Eksperter: Nei, man kan ikke utdanne ferdige ledere til arbeidslivet

Professorene mener utdannelsen gjør en bedre rustet til å takle utfordringene som følger med det å være leder, men at det ikke kan erstatte erfaring.

Dekan ved BI, Han Ketil Arnulf (t.v.) og professor i endringsledelse Inger G. Stensaker (t.h.)
Publisert:

Nå kan du nominere ditt ledertalent for 2022!

For 14. gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv.

Vi har nå åpnet for nominasjoner, og du kan nominere din kollega, leder eller venn her.

I samarbeid med
finn
gjensidige
nho
bi
pwc
mercuri
tripletex

– Hensikten med lederutdanning er å sette mennesker i stand til å skape, drive og eventuelt avslutte organisasjoner. Det er intet ved vår genetiske utrustning og svært lite i de fleste utdanningsløp som setter folk i stand til dette, sier Jan Ketil Arnulf, Dekan for Executive-utdanningen ved Handelshøyskolen BI og Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Han legger til at organisasjoner er moderne, innovative verktøy som kan utrette vidunderlige ting ved riktig bruk, men som kan ødelegge liv og eiendom ved uvettig bruk.

Les også

Gründerkollektivet som restrukturerte hele bedriften under corona

– Mener dere det er mulig å utdanne fiks ferdige ledere til arbeidslivet?

– Nei. Det finnes vel ingen som mener det? Men det finnes gode holdepunkter for at folk som har god opplæring før de legger ut på langtur, har en bedre tur, bedre treningseffekt og er mindre tilbøyelige til å knekke ryggen underveis.

Heller ikke professor i strategisk endring ved NHH, Inger G. Stensaker, mener det er mulig å utdanne fiks ferdige ledere.

– I den grad man noensinne blir «ferdig utdannet», trengs det også praktisk erfaring. Og noe av innsikten og ferdigheten som leder kommer gjerne etter en viss erfaring, mener hun.

Les også

Tek-boom i rekruttering: – Mange ønsker fortsatt menneskelig kontakt

– Best å reparere taket mens det er solskinn

Arnulf mener at ledere best forberedes gjennom en kombinasjon av formell utdanning, refleksjon over praksis og eventuell individuell veiledning.

– Generelt er det best å reparere taket mens det er solskinn. Det vil si at det er lettere å reflektere over livet og seg selv mens man er rolig og fattet. En person drevet inn i et hjørne av pågående konflikter eller truende kontrolltap, er oftest ikke så lærenem.

Vil skape bedre forståelse

Stensaker forklarer at de utdanner sine studenter i økonomi og ledelse, så fulltidsprogrammene ikke er rene lederutdanninger. På NHH Executive kan imidlertid studenter etter- og videreutdannes.

– Hensikten er å bedre forstå hvordan man som leder kan påvirke virksomhetens resultater og mobilisere og motivere andre til det samme, forklarer hun.

I programmer hvor det er unge studenter uten ledererfaring, forklarer Stensaker at de forsøker å forberede dem gjennom en kombinasjon av flere elementer.

– Å høre om ledelse, andres erfaringer, jobbe med case og diskutere ulike tilnærminger erfaringer, og kjenne på dilemmaer og utfordringer gjennom øvelser.

Les også

Her er SR-Banks nye konsernsjef

Fagfelt i utvikling

På BI Executive som har omtrent 7.000 studenter er det en forutsetning av studentene allerede har praktisk erfaring, mens for de unge heltidsstudentene har de kontakt med praksis for alle studenter. Kravet til praktisk erfaring varierer med nivået på studiene.

– Synet på lederutdanning som en kombinasjon av kunnskap, praksis og refleksjon har vært temmelig konstant på BI i noen tiår. Svært mange av våre mest prestisjetunge lederopplæringsprogrammer er moderniserte utgaver av ideer som har vært på BI i 20 til 30 år, sier Arnulf, og legger til:

– Når det er sagt, så er våre lederutdanninger selv en del av forskningen på organisasjon og ledelse og dermed en del av et levende fagmiljø i utvikling. Vi tror det er derfor studenter stort sett er fornøyde med lederutdanningen de får på BI.

Publisert:
Gå til e24.no