Norsk arbeidsliv mer kjønnsdelt enn tidligere

Kvinnelige ingeniører og elektrikere er fortsatt like sjeldne som for 20 år siden. Kjønnsbalansen i arbeidslivet har omtrent ikke endret seg på disse årene, og på noen områder er ulikhetene forsterket.

KJØNNSDELT: Trikkefører-jobben er blant de mest kjønnsdelte i Norge.

Espen Braata
  • NTB
Publisert:

Det går fram av den første totale kartleggingen av det norske arbeidsmarkedet, gjennomført av SINTEF og NTNU på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, skriver Dagsavisen.

– Forbausende lite har skjedd når det gjelder kjønnsdelingen i norsk arbeidsliv siden 1990, sier prosjektleder og forsker Heidi Jensberg ved SINTEF Teknologi og samfunn til Dagsavisen.

– Økt kvinneandel blant lederne er ett av få lyspunkter. Den steg fra 22 prosent i 1996 til 34 prosent i 2010, sier Jensberg.

I 1996 var 99,1 prosent av alle bygg- og anleggsarbeidere menn. I 2010 hadde dette tallet økt til 99,4 prosent. Også blant sporvognførere, elektrikere og vaktmestere er de siste gjenværende kvinnene på vei ut, ifølge statistikkene.

Mannsandelen er langt over 90 prosent og økende.

På tilsvarende måte er kvinnene i ferd med å gjøre enkelte yrker til sine i enda større grad enn før. I 1996 var sju av ti sosionomer og barnevernspedagoger kvinner.

I dag er åtte av ti det. Blant økonomimedarbeidere er kvinnedominansen enda mer massiv. Mer enn ni av ti er nå kvinner, mot åtte av ti i 1996.

Publisert:

Flere artikler

  1. Kommentar: Hvorfor ikke gjøre noe helt konkret for likestillingen?

  2. Halvparten av kvinneneføler likestilling på jobben

  3. Regjeringen vurderer Islands likelønnsgrep

  4. Betalt innhold

    For ti år siden var én av fem i oljebransjen kvinner. Lite har endret seg.

  5. Kvinner har mindretro på forfremmelse