Jobbekspertene: «En ansatt har stråleallergi. Hvor langt plikter vi å tilrettelegge?»

En ansatt krever tilrettelegging for stråleallergi. Arbeidsgiver lurer på hvor langt de plikter seg til å tilpasse arbeidssituasjonen.

En ansatt påstår sykefravær skyldes stråleallergi. Nå vil den ansatte ha tilrettelegging på arbeidsplassen. Arbeidsgiver lurer på hvor langt de må strekke seg for tilpassing?

Foto: Colourbox
  • Thor-Arne Wullum
  • Svànaug Bergland
Publisert:

Spørsmål:

Vi har en ansatt hos oss har vært sykmeldt en stund. I dialogmøte fikk vi vite at sykefraværet skyldes stråleallergi. Etter hva vi forstår innebærer dette at man er sensitiv/allergisk mot stråling fra mobiltelefoner, internettmodem, m.v. Den ansatte sier at hun kan komme tilbake på jobb, men stiller som vilkår at det må foretas omfattende tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen. Herunder stiller den ansatte krav om at hun ikke kan ta telefonen, og at hun ikke kan være i nærheten av modem og annet internettbasert elektronisk utstyr. Den ansatte krever også å ha hjemmekontor som fast løsning. Den ansatte har stilling som rådgiver. Vi klarer ikke å imøtekomme den ansatte krav, uten at dette vil påføre oss uforholdsmessige store kostnader. Vi ser heller ikke hvordan den ansatte kan inneha andre stillinger hos oss, da alle ansatte hos oss bruker telefon og internett i sine arbeidsoppgaver. Hvor langt plikter vi å gå her?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Som arbeidsgiver har dere en tilretteleggingsplikt for arbeidstager med redusert arbeidsevne, men denne er ikke uten begrensninger.

Tilretteleggingsplikten gjelder for arbeidstager som har fått nedsatt sin arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l. I dette ligger et krav om at tilretteleggingsbehovet er oppstått som følge av helsemessige forhold. I deres tilfelle kan det være en problemstilling om den ansatte har en anerkjent medisinsk diagnose som kan begrunne hennes utfordringer. Plikten til å tilrettelegge gjelder uansett bare så langt det er mulig, og er begrenset til nødvendige tiltak. Hvor langt plikten går i det enkelte tilfellet må alltid vurderes konkret.

Problematikken hos dere ser ut til å være at den ansattes ønskede tilretteleggingstiltak står i veien for de arbeidsoppgavene den ansatte har i sin stilling. Tilretteleggingstiltak skal primært rette seg mot at arbeidstageren skal få fortsette i sitt ordinære arbeid, eventuelt omplasseres til annet arbeid e.l. Før arbeidstager eventuelt overføres til annet arbeid, skal den ansatte og dens eventuelle tillitsvalgte tas med på råd.

I tilretteleggingsplikten ligger ikke en plikt til å sette arbeidstageren til arbeidsoppgaver virksomheten ikke har behov for at blir utført. Tilretteleggingen skal gjøres innenfor rammen av virksomheten. Dersom den ansatte mener hun ikke kan være til stede i arbeidslokalene og ikke kan utføre de arbeidsoppgavene dere har i deres virksomhet, vil det bli aktuelt å stille spørsmålet om deres arbeidsplass er den riktige for den ansatte. Den ansatte kan selvsagt ikke kreve at dere slutter å ha internett på jobb, og kan heller ikke kreve hjemmekontor som en permanent løsning. Det er også grenser for hvor økonomisk byrdefulle eventuelle tilretteleggingstiltak dere plikter å sette i gang.

Svar fra Svànaug Bergland:

Først og fremst må jeg si at din medarbeider synes å ha kommet i en veldig vanskelig livssituasjon. Det hun er allergisk mot, er noe som i større og mindre grad omgir oss alle hele døgnet. Jeg håper noen kan gi henne en behandling og hjelp hun trenger. Det virker for meg som det dessverre kan være umulig å videreføre dette arbeidsforholdet. Hun antyder jo selv at å jobbe hjemmefra er en mulig løsning. Så da håper jeg hun kan få hjelp til å finne en riktigere jobb med hjemmekontor.

Les også

Jobbekspertene: «Kan jeg nekte å jobbe overtid?»

Les også

Jobbekspertene: Hvordan sier vi opp en ansatt som sykemelder seg før hvert oppsigelsesmøte?

Les også

Jobbekspertene svarer: Kan vi forby tidligere ansatte å kontakte kundene våre?

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Strømpriser
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Jobbekspertene: Stillesitting gir meg plager i rygg og nakke. Kan jeg kreve at sjefen kjøper massasjestol?

  2. Urolige for hjemmekontor: – Regelverket er mangelfullt

  3. Jobbekspertene: Kan man bli sagt opp om man nekter økt stillingsprosent?

  4. Annonsørinnhold

  5. Jobbekspertene: Har deltidsansatte fortrinnsrett til deler av en stilling?

  6. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?