Økende lønnsforskjeller mellom ledere i Norge

Hvor du bor og jobber er avgjørende.

Gorm Kallestad,
  • Øyvind Henriksen
Publisert:

En ny undersøkelse viser at hvor i landet du jobber som leder påvirker lønnen din mer enn før.

Undersøkelsen som er gjennomført for organisasjonen Lederne viser at de høyeste lønningene er å få i og rundt hovedstaden og i områder med olje- og gassvirksomhet.

Innlandet sakker akterut

Den gjennomsnittlige lønnen for en norsk mellomleder ligger på 513 000 kroner. Ledere i Oslo tjener i snitt 10 prosent over dette, 563 000 kroner. På bunn av lønnstabellen finner vi innlandsfylkene Oppland og Hedmark, som ligger henholdsvis 16 og 12 prosent under snittet.

Forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som har gjennomfør undersøkelsen, sier at funnene er tydelige.

- Det er tydelig at aktivitetsnivået i norsk økonomi dreier seg omkring hovedstaden. Det som kanskje er mest overraskende er at innlandsfylkene Oppland og Hedmark samt til en viss grad Østfold ligger så lavt, faktisk lavere enn Nord-Norge, sier Stugu.

Les også: 9 ting du bør tenke på hvis du vil bytte jobb

Kommunestørrelse teller

Undersøkelsen viser også at størrelsen på kommunen arbeidsplassen ligger i påvirker ledernes lønnsslipp.

Mens lederlønninger i en kommune med over 50 000 innbyggere gjennomsnittlig ligger på 560 300 kroner, tjener ledere i kommuner med under 15 000 innbyggere gjennomsnittlig 529 100 kroner.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Lederne

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne sier konkurransen i området er viktig.

- Mye av forskjellene handler nok om at bedriftene forholder seg til markedssituasjonen i sitt område, og avviker fra de prinsippene som ligger til grunn i avtalene. Lønn skal i henhold til de avtalene vi har forhandlet fram med blant andre NHO og Virke, ta utgangspunkt i bedriftens resultat og ikke hvor rimelig de kan avlønne sine ledere, sier Brekke.

-Påvirker hele området

Han mener det vil straffe seg for bedriftseiere å kun tenke på å spare penger i lønnsforhandlingene.

- I områder der det er arbeidsgiverne som sitter med de sterkeste kortene presses ofte lederlønningene ned, og det kan straffe seg i lengden. Da er bedriftene selv med på å gjøre området sitt lite attraktivt for ny kompetanse, få vil etablere seg i områder der man tjener mindre for samme arbeid, sier Brekke.

Mer om lederlønninger:

Publisert:

Flere artikler

  1. Så mye tjenernorske ledere

  2. Kvinnelige mellomledere tjener mindre enn mennene

  3. Flere får karakterer på jobben

  4. Ledere får ikkekompensert for overtid

  5. Betalt innhold

    – Nå stuper lederlønningene i oljebransjen