NHH-professor: - Ledere overvurderer sine evner

En studie av amerikanske finansdirektører viser at de er altfor skråsikre når de skal vurdere fremtidig avkastning. NHH-professor Alexander Cappelen mener vi må erkjenne et ledere ofte overvurderer sine evner.

OVERVURDERER EGNE EVNER: Amerikanske finansdirektører er altfor skråsikre når de skal forutsi fremtidig avkastning. NHH-professor Alexander Cappelen mener ledere, som disse på NHOs årskonferanse, må få bedre forståelse for denne tilbøyeligheten til å systematisk gjøre feil.

Fredrik Varfjell,
 • Åsmund Sunde Valseth
Publisert: Publisert:

En omfattende studie fra amerikanske forskere viser at toppsjefer konsekvent undervurderer usikkerheten i markedet. Svært ofte blir avkastningen høyere eller lavere enn det sjefene tror det er sannsynlig at den blir. Sjefene er skråsikre både på avkastningen til eget selskap og i markedet generelt, men tar ofte feil.

Professor Alexander Cappelen ved NHH mener funnene må få konsekvenser for måten selskaper styres på.

- Vi må erkjenne at ledere overvurderer sine evner både til å forutse framtiden og gjennomføre prosjekter, sier professoren i atferdsøkonomi.

I studien er amerikanske finansdirektører gjennom ti år bedt om å angi et intervall som de mener det er svært sannsynlig at gjennomsnittlig avkastning for USAs 500 største selskaper vil ligge innenfor. Når forskerne sammenligner dette med hva som skjedde, finner de at faktisk avkastning svært ofte havnet utenfor dette intervallet.

Fremtidens ledere

GIR RÅD TIL LEDERE: Anders Cappelen ved The Choice Lab.

NHH

Mange av Cappelens studenter ved NHH kan selv komme til å ende opp som ledere, og professoren mener de bør lære av studier som denne.

- Fremtidens ledere må få bedre forståelse for denne tilbøyeligheten til å systematisk gjøre feil. Folk overvurderer egne evner, starter opp selskaper som ikke har gode nok sjanser til å lykkes, hiver seg ut i konkurranse de ikke kan vinne og overvurderer gevinstene ved oppkjøp.

Han mener tradisjonelle lederutdanninger bør legge mer vekt på hvordan både en selv og andre aktører ikke alltid opptrer fullt ut rasjonelt.

Lærer ikke

Cappelen mener det er interessant at topplederne ikke synes å lære av tidligere erfaring.

- De tar feil gang på gang, men justerer ikke anslagene sine. Dette ligner på hvordan du og jeg hvert år kjøper årsabonnement i på treningsstudio i håp om at det dette året skal bli annerledes.

Han mener dette samsvarer godt med tidligere forskning som viser at folk har en tendens til å tro at egne prosjekter skal bli gjennomført uten problemer og i henhold til budsjett, uten å lære av egne erfaringer når dette ikke skjer.

Studien viser imidlertid at ledere med insentivbasert lønn i mindre grad undervurderer usikkerheten. Cappelen har forståelse for det funnet:

- Et insentivbasert lønnssystem er nok en effektiv måte å konfrontere folk med hvordan det faktisk gikk, slik at de blir tvunget til å justere forventningene sine.

Forskerne finner også at det er de toppsjefene som i størst grad undervurderer usikkerheten som investerer mest. Aller mest investerer de som både er for optimistiske i sine anslag på forventet avkastning og undervurderer usikkerheten.

Prestisjetungt tidsskrift

I studien, som er publisert i prestisjetunge Quarterly Journal of Economics, ble sjefene ble bedt om å angi en grense de mente det bare var 10 prosent sjanse for at avkastningen ble høyere enn, og en grense de mente det bare var 10 prosent sjanse for at avkastningen ble lavere enn. Disse to grensene ga et intervall som sjefene mente det var 80 prosent sannsynlig at avkastningen ville havne innenfor.

Hvis sjefenes vurdering av usikkerheten i aksjemarkedet var riktig, burde en forvente at avkastningen i 8 av 10 tilfeller havnet innenfor dette intervallet.

I virkeligheten havnet avkastningen i bare 3 av 10 tilfeller innenfor det intervallet som sjefene så på som svært sannsynlig.

Lignende spørsmål ble stilt om avkastningen i deres eget selskap, og forskerne finner en klar sammenheng mellom undervurdering av usikkerheten i markedet generelt og undervurdering av usikkerheten rundt avkastningen til finansdirektørenes egne selskap.

Eksperimenter

Ved The Choice Lab ved NHH studerer Cappelen og hans kolleger lignende spørsmål gjennom bruk av eksperimenter.

- Vi ser blant annet på hvordan folks konkurransevilje henger sammen med deres tro på egne evner og effekten av overdreven selvtillit, forklarer professoren.

Alexander Cappelen ble tildelt i 2013 tildelt Akademikerprisen for sitt arbeid innenfor atferdsøkonomi.

LES OGSÅ:

Publisert:

Flere artikler

 1. Derfor godtar vi at noen får bedre lønn enn andre

 2. Betalt innhold

  8 ting du må tenke på før du gjør et forretningseksperiment

 3. Ekspert mener folk undervurderer risikoen i boligmarkedet

 4. Betalt innhold

  Eksperter: Dette er farene ved permanent hjemmekontor

 5. Betalt innhold

  Flere dropper kvartalsrapporten – alle må leve med «kvartalsjaget»