Røkke gir kvinnene flertall i eget styre

Forslag om at kvinnene blir i flertall i Aker-styret.

TRE AV FEM KVINNER: Valgkomiteen har kvinneflertall i sitt forslag til nytt Aker-styre.

Falch, Knut
  • Renate Sæle
Publisert:

Kjell Inge Røkkes Aker ASA velger nye styremedlemmer på selskapets generalforsamling 14. april.

I det nye styret vil det etter alt å dømme bli flere kvinnelige aksjonærvalgte styremedlemmer enn mannlige.

I valgkomiteens innstilling blir det foreslått å redusere selskapets styremedlemmer til ni medlemmer, der fem er valgt av aksjonærene.

Valgkomiteen går inn for at Kjell Inge Røkke vil lede styret. Finn Berg Jacobsen er foreslått som ny nestleder.

Kristin Krohn Devold er foreslått å fortsette i styret. Stine Bosse, tidligere konsernsjef i Tryg og Anne Marie Cannon er innstilt som nye styremedlemmer.

Dermed blir det tre kvinnelige aksjonærvalgte styremedlemmer mot to mannlige.

- Bredt sammensatt

«Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på at styret i selskapet skal være bredt sammensatt når det gjelder erfaring, kunnskap og kompetanse. Det bidrar til balansert prioritering av forskjellige hensyn og gode beslutninger for utviklingen av selskapet. Videre styrker det styrets evne til å utfylle, utfordre og føre kontroll med selskapets ledelse», heter det i meldingen fra valgkomiteens formann, Leif-Arne Langøy.

Ros fra styre-ekspert

- Dette er utrolig gledelig og betyr at fokuset på kvotering og mangfold har effekt. Kvinnene er valgt fordi de er utrolig dyktige, sier Elbjørg Gui Standal til E24.

Hun er studierektor ved BI, konsulent i styrearbeid og forfatter av bøker om styrer og etablering.

At kvinneflertallet viser seg i Aker ASA tror hun kommer av god erfaring med kvinnelige styremedlemmer.

- Da brøyter disse vei for flere, mener hun.

Valgkomiteen foreslår honorar på 500.000 kroner til styrets formann. Nestformann vil få 350.000 kroner, mens styremedlemmer får 300.000 kroner.

Lone Fønss Schrøder, Bjørn Glatgård, Hanne Harlem og Kjell Storeide trer ut fra styret, som altså skal reduseres til ni medlemmer. I tillegg til de aksjonærvalgte skal fire ansatte velges blant de ansatte. Allmennaksjeloven krever at styret i allmennaksjeselskaper skal være representert med minst 40 prosent av hvert kjønn.

Flere saker på E24

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Aker

Flere artikler

  1. - Sjeldent blant store selskaper

  2. BP-topp inn i Aker Solutions-styret

  3. Akers nye styre er klart

  4. – En utskiftning av hele styret vil kunne bli skadelig

  5. Betalt innhold

    Her er den nye styrelederen i Statoil