AMERIKANSK ARBEIDSLIVSUNDERSØKELSE: Få kvinner leder i USA

En amerikansk undersøkelse viser liten økning i antall kvinnelige ledere i USA.

Istock
  • Jorun Gaarder
Publisert:

Government Accountability Office har offentliggjort en rapport som viser at amerikanske kvinner klatrer lite i lederstillinger, skriver The New York Times . Rapporten er bestilt av the Joint Economic Council of Congress.

I 2007 ble det hentet inn omfattende data om kvinnelige ledere. Da hadde kvinner om lag 40 prosent av lederstillingene i amerikansk arbeidsliv. Dette var ett prosentpoeng mer enn i forrige måling. Syv år tidligere, i år 2000, hadde kvinnene 39 prosent av lederstillingene. Totalt står kvinner for 49 prosent av arbeidsstyrken i USA.

Forskjell mellom bransjene

I alle de 13 bransjene undersøkelsen omfatter, hadde kvinnelige arbeidsledere en mindre andel ledere enn hva de hadde av arbeidsstyrken totalt. Noen bransjer er unntatt denne regelen. I bygningsbransjen, transport og offentlig forvaltning har kvinner en høyere andel ledere enn andelen av arbeidsstyrken totalt.

Undersøkelsen er justert for forskjeller i utdanningsnivå og alder. Kvinnelige ledere later til å være yngre enn sine mannlige kolleger, de har mindre utdanning og jobber oftere deltid.

Lønnsforskjeller

Fortsatt er det lønnsforskjeller mellom hva kvinnelige og mannlige arbeidere tjener i snitt. Nå tjener kvinner 80,2 cent for hver dollar menn tjener. Men forskjellen har blitt mindre siden første målingen i 1979.

Da tjente kvinner nesten halvparten, 62,3 cent per dollar en mann tjente. Lønnsforskjellen skyldes i stor grad forskjellen i type jobb kjønnene velger, enten det skyldes preferanser eller muligheter.

Kvinnelige ledere tjener 81 cent per dollar en mann tjener. I 2000 var kvinnelige lederes lønn 79 cent per dollar en mann tjente. Lønnsforskjellen var større om lederne hadde barn. Kvinnelige ledere er oftere barnløse og ugifte, viser undersøkelsen.

- Når yrkesaktive kvinner får barn, vet de at det vil forandre livet deres. Det de ikke er klar over, er hvor mye det kommer til å forandre lønnsslippen, sier Carolyn B. Maloney, representant i Kongressen og formann for komiteen som bestilte rapporten.

Nordmenn lite opptatt av forfremmelse

Nordmenn skiller seg fra amerikanere ved å være lite opptatt av forfremmelse. Randstads arbeidslivsundersøkelse viser at 65 prosent av oss sier vi ikke er opptatt av å stige i gradene. Nordmenn er med dette de som er minst opptatt av forfremmelse og skandinavia leder an på denne oversikten. Her hjemme er vi generelt svært fornøyde med arbeidsgiveren.

Les flere nyheter på E24

Publisert:

Flere artikler

  1. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker i flere sektorer

  2. Japans eneste kvinnelige sjef med topplønn er amerikansk og jobber i USA

  3. Menn med mastergrad tjener 70.000 kr mer enn kvinner med mastergrad

  4. Menn med flere barn tjener mer

  5. Derfor tjener menn mer enn kvinner