Lavere skatt for pensjonister

De fleste pensjonister får lavere skatt i 2014 fordi skatten på alminnelig inntekt blir satt ned til 27 prosent.

Lavere skatt: Pensjonister får gjennomgående lavere skatt. Men økt trygdeavgift kan trekke litt i feil retning for noen.
Publisert:

Lavere skatt på alminnelig inntekt. Skattesatsen på alminnelig inntekt (netto inntekt) reduseres med 1 prosentpoeng fra 28 til 27 prosent.

Det vil redusere skatten på din pensjon og kapitalinntekter som for eksempel renteinntekter. Skattereduksjonen av eventuelle fradrag for kapitalutgifter vil bli tilsvarende lavere, men mange pensjonister har større kapitalinntekter enn fradrag.

Alminnelig inntekt er alle inntekter minus alle fradrag.

Minstefradrag. Satsen i minstefradraget i pensjon øker med 1 prosentenhet til 27 prosent. Maksimalt minstefradrag for pensjonister økes fra 68.050 kroner i 2013 til 70.400 kroner i 2014. Høyere sats for minstefradrag reduserer skatten for de som har pensjonsinntekt under 260.740 kroner i 2014.

Trygdeavgift på pensjon. Trygdeavgiften økes fra 4,7 prosent til 5,1 prosent for pensjon. Det øker skatten.

Pensjonistforbundet mener denne økningen er unødvendig:

– Hvorfor pensjonistene atter en gang skal få en skjerpelse av trygdeavgiften, når gruppen tok hele belastningen forrige gang den ble endret, kreve ren forklaring av finansministeren, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i en pressemelding.

Lavere marginalskatt på pensjon. Marginalskatten på pensjon blir redusert med 0,6 prosentpoeng.

Grunnen er at skatt på alminnelig inntekt reduseres med ett prosentpoeng og at trygdeavgiften økes med 0,4 prosent.

Marginalskatten på pensjon blir dermed redusert fra 44,7 prosent til 44,1 prosent.

Det er trygdeavgift 5,1 prosent, alminnelig skatt 27 prosent og maksimal toppskatt på 12 prosent som blir 44,1 prosent. Men det er få pensjonister som betaler toppskatt.

Lavere formuesskatt. Mange pensjonister har formue, og endel betaler formuesskatt. Noen pensjonister vil derfor få lavere skatt som følge av lavere formueskatt.

Innslagspunktet for formuesskatt økes fra 870.000 til 1 million kroner. Satsen for formuesskatt reduseres fra 1,1 prosent til 1 prosent i 2014.

Skattefradrag for pensjonister

Regjeringen foreslår at skattefradraget for pensjonister reduseres til 30.000 kroner. I 2013 er fradraget maksimalt 30.300 kroner og Stoltenberg II regjeringen foreslo at det skulle økes til 31.200 kroner i 2014 i takt med veksten i minste pensjonsnivå.

Skattefri minste pensjonsnivå. Skattefradraget for pensjonister ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. Fradraget sikrer at pensjonister med minste pensjonsnivå for enslige (høy sats) ikke skal betale skatt.

Nedtrappes. I 2013 er maksimalt fradrag 30.300 kroner. Fradraget trappes ned mot pensjonsinntekt som overstiger 170.750 kroner i 2013, og det er helt nedtrappet ved en pensjonsinntekt på om lag 537.600 kroner.

Gir og tar. Med de andre skatteendringene som regjeringen foreslår for 2014, kan fradraget reduseres noe uten at minstepensjonister må betale skatt.

Regjeringen foreslår derfor at maksimalt fradrag settes til 30.000 kroner i 2014.

Med forslaget vil fortsatt ikke pensjonister med minste pensjonsnivå etter høy sats betale skatt. Tilleggsinntekten en pensjonist kan ha før han eller hun må betale skatt, blir redusert noe.

Skatteskjerpelse. Pensjonister med inntekter litt over minste pensjonsnivå etter høy sats får isolert sett en skjerpelse med forslaget på opptil 1200 kroner.

Redusert skatt på alminnelig inntekt og økt minstefradrag trekker for de fleste pensjonister i motsatt retning. Samlet sett kommer pensjonister som gruppe godt ut med regjeringens forslag.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert: