I innsenderens bedrift får ansatte som dropper utenlandsreisen ekstra ferie. Er det forskjellsbehandling?
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Kan vi gi ekstra ferie til de som ikke reiser utenlands?

Kan man som bedriftsleder innvilge ekstra ferie til ansatte som ikke reiser utenlands som et tiltak for å redusere smitterisiko? Jobbekspertene svarer.

 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Spørsmål:

Jeg leder en bedrift hvor vi har innført en ordning hvor vi innvilger tre ekstra feriedager til de av våre ansatte som ikke reiser utenlands på ferie, og som med det ikke eksponerer seg for ekstra smitterisiko med mulig sykefravær som konsekvens. Dette gjelder også de land som ikke er røde i henhold til Folkehelseinstituttet.

Grunnen til dette er at vi ønsker å forebygge sykefravær/coronafravær på arbeidsplassen. En av de tillitsvalgte i bedriften konfronterte meg nylig med denne praksisen og mente vi ikke kunne forskjellsbehandle ansatte på denne måten. Jeg mener vi har saklig grunn til å videreføre denne praksisen så lenge coronasituasjonen vedvarer. Har jeg rett i det?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Dette var et kreativt bidrag til den nasjonale dugnaden for å holde coronasmitten så lav som mulig i landet. Hvorvidt en slik ordning er lovlig eller ikke beror for det første på om ordningen direkte eller indirekte kan anses å være diskriminerende, noe jeg ikke kan se at den er.

Dermed vil det avgjørende være om innføringen av et slikt gode ligger innenfor arbeidsgiver alminnelige styringsrett. I utgangspunktet vil det normalt ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett å innføre ekstra goder, forutsatt at vilkårene for å få det aktuelle godet ikke er usaklige.

I dette tilfellet kan det stilles spørsmål ved om det er saklig å stille krav til arbeidstagers oppholdssted i ferie/fritid som vilkår for å få tre ekstra feriedager. For mange arbeidsgivere vil arbeidstagernes utenlandsreiser imidlertid både medføre økt risiko for coronarelatert fravær og for smitte av andre kollegaer etter hjemkomst og dermed kunne ha betydelig påvirkning på driften.

I et slikt tilfelle vil et gode som tar sikte på å redusere reisevirksomheten være et tiltak som ivaretar et saklig formål. Tatt i betraktning at det i denne saken er tale om å innføre et tilleggsgode som ivaretar et saklig formål, er min vurdering at det vil ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Det finnes flere andre eksempler på goder innført av arbeidsgiver som stimulerer til ønsket atferd, for eksempel tilrettelegging for trening i arbeidstiden, som også i praksis medfører en forskjellsbehandling av arbeidstagere som ønsker å trene og arbeidstagere som ikke ønsker det. Vær imidlertid oppmerksom på at saken ville stilt seg annerledes dersom du ønsket å inndra feriedager.

Svar fra Svánaug Bergland:

Det er fint å se at arbeidsgivere tar grep som først og fremst kan påvirke smittereduksjonen generelt, og som dessuten i disse tider bidrar til å sikre normal drift i bedriften. I personalintensive virksomheter der hjemmekontor er uaktuelt, er slike tiltak særlig viktig.

Jeg kan imidlertid forstå din tillitsvalgtes spørsmål. Det er viktig at ledelsen har tenkt nøye og langt nok gjennom ulike sider av en slik praksis som den dere har innført. Først og fremst bør dere ha iverksatt andre, like tydelige smitteverntiltak i virksomheten.

Apropos utenlandsreiser så bør dere ha en like restriktiv policy for tjenestereiser til utlandet eller mottak av utenlandske gjester. Hva med tilfeller der ansatte som har bestilt utenlandsreiser, etter at denne praksisen ble innført, føler seg forpliktet/sterkt påvirket av sin arbeidsgiver til å avbestille og bli hjemme. Vil dere dekke eventuelle kostnader i denne forbindelsen?

Hva med mulighet for overføring av feriedager til neste år; vil dere øke antallet utover det som er bestemt i ferieloven? Eller har dere en regel om at de tre ekstradagene må avvikles i inneværende ferieår?

Det kan være andre forhold som dere også bør tenke gjennom og tydeliggjøre for de ansatte. Jeg regner med at dere allerede har hatt en god gjennomgang av ordningen med AMU og tenker at det er viktig å fortsette med det etter hvert som det kommer spørsmål á la ovennevnte.

Les mer fra jobbekspertene

Les også

Jobbekspertene: Kan konkurranseklausuler gjøres gjeldende for permitterte arbeidstagere?

Les også

Jobbekspertene: Er smittefrykt gyldig fraværsgrunn?

Les også

Jobbekspertene: Må jeg la ansatte utsette ferien?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Jobbekspertene
 3. Thor-Arne Wullum

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Betale ut oppsamlet ferie?

 2. Betalt innhold

  Har sjefen lov til å spørre om du er vaksinert?

 3. Jobbekspertene: Er smittefrykt gyldig fraværsgrunn?

 4. Jobbekspertene: Kan konkurranseklausuler gjøres gjeldende for permitterte arbeidstagere?

 5. Betalt innhold

  Har jeg rett til feriepenger av bonus?