Kunnskapsministeren vil stille krav om lærlinger i universiteter og høyskoler

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er misfornøyd med statens bidrag for å skape plasser for lærlinger. Nå krever han en statlig økning i lærlingplasser på 50 prosent.

MER LÆRLINGER I STATEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil at staten skal bidra med lærlingplasser.
Publisert: Publisert:

– Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, både i privat og i offentlig sektor. Staten har ikke gått i front når det gjelder læreplasser. Det har jeg villet gjøre noe med, og jeg krever nå at universitetene og høyskolene øker antall lærlinger med 50 prosent innen 2016, sier kunnskapsministeren.

I fjorårets tildelingsbrev til universiteter og høyskoler ble det stilt krav om at institusjonene skal ha lærlinger. Etter dette økte antall lærlinger med 15 prosent.

I årets tildelingsbrev øker altså kunnskapsministeren ytterligere innsatsen for å få plass flere læringsplasser.

– Statlige virksomheter må ta sin del av ansvaret og opprette flere læreplasser i egne virksomheter, sier Isaksen.

I årets tildelingsbrev heter det blant annet at «Alle virksomheter skal ha minst én lærling tilknyttet seg. Det er mulig å inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet.»

Også underliggende virksomheter av Kunnskapsdepartementet, som for eksempel Lånekassen, får krav om å opprette lærlingplasser.

Publisert: