Høyesterett får siste ord i sak om akeulykke på seminar

Mannen mener han har rett på yrkesskadeerstatning etter å ha blitt skadet på seminar med jobben.

GIKK GALT: Mannen pådro seg hjerneblødning etter å ha kjørt i et tre i forbindelse med aking på et jobbseminar.
Publisert: Publisert:

Det var i forbindelse med aking på et seminar arrangert av arbeidsgiver at mannen ble utsatt for en ulykke.

Akingen var en del av aktivitetene som stod oppført på programmet for seminaret, som fant sted i november 2010.

Under tvil kom Borgarting lagmannsrett riktignok frem til at arbeidstakeren ikke kunne anses å være i arbeid da ulykken skjedde, og at han dermed ikke er yrkesskadedekket.

Staten ble frifunnet, men sakskostnader ble ikke tilkjent.

Mannen valgte å anke den enstemmige dommen, og nå har ankeutvalget besluttet at saken skal opp i Høyesterett.

- Må anses å være forpliktet

Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett står det i skademeldingen at mannen under akingen kolliderte med et tre.

Senere ble det påvist en mindre hjerneblødning som følge av dette.

Mannens advokat i retten påpekt at ulykken skjedde under et faglig seminar arrangert av hans arbeidsgiver, og han må anses å være forpliktet til å delta på seminaret.

Les også:Beinbrudd under teambuilding var ikke yrkesskade

Videre ble det pekt på at akingen, som ble arrangert av og betalt av mannenss arbeidsgiver, og at det fra arbeidsgivers side og at det var «(...)forventet/ønskelig at flest mulig av seminardeltakerne deltok på akingen.».

Ikke enig

Den saksøkte, Staten ved Arbeids og velferdsdirektoratet, anførte på sin side at « Ved den rettslige bedømmelsen må det tas utgangspunkt i at akingen ikke gikk inn under saksøkers ordinære arbeidsoppgaver.».

Videre står det blant annet at direktoratet mener at Trygderetten korrekt har «(...)kommet til at tilknytningspunktene er for svake til at disse såkalte bedriftsmessige vilkår er oppfylt, herunder vilkåret «i arbeid».».

Les også

Flest menn får yrkesskadeerstatning

Lagmannsretten skriver at« ikke enhver ulykke som skjer i forbindelse med arbeidet, regnes som yrkesskade. At arbeidskolleger gjør noe sammen, er ikke nok. Den enkelte aktivitet må vurderes nærmere. Lagmannsretten tilføyer at dersom alle aktiviteter organisert av arbeidsgiver skulle være dekket, ville det ha en del uoversiktlige konsekvenser.».

Videre skriver de at «det må anses på det rene at det ikke var obligatorisk å delta på akingen.», og at mannen ikke anses å ha vært i arbeid da ulykken skjedde, og han derfor ikke er yrkesskadedekket.

Skadet under teambuilding

I fjor skrev Dine penger en sak om en kontrollingeniør som skadet seg stygt på en tur med arbeidsgiver, Statens Vegvesen.

Ulykken skjedde i det mannen falt av islandshesten under en ridetur. Aktiviteten var del av en to dagers prosjekttur i regi av arbeidsgiveren, der teambuilding var en del av målet.

Selv om Nav godkjente saken som yrkesskade, ble mannen nektet yrkesskadeerstatning av forsikringsselskapet.

- Merkelig

Fagorganisasjonen NITO som organiserer 53.000 ingeniører både i privat og offentlig sektor, sa den gangen følgende vedtaket:

– Som fagforening synes vi det er merkelig at aktiviteter som utføres i arbeidsgivers regi ikke skal dekkes av yrkesskadeforsikring. Det kan være behov for å presisere lovteksten på dette området. Særlig når det også var dissens i den aktuelle saken fra 2011, sa kommunikasjonsdirektør Arve Christensen i NITO til Dine Penger.

Les også

Sparket leder fikk posttraumatisk stresslidelse

Arbeidsrettsekspert Bjørn Eriksen på Handelshøyskolen BI kommenterer at man bør kunne si nei til å være med på slike aktiviteter.

- Grunnen er at arbeidsgiver har styringsrett overfor en ansatt bare innenfor det området man er ansatt for å jobbe med. En lærer er for eksempel ansatt for å gjøre typisk læreroppgaver. En teambuilding-aktivitet er neppe del av det grunnpreget som man er ansatt for å jobbe med, sa han.

Publisert:
Gå til e24.no