FERIEPENGER: At en kollega får mer utbetalt i feriepenger kan være en indikasjon på at vedkommende har høyere lønn - men det kan også være andre faktorer som gjør at kollegaen får mer utbetalt.

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Er det lov å lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

En kvinne reagerer på at en mannlig kollega får mye mer i feriepenger enn henne, og antar det skyldes stor forskjell i lønn.

 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Spørsmål:

Hei. Jeg er en kvinne som jobber som kundemottaker i en liten bank. I forrige uke snakket jeg med min mannlige kollega om ferieplanene for i sommer, og i den forbindelse nevnte han hvor mye han fikk i feriepenger. Dette var vesentlig mer enn det jeg får, og jeg antar derfor at han tjener en god del mer enn meg. Vi har ikke tariffavtale og forhandler lønn direkte med personalsjefen hvert år. Har arbeidsgiver lov å lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Dette er ingen ukjent problemstilling. Du nevner at bedriften dere jobber i ikke er omfattet av tariffavtale. Lønnsnivået er i slike tilfeller avtalebasert og i utgangspunktet kun et forhold mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiveren. Det gjelder imidlertid enkelte begrensninger. Blant annet er det i likestilling- og diskrimineringslovgivningen inntatt et prinsipp om lik lønn for likt arbeid. Dette innebærer at lønnsfastsettelsen skal foregå på samme måte, helt uavhengig av kjønn. Ved vurderingen av om arbeidet er likt tas det utgangspunkt i krav til kompetanse, ansvar, og arbeidsforholdet forøvrig. Dersom arbeidet er av lik verdi, men lønnsnivået mellom en kvinne og en mann likevel er ulikt, må arbeidsgiver dokumentere at det ikke er kjønn som er årsaken til forskjellen. Saklig grunnlag for lønnsforskjeller kan f.eks. være ulikt nivå på personlige prestasjoner, utdanning, erfaring, ansiennitet eller lignende. I første omgang vil jeg anbefale deg å kontakte personalsjefen og be om å få opplysninger om lønnsnivået og prinsippene for fastsettelsen for egen lønn og din mannlige kollega sin lønn. Dette har du krav på. Etter å ha mottatt disse opplysningene kan du vurdere å kontakte Likestilling- og diskrimineringsombudet eller en advokat, og få vurdert om det er forhold som tilsier at det foreligger diskriminering grunnet kjønn.

Svar fra Svànaug Bergland:

Det kan godt være at din antakelse er korrekt, men jeg ville nok sjekke med personalsjefen før du evt. går videre med saken. Husk at det er mer enn fastlønnen som inngår i feriepengegrunnlaget. Kan det være at din kollega har fått feriepenger på f.eks. bonusutbetaling, overtidsgodtgjørelse, vederlag for arbeidstid på reiser, e.l. som du ikke har i ditt feriepengegrunnlag? Jeg regner med at personalsjefen ikke vil snakke med deg om dette, men er det mulig for deg å snakke direkte med din kollega? I noen bedrifter snakker man ikke med hverandre om hverandres kompensasjonspakker. I andre bedrifter er det stor åpenhet kollegaer imellom om dette. Du kan jo selv best svare på om dette er en mulig vei å gå for å finne ut om det er en saklig lønnsforskjell mellom dere, eller om ditt tilfelle handler om diskriminering grunnet kjønn.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv
 3. Lønn
 4. Ferie

Flere artikler

 1. Norsk arbeidsliv kan lukke lønnsgapet raskere enn i dag

 2. Fra nå jobber kvinner «gratis» resten av året

 3. Nå må bedriftene brette ut sitt kjønnsregnskap

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Driver du med ubevisst diskriminering? Her er 12 typer atferd som ligger dypt i hjernebarken din

 6. Kan ledere kreve at ansatte er pålogget Teams hele dagen?