Vestre-sjef: – Vi har sagt fra oss prosjekter, vi har ikke lyst til å tjene penger på noe vi mener er umoralsk

Økonomisk lukrative kontrakter velges bort fordi de går på samvittigheten løs, og den nye fabrikken er 60–70 millioner kronerer dyrere enn hva den kunne ha vært – alt for å nå målet om å bli verdens grønneste møbelprodusent. Jan Christian Vestre er «årets bærekraft» i Ledertalentene.

MED BEDRIFTEN SOM POLITISK VÅPEN: Jan Christian Vestre studerte jus og jobbet som politisk rådgiver, blant annet for daværende næringsminister Trond Giske – men da faren døde ga han opp politikerdrømmen og tok over familiebedriften. Han vil nå bruke utemøbelprodusenten som bærer hans etternavn til å forandre verden.
Publisert:

Nå kan du nominere ditt ledertalent for 2022!

For 14. gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv.

Vi har nå åpnet for nominasjoner, og du kan nominere din kollega, leder eller venn her.

I samarbeid med
finn
gjensidige
nho
bi
pwc
mercuri
tripletex

– Ja, jeg sover godt om natten! Dette er ambisiøst, men oppnåelig.

34-åringen ler inne på det lyse, minimalistiske kontoret til utemøbelbedriften han arvet da hans far ble syk og døde i 2012.

I en alder av 25 år, bare ett år etter at han selv overlevde terroristens kuler på Utøya, måtte han sette jusstudier og politisk karriere til side.

Å føre bestefaren og farens arv videre, var viktigere.

– Jeg kom til at skulle jeg kunne gjøre en god jobb, måtte bedriften Vestre først og fremst være et verktøy for å endre verden, sier han.

– Det er politikk i mye, man må ikke jobbe som politiker for å forandre samfunnet, man kan gjøre det i næringslivet også. Hadde jeg ikke sett akkurat den muligheten hadde det nok blitt vanskelig å ta over, innrømmer han.

De rakk ikke å diskutere generasjonsskiftet i detalj før det var for sent, men han rakk å fortelle faren at han ønsket å ta over.

– Jeg husker pappa ble veldig glad. Det ga meg energi til å tenke «søren heller, dette må jeg få til».

Og hva er det han skal få til? Hvordan skal bedriften han leder, som han selv sier, forandre verden nabolag for nabolag?

– Vårt mål er at vi skal bli kjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent. Det betyr at vi må ligge fem-ti år foran gjeldende regeklverek, markedet og konkurrentene. Da sier det seg selv at en del av tiltakene vi gjennomfører på kort siktig er dyrere, men vi tror de vil lønne seg på lang sikt.

Han innrømmer:

– Det har kostet på bunnlinjen. Vi gjør ikke dette på grunn av kvartalsresultatene i Vestre, selv om vi selvfølgelig skal være lønnsomme, og de som jobber her skal kunne sove godt om natten.

Sa nei til millionkontrakter

Men tross vyene, visjonene og måletsninger ut over det rent økonomiske – selskapet skaper også resultater.

Under Jan Christians ledelse har Vestre ekspandert globalt. Produktiviteten ved den eksisterende fabrikken i Sverige har doblet seg, totalsalget er triplet. Nå må det bygges ny fabrikk for å øke kapasiteten enda mer.

– Dette har vi fått til uten å flytte en eneste industriarbeidsplass ut av Norge og Sverige, to høykostland, og alikevel leverer vi ganske bra lønnsomhet. Det er ikke gitt at jo mer du fokuserer på lønnsomhet, jo mer lønnsom blir du. Om du følger hjertet, og gjør det som er viktigst for verden, så kommer kanskje lønnsomheten av seg selv? Jeg tror vi er et eksempel på det.

Og selv er Jan Christian Vestre det første eksemplet på diplomvinnere i årets utgave av E24s Ledertalentene-kåring.

Over 650 navn inngikk i årets bunke, som flere silingsledd har vurdert. Hovedvinneren offentliggjøres under en TV-sending på E24 og VGTV onsdag 6. januar – men i dagene frem til denne seansen avsløres vinnerne av de syv underkategoriene. Først ut, i den nye kategorien av året, er altså «årets bærekraft», Jan Christian Vestre.

– Dette er en lagseier. Vi er stolte av å kunne fortelle om hva vi har fått til, og samtidig være åpne om hva vi ennå ikke har fått til. Kanskje kan vi inspirere andre? Om Vestre klarer det, kan også andre, sier han.

VERDISYN: – Jeg tror folk er stolt av arbeidsplassen sin når man jobber et sted som står opp for noen verdier.

– Vi har kanskje et mer pragmatisk syn på lønnsomhet, og da spesielt kortsiktig lønnsomhet, enn det mange andre bedrifter har. At vi er familieeid og bestemmer selv hjelper. Noen prosjekter er det ikke lønnsomhet i på kort sikt, men vi mener det er viktig fordi det gir grønt fotavtrykk og styrer verden i rett retning, sier kategorivinneren.

– Jeg tror en del bærekraftsprosjekter bremser hvis vi tror at vi kan legge de samme økonomiske modellene til grunn som vi alltid har gjort – for disse tar ikke nødvendigvis hensyn til at verden skal gjennom den største skiftet noensinne, nemlig det grønne.

Han nevner et konkret eksempel: Vestre bruker mye metall i produksjonen, spesielt stål og aluminium.

– Vi kunne med enkle grep pyntet ganske bra på vår bunnlinje ved å kjøpe billig stål fra Kina eller Øst-Europa – men vi har som politikk å til enhver tid finne de grønneste alternativene. Stål fra svenske SSAB har 30 prosent lavere klimagassutslipp, men koster 15 prosent mer. Det går rett på vår bunnlinje. Vi mener det er verdt det, fordi vi trenger symbolkraften og vi trenger å pushe stålindustrien til å etterstrebe grønnest mulige løsninger. Noen må gå foran. Jeg håper at dette blir den nye standarden, og da faller også kostnadene for dem som følger etter. Slik er det alltid med nye ting som forandrer verden.

Vestre har også markert seg ved å takke nei til lukrative kontrakter hvor såkalt «fiendtlig arkitektur» inngår.

– Det vil si benker hvor armlenene står tett-i-tett, noe som skal forhindre at hjemløse sover der. Det er ikke så vanlig i Norge, men man ser det utenlands. I Vestre sier vi at har vi skapt et samfunn hvor folk ikke har tak over hodet, ja da må vi løse dette sosiale problemet politisk, ikke med fysiske hinder. Vi nekter dette. Vi har sagt fra oss prosjekter, altså i flertall, som har kostet oss millioner av kroner – men vi har ikke lyst til å tjene penger på noe vi er umoralsk – og jeg tror folk er stolt av arbeidsplassen sin når man jobber et sted som står opp for noen verdier.

MAGNOR-FABRIKKEN: Jan Christian Vestre foran en modell av fabrikken til 300 millioner kroner, som nå bygges ved svenskegrensen. – Det største satsingsprosjektet i norsk møbelindustri på mange tiår, sier han fornøyd.

Grønn «ekstraregning»

Det viktigste våpenet for å nå det grønne bærekraftsmålet er det nye produksjonsanlegget til 300 millioner kroner, som om alt går etter planen står ferdig til jul neste år.

Det ligger, bokstavelig talt i skogen ved Magnor, altså nær den eksisterende fabrikken i Torsby i Värmland, nær Sverige og EU – bedriftens største marked. The Plus, som fabrikken heter er den største investeringen i norsk møbelindustri på mange tiår.

– Det er verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, og det er ikke noe jeg sier – det kan dokumenteres. Vi kan ikke skape begeistring, så viser det seg at det er halvkvedede viser vi kommer med. Du må walk-the-talk. Å økes kapasietten kunne vi håndtert på andre, mye billigere måter. Kostnaden for å bygge så grønt som vi gjør er på 60–70 millioner kroner ekstra. Ja, det er dyrt for lommeboken, men vanvittig bra for miljøet.

55 prosent mindre Co₂-utslipp, 90 prosent lavere energibehov, 90 prosent av prosessvannet gjenbrukes.

– Hva hadde din far sagt?

– Godt spørsmål, han hadde nok likt det – han syntes nye ting var spennende. Kanskje hadde han syntes «timingen» var vel spennende? Vi besluttet dette i den største økonomiske nedturen verden har sett siden 1930-tallet – men vi mener det er forsiktig beslutning til at det kan vente.

PÅ BENKEN: Jan Christian Vestre hopper utenfor kontoret på Solli Plass i Oslo. Bak ruver Hydro-bygget. Norsk Hydros gründer, industrialiseringens far her til lands, Sam Eyde, er en helt for Vestre. Hans berømte sitat «Der det er vilje, er det vei», er en slags ledesnor for Vestre-arvingen i hverdagen.

Overlevde Utøya-terroren

Han jobbet på Stortinget som rådgiver for Arbeiderpartiet da faren døde. Året før skjedde noe annet skjebnesvangert som også har preget Vestres liv.

Han var blant dem som befant seg på Utøya 22. juli 2011 – men som unnslapp terroristens kuler.

Jeg tenker ikke så mye på Utøya i hverdagen lenger, men det gikk en del år hvor jeg tenkte på det nesten daglig. Jeg unner ingen å måtte oppleve den ubeskrivelige frykten vi hadde der ute.

Han er ute av politikken nå, men har vært styreleder for prosjektet med å bygge opp igjen Utøya.

– Øya har blitt et av Europas viktigste steder for å motvirke ekstremisme. Et læringssted hvor ungdom av alle slag, ikke bare de fra AUF-ere, kan diskutere demokrati, ytringsfrihet og hvordan vi kan bekjempe hat og vold. Utøya har blitt alt det gjerningsmannen ikke ville at den skulle bli.

Han sier selv at det han opplevde den regntunge sommerdagen ved Tyrifjorden for ni rå siden, kanskje i større grad enn han først oppfattet, har påvirket hans gjerning i Vestre.

– Utøya kan ha ført til at Vestre i større grad har blitt opptatt av samfunnsoppdraget. Det viktigste verktøyet vi har i kampen mot terror og utenforskap, er å jobbe med holdninger. Å motvirke polarisering, utenforskap, oss/dem-tankegang, skape små og store fellesskap slik at folk blir sett og blir en del av det store vi-et. Og det er jo det Vestre handler om: Bringe mennesker sammen i by- og bygderom verden over, ett nabolag om gangen.

Derfor viner Jan Christian Vestre «årets bærekraft»:

Juryens begrunnelse: Jan Christian Vestre tok over familiebedriften – møbelprodusenten Vestre – som 25-åring. Bedriften har siden vært i kraftig vekst, produksjonen ved bedriftens fabrikk i Torsby i Sverige har økt med 50 prosent og totalsalget er tredoblet.
Vestre har en nullvisjon for klimautslipp, kombinerer sosial og klimamessig bærekraft, har et ambisiøst mål om å skape en bærekraftig industribedrift og gjør store investeringer i digitalisering for å komme dit. Jan Christian Vestre beskrives som en helt unikt visjonær og samlende leder.
Han høster bred anerkjennelse for sine bidrag i samfunnsdebatten, som styreleder for gjenoppbyggingen av Utøya etter 22. juli og for sitt arbeid med å videreutvikle en bærekraft eksportbedrift.

Publisert:
Gå til e24.no