Marie er på siste året av bachelorgraden. De har selv aldri droppet fag eller blitt tvunget til å ta eksamen om igjen:
- Jeg har hele tiden tenkt at det er viktig å stå. Jeg har vel ikke tenkt så mye på økonomien i det, men jeg har veldig lyst til å bli ferdig, sier Marie Korsmo.
Men hun kjenner til at en del andre studenter velger å utsette fag:
- Jeg tenker at det er uheldig. Det er ikke noen vits i å utsette fag når man først er inne i stoffet, sier Korsmo.
Studentene har fortsatt noen uker igjen til å lese. Men jentene vil ikke forsømme alt annet for å fordype seg totalt i lesingen:
- Det blir nok mye lesing den siste uken. Men det er viktig å ta pauser også. Vi leser heller strukturert når vi først leser, forteller Østensen.

Dette er «forsinkelser»

Det er tre ulike måter man kan bli «forsinket» på i løpet av studiene.
Hvis man stryker til eksamen eller utsetter den, vil dette bli regnet som forsinkelser av Lånekassen. Det samme gjelder dersom du tar eksamen om igjen, slik at du bruker mer enn normal tid.
Avbryter du eksamen uten å bestå vil dette også falle inn under betegnelsen «forsinkelser».
Unntak: Dersom du er mer enn ett år forsinket, kan Lånekassen fortsatt vurdere å gi deg støtte. Dette gjelder om forsinkelsen skyldes redusert funksjonsevne, fødsel eller sykdom.

LES OGSÅ:

Utenlandsstudenter tjener på eurokrisen

Ta igjen for tapt tid

Lånekassen kontrollerer de faglige resultatene for studenter som har mottatt støtte for ett studieår.
I Norge blir alle eksamensresultatene overført elektronisk fra lærestedene til Lånekassen. Slik har Lånekassen til enhver tid oversikt over hvem som har pådratt seg forsinkelser.
Dersom du ønsker å innhente forsinkelsen du har pådratt deg hos Lånekassen, kan du fortsette å ta utdanningen uten å motta støtte.
Hvis du tar mer enn 60 studiepoeng på ett år, og innhenter forsinkelsen vil du kunne gå tilbake til å motta studiestøtte videre.

Publisert:

Her kan du lese mer om