HR-sjef i Storebrand: – Kompetanse kan være utdatert på fem år

I et arbeidsliv hvor kompetanse går raskere og raskere ut på dato, blir kandidatenes læringsevne viktigere enn karakterer og utdanningssted.

LEDERPOTENSIAL: Fremover vil rekrutterere lete etter en form for lederpotensial hos de fleste kandidater, tror HR-sjef i Storebrand, Tove Selnes.
Publisert: Publisert:

Mens rekrutterere tradisjonelt har vært opptatt av hvilke skoler kandidatene har studert ved, hva de har studert og hvilke karakterer de har oppnådd, går trenden nå i retning av at man vil vite mer om kandidatenes Learning Quotient (LQ) – altså hvordan de klarer å tilegne seg ny kompetanse.

– Kompetanse går mye fortere ut på dato enn tidligere. Mens kompetanse hadde en holdbarhet på kanskje 30 år tidligere, kan den nå være utdatert på under 5 år, forteller HR-direktør i Storebrand, Tove Selnes.

– Det blir dermed viktigere for oss å se etter kandidatenes evne til å anvende sin kompetanse på nye måter, og også tilegne seg ny kompetanse, legger hun til.

Nå haster det med ditt Ledertalent-tips

Sammen med rekrutteringsselskapet Boyden skal E24 igjen kåre Norges beste ledertalent, og nå haster det med å gi ditt tips om Ledertalenter.

For niende året på rad leter vi etter dyktige ledere under 35 år, som har resultat-, personal- og/eller beslutningsansvar i næringslivet?

Kanskje er det DU som tipser oss om årets vinner? Klikk her for å melde inn din kandidat (det tar bare et par minutter)

– Utdanning fortsatt viktig

Det er lettere å se på kandidatens karakterer enn å finne ut av hans eller hennes LQ, men det er ifølge Selnes flere metoder for å finne ut av om kandidatene har gode evner på dette området:

Les også

Nå jakter også konsulentselskapene på teknologer

– En metode er ulike tester. Vi prøver videre å avdekke om folk er nysgjerrige og om de for eksempel gyver løs på oppgaver på en ny måte.

– Det å ha tatt høyere utdanning er for øvrig fortsatt viktig, for ved å ha gjennomført et utdanningsløp, viser man jo også at man har evne til å lære, legger Selnes til.

– Vi snakker også mye om viktigheten av de rette holdningene på karrieredager og i møte med studentene. Storebrand lever av tillit, og da ser vi etter de smarteste som også har gode samarbeidsevner, er endringsvillige og liker å lære seg nye ting.

Et annet innspill fra Selnes, som selv har bakgrunn fra HR i teknologibransjen, er at hun frykter at siviløkonomer vil kunne komme til å sakke etter sammenlignet med sivilingeniører de neste årene.

– Det er et problem at det i mindre grad er fokus på teknologi ved økonomistudiene, noe som kommer til å bli stadig viktigere. Dette er en utfordring for skoler som NHH og BI, mener Selnes.

Leter alltid etter lederpotensial

Allerede i rekrutteringsfasen begynner Storebrand å lete etter ledertalentene, og da ser rekruttererne fremfor alt etter motivasjon, evne til å løse komplekse problemstillinger og oppnå resultater.

– Vi leter etter dem som er smarte, og som klarer å få til ting – så enkelt og så vanskelig, slår Selnes fast, og legger til:

– Videre stilles det stadig større krav til samarbeidsevner hos moderne ledere, og hos oss er vi i tillegg opptatt av at kandidatene må forstå kundens behov.

Selnes peker videre på at de i økende grad ser etter en form for lederpotensial i nær sagt alle kandidater, og at evne til selvstendighet er en viktig faktor i deres vurdering.

– Ledelse i en eller annen form kommer vi alle til å måtte forholde oss til fremover. Før var det lettere å lene seg tilbake, og stole på at lederen ordnet opp. Men nå vil medarbeidere måtte regne med å lede seg selv i større grad, og ta ansvar der man befinner seg i organisasjonen, sier Selnes.

– Bygg nettverk

– Har du avslutningsvis noen gode råd til unge der ute som drømmer om en lederkarriere?

– Det viktigste er å gjøre en god jobb der du er, og si ja til utfordringer, sier Selnes, og fortsetter:

– Et råd spesielt rettet til kvinner, er at de er bevisste på nettverksbygging. Mens menn ofte ikke har problemer med å se andre som forretningsforbindelser, har kvinner en tendens til å se på andre som venninner eller venner som de ikke vil bry eller benytte seg av.

Telenor: – Ser etter helheten

I Telenor er de opptatt av å se på helheten hos kandidatene, og ikke bare karakterer, forteller rekrutteringsansvarlig Amira Delnezirovic:

Les også

Ledertalentene 2017: – Merkelig at det står verst til i næringslivet

For nyutdannede vil elementer som vurderes blant annet være karakterer, men også verv og andre engasjementer ved siden av studier vektlegges.

– Dersom man har studert i utlandet/vært på utveksling, så teller det positivt da Telenor er et globalt selskap hvor man daglig må forholde seg til andre kulturer. Det er med andre ord ikke én ting som vektlegges tyngre enn andre, legger Delnezirovic til.

Når det gjelder vurdering av en kandidats karakterer, peker hun på at disse også må evalueres opp mot hvilken skole eller studieretning en person har gått på, ved at det for eksempel kan være ekstra vanskelig å få gode karakterer på studier som industriell økonomi.

– Har man eksempelvis vært engasjert i en bedrift ved siden av studiene så kan dette videre i noen grad ha gått på bekostning av karakteren A eller B – derimot, erfaringen man kan opparbeidet seg ved å drive noe eget kan være særdeles relevant, og karaktersnittet blir sånn sett mindre viktig, sier Delnezirovic.

Les også

– Som å ha eksamen hver uke

Les også

Hjelp disse med å finne årets ledertalent

Les også

Skaper arbeidsplasser for unge som faller utenfor

Publisert: