Tillitsvalgte i utenlandske selskaper mener de har mindre innflytelse

Norske tillitsvalgte snakker langt penere om ledelsen enn hva tillitsvalgte i utlandet gjør.

UTFORDRENDE: Tillitsvalgte i utelandske selskaper har et mer negativt syn på sin ledelsen enn hva tillitsvalgte i norske konsern har. Dette ifølge en undersøkelse fra ingeniørenes fagforening NITO.

  • Dag Yngve Dahle - Teknisk Ukeblad
Publisert:

Det viser resultatene av en fersk spørreundersøkelse gjennomført blant 450 tillitsvalgte for ingeniørenes fagforening NITO.

Undersøkelsen viser markante forskjeller mellom norskeide og utenlandskeide selskaper.

Toppledelsen i norskeide selskaper skiller seg fra kolleger i utenlandske selskaper på flere måter:

> De går i større grad i dialog med tillitsvalgte.

> De tar oftere hensyn til innspill fra tillitsvalgte.

> De inkluderer oftere de tillitsvalgte i beslutningsprosessene.

Ut fra dette vurderer NITO-tillitsvalgte i norske virksomheter sin innflytelse som større enn NITO-tillitsvalgte i utenlandske selskaper.

Les også: SAS-ansatte drømmer om jobb i Norwegian

Hierarkiske

Sissel Trygstad er forskeren bak undersøkelsen og analysene, som ble publisert i en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Hun sier dette om funnene:

- Ja, de som er tillitsvalgte i utenlandskeide konsern vurderer sin innflytelse som dårligere sammenliknet med det tillitsvalgte i norske konsern gjør. Det gjelder også når jeg kontrollerer for konsernets størrelse, sier forskeren til E24.

Bedriftsstrukturen i norsk arbeidsliv er kjent for å være flatere enn i mange andre land. Det bekreftes av undersøkelsen.

- Tillitsvalgte i utenlandskeide selskaper vurderer sin toppledelse som mer hierarkisk og byråkratisk orientert, mindre dialogorientert og mindre effektiv enn det tillitsvalgte i norskeide konsern sier om sin toppledelse, sier forskeren.

Hun understreker at hun statistisk sett ikke kan konkludere med at tillitsvalgtes innflytelse alltid er mindre i utenlandske selskaper.

Les også: Derfor er det vanskelige å lede utlendinger

Andre idealer

Hun kan ikke påvise at det alltid er slik, men det er slik for utvalget av NITO-tillitsvalgte hun har undersøkt.

- Hva kommer dette av?

- Det sier surveyen mindre om. Men svarene til NITOs tillitsvalgte peker i retning av at utenlandske eiere bringer med seg ledelsesidealer og systemer som gjør jobben som tillitsvalgt mer krevende. Det blir også pekt på toppledere som er mindre samarbeidsorienterte enn hva norske ledere er, sier Trygstad.

Les også:

Publisert:

Flere artikler

  1. Ny undersøkelse: Ledere mister innflytelse

  2. Capgemini Norge kreverIQ-test av nyansatte

  3. Syv råd å følge når arbeidsplassen din skal nedbemanne

  4. Nito: – Står valget mellom kvinnelig og mannlig leder - vær tøff nok til å ansette kvinnen

  5. Betalt innhold

    Vil leie ut ansatte for å unngå oppsigelser