Norges beste frynsegode

Arbeidsgiveren kan betale etterutdannelsen din skattefritt. Du kan spare titusenvis av kroner.

FRISTER SKOLEBENKEN: Inntil 2 års etterudanning kan arbeidsgiver sponse. Foto: Scanpix.
Publisert:

Den beste måten å få etterutdannelse på, er å få den gratis! Du slipper å betale skolepenger og utstyr. Ja, til og med oppholdet kan arbeidsgiveren spandere på deg! For arbeidsgiveren er dette en glimrende mulighet til å holde på verdifulle ansatte.

Yrkesrelatert

For at arbeidsgiveren skal betale utdannelsen din, må den være yrkesrelatert. Det betyr at du får ny kompetanse som er nyttig i stillingen din, eller i en ny stilling. Vilkårene for skattefri etterutdannelse er ganske vide, og det er arbeidsgivers begrunnelse som stort sett vil telle.
Det er ingen krav til selve utdannelsen. Alt dekkes, enten det er fullføring av videregående skole, fagskoler, ett- og toårige høyskoler eller påbygningsår på universitetet.

Opp til to år!

Arbeidsgiveren kan skattefritt dekke inntil 20 måneders studietid, som i praksis er to års utdannelse (fire semestre). Dette er fulltidsstudier, hvis du tar studiet på deltid, så forlenges tiden tilsvarende. Er utdannelsen lenger, får du dekket de første to årene, men må skatte av resten.

Krav til ansettelse

For å nyte godt av reglene, må du ha vært ansatt i bedriften i minst ett år i full stilling. Har du vært ansatt i kortere tid, har du rett til to måneders skattefri utdannelse. Det er ikke noe krav i reglene om at du skal fortsette i stillingen etter at du er ferdig med utdannelsen din, men her vil de fleste arbeidsgivere kreve en viss plikttid for å spandere mye penger på deg.
Merk deg at reglene er slik at du kan få inntil to års utdannelse fra hver arbeidsgiver du har! Etterutdannelse bør derfor være med i forhandlingene når du skal ha ny jobb. Reglene står i forskrift til skatteloven,

de finner du her

.

Kan dekke «alt»

Ved siden av skolepenger, bøker, reise og opphold kan arbeidsgiveren også dekke annet utstyr som kreves i utdannelsen. Hvis utdannelsen krever at du har en PC, kan arbeidsgiver låne deg en.
Husleie og reise til og fra studiestedet får du dekket etter reglene om pendlerfradrag. Det vil si at du får dekket kost, losji og reiser frem og tilbake til studiestedet.
Det enkleste er at arbeidsgiveren dekker utgiftene direkte - med andre ord at skolen, bokhandelen og lignende sender regning direkte til bedriften. Betaler du selv og ber om refusjon, kan du risikere at utgiftene går inn i minstefradraget ditt.

Du kan få lønn

Når arbeidsgiveren betaler utdannelsen din, er du fortsatt ansatt i bedriften, og du kan godt få lønn. Det er opp til deg og arbeidsgiveren. Lønnen må du skatte av på vanlig måte.
De fleste bedrifter vil kreve at du binder deg til en «pliktarbeidstid» etter at du er ferdig med utdannelsen. En vanlig løsning er at du må arbeide like lang tid som utdannelsen varer. Dette er et lite offer for å få bedret utdannelsen.

Publisert: