Nå må du fullføre graden for å få fullt stipend

For skoleåret 2019–2020 er det nye regler som trer i kraft, blant annet om omgjøring av lån til stipend, og endringer i vilkår for borteboere. 

STUDIEPLASS: De aller fleste fikk svar på søknad om studieplass 20. juli, og mot slutten av måneden kommer svaret til de som står på venteliste. Illustrasjonsfoto.

Foto: Thomas Brun NTB scanpix
  • Hanna Ghaderi
Publisert: Publisert:

Tirsdag kom tallene fra årets hovedopptak til studier. Aldri før har så mange kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass som under årets hovedopptak. 99.319 søkere har fått tilbud, som er 1.042 flere enn i fjor, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Studenter som tar høyere og annen utdanning får utbetalt basisstøtten fra Lånekassen som lån, men inntil 40 prosent av dette kan gjøres om til stipend.

Det er dog flere vilkår som må oppfylles for å få gjort om lån til stipend:

Konsekvensene av å bo hjemme, ikke bestå utdanning eller om inntekt, formue eller trygd overskrider grensene, er at beløpet du kan få gjort om til stipend blir redusert, eller at omgjøringen til stipend kan falle helt bort.

Fra skoleåret 2019–2020 er det flere nye regler som trer i kraft.

Ny omgjøringsordning

Det innføres en ny omgjøringsordning for søkere i høyere utdanning. Andelen lån som kan gjøres om til utdanningsstipend vil fortsatt være 40 prosent, men opptil 15 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av fullført grad. Omgjøring på grunnlag av grad vil først skje når graden er fullført.

Opptil 25 prosent av basisstøtten vil fortsatt kunne gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av beståtte studiepoeng, og vil skje fortløpende, som tidligere.

– Det er et ønske fra myndighetene at flere skal fullføre en grad. De nye reglene skal stimulere til det, sier Solbjørg Sørensen, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

20 millioner til programmering i skolen

Nye boregler

For å få gjort om lån til utdanningsstipend er ett av vilkårene at du ikke bor sammen med foreldrene dine.

Fra og med undervisningsåret 2019–2020 endrer Lånekassen reglene for hvem som kan bli regnet som borteboer. Dersom man for eksempel bor i en kjellerleilighet i huset til foreldrene, kan du bli regnet som borteboer når leiligheten er klart atskilt og har et eget bruksenhetsnummer i folkeregisteret eller eiendomsregisteret.

Dersom du bor i en kårbolig eller et anneks på eiendommen til foreldrene, og boenheten er fysisk atskilt fra huset med eget bad og kjøkken kan du fra høsten av også regnes som borteboer.

Lånekassen gjennomfører bokontroll av studenter som oppgir at de bor borte. På sine nettsider oppgir de at enkelte studenter oppgir i søknaden at de ikke bor hjemme, selv om de faktisk bor med foreldrene sine.

Årsaken til endringene skal være en tydeliggjøring av reglene.

Neste skoleår vil også opptrappingen til 11 måneders studiestøtte oppnås. Innføringen begynte i 2017, og har økt med én uke siden.

Utvidelsen blir gitt med forbehold om Stortingets bevilgning.

Nå er det forbudt med nikab i undervisningen

Ekstra skolepengelån

Dem som tar yrkessjåførutdanning kan nå også søke om ekstra skolepengelån, og yrkessjåførordningen vil fra høsten 2019 også omfatte de som vil bli lastebil- og vogntogsjåfører, ikke bare bussjåfører. Lånekassens maksimale sats for lån til skolepenger per undervisningsår dekker normalt ikke alle utgiftene til yrkessjåførutdanningen. Søkere som tar en slik utdanning vil derfor få muligheten til å søke om et ekstra skolepengelån på inntil 40.000 kroner fra høsten 2019.

– Det er et politisk ønske at flere tar yrkessjåførutdanning fordi det er behov for mange nye sjåfører de kommende årene. Ekstralånet skal gjøre det lettere å ta denne utdanningen, begrunner Sørensen.

De kan dermed få inntil 105.362 kroner i skolepengelån for undervisningsåret 2019–2020, i tillegg til basisstøtten.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Lånekassen
  2. Skole og utdanning

Flere artikler

  1. Regjeringens student-pakke: Utvider lånet til dem som mister ekstrajobben

  2. Høyre: – Lånekassen må reformeres

  3. NHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter

  4. Annonsørinnhold

  5. Tror gode brobyggere ofte er skjulte helter

  6. Ledertalentene: Fikk toppjobb i Telenor etter internship i Nike