Bedrifter om den nye ferieloven:  – Det er ikke lenger mulig å betale seg ut fra dårlig planlegging

Dette gjør bedriftene for å unngå at den nye ferieloven skaper hodebry.

– FOLK VIL HA FERIE: – Folk vil ha ferie og er flinke til å ta det så snart de kan og når de kan, sier administrerende direktør Knut Brundtland i ABG Sundal Collier.

Berit Keilen
  • Maren Løhre
Publisert: Publisert:

Jobbeksperter har advart mot at den nye ferieloven kan føre til feriekaos på norske arbeidsplasser.

Bedriftene E24 har kontaktet, er klar over at de kan gå på en større smell enn før dersom de ansatte ikke tar seg fri ferie. Slik forholder de seg til den nye loven.

– Det er ikke lenger mulig å betale seg ut fra dårlig planlegging, sier HR-direktør Bjørn Vihovde i konsulentselskapet EY i Norden og sier:

– Jeg er i bunn og grunn positiv til den nye loven. Det vil være enda færre som spekulerer i ikke å ta ut ferie for å få mer penger. Og sånn sett er det en fordel for oss.

Hovedendringene i ferieloven er:

Retten til å kompensere manglende ferieuttak med penger er bortfalt. Tidligere kunne man få utbetalt ikke-avviklede feriedager i form av ekstra feriepenger eller lønn.

Begrensingen i antall ubrukte feriedager som kan overføres til neste år, er opphevet. All lovbestemt, men ubenyttet, ferie blir dermed videreført.

Du får utsatt ferien fra første sykedag – i stedet for den sjette.

Bjørn Vihovde forteller at de aller fleste i selskapet får til å ta ferie, men at det har vært noen som det har vært vanskelig å frigjøre fra prosjekter:

– Det viktigste da, når ferie blir overført til året etter, er å ha en plan for det. Man må tvinge dem til å ha en plan. Vi har også en intern regel om at man alltid må avvikle ferie før avspasering, sier han.

– Vil unngå opphopning

Personalsjef Arne Kr. Hestnes ved NTNU sier kulturen ved universitetet er at folk tar seg sommerferie. Samtidig har han et generelt inntrykk av at enkelte Ph.d. studenter selv ikke ønsker ferie:

RART: - Den nye ferieloven har ikke skapt debatt som har nådd opp til meg. Det eneste jeg har hørt er at noen synes det er rart at den ble endret, sier personalsjefen ved NTNU.

Mentz Indergaard/NTNU Info

– De er en gruppe som føler press til å prestere og bli ferdig med doktorgraden. Det å ta ferie kan komme i konflikt med det selvsagt. Og det er et tema at enkelte Ph.d.-studenter ikke vil ta ferie. Da må lederne gripe inn. Etter den nye ferieloven må man være enda mer tydelig på at man ikke kan velge bort ferie. Hvis ikke får det store økonomiske konsekvenser, sier han.

Sommerferien regnes som årets hovedferie, og skal omfatte minst tre uker i perioden mellom 1. juni og 30. september.

Hestnes sier at han til nå ikke har merket problemer med den nye loven. Det grepet NTNU har tatt er å signalisere til organisasjonens ledere om at de må være mer aktive for å unngå opphopning av ferie:

– Lederen må være mye mer aktsom og planlegge feriene sammen med de ansatte. Hvis man ikke kommer i mål og får til frivillig ferie, vil de ansatte få tildelt ferie innenfor den normale ferieperioden. Som arbeidsgiver har vi plikt til at de ansatte skal ta ferie, og det har bestandig vært langt frem i pannen. Det vi har gjort nå er å tydeliggjøre det.

– Jeg er forberedt på at vi skal klare å unngå opphopning, så vi tror ikke den nye ferieloven vil bli et problem, sier Hestnes.

– Folk er flinke til å ta ferie

- DE PASSER PÅ DET SELV: Administrerende Knut Brundtland sier den nye ferieloven ikke byr på problemer ettersom «folk er flinke til å ta fri».

Ole Martin Skaug, E24

Administrerende direktør Knut Brundtland i meglerhuset ABG Sundal Collier sier den nye ferieloven ikke har ført til noen endringer hos dem:

– Nei, vi får det til. Folk vil ha ferie og er flinke til å ta det så snart de kan og når de kan.

Han peker på lavt sykefravær og at de fleste medarbeiderne er partnere som årsaker til at det ikke blir endringer hos dem. Og mener det heller er andre bransjer enn meglerbransjen får utfordringer med den nye loven:

– Det er et spørsmål om kundeetterspørsel og oppgaver står i forhold til arbeidsstyrken. I vår bransje får vi det til. Aktivitetsnivået på børsene er vesentlig lavere jul, påske og sommer fordi investorene tar seg ferie. Vi tilpasser oss kundeetterspørselen og jobber heller hardt og intenst når det er mye å gjøre, sier han.

Les også

17 millioner kroner for å ikke jobbe i fire år

Les også

Frykter feriekaos på norske arbeidsplasser

Les også

- La luksusen ligge hjemme på jobbintervjuet

Publisert:

Flere artikler

  1. Frykter feriekaos på norske arbeidsplasser

  2. EY-ansatte får ti dager påskeferie – uten å ta ut feriedager

  3. Jobbekspertene: Betale ut oppsamlet ferie?

  4. Pilotforeningen etter flykaos: Nytt avtaleforslag ikke akseptert av Norwegian

  5. Tise-gründer om suksessen: – Etter det nordiske markedet er målet Europa og verden