E24-kilder: - Hemmelig provisjon til Nofas-ansatte

Jo mer kundene søker i offentlig støtte, jo høyere lønn får de ansatte i konsulentselskapet, sier kilder til E24. Nofas-sjefen avviser at de bevisst kjører opp kundenes budsjetter for å tjene mer.

BLÅSER IKKE OPP: Daglig leder Lars Henrik Krogh i Nofas avviser på det sterkeste at selskapet ber kunder blåse opp budsjettene.

Therese Alice Sanne
  • Line Midtsjø
  • Therese Alice Sanne
  • Henrik Kjersem
Publisert:

DRAMMEN(E24): Nofas har som forretningsidé å skrive søknader til det offentlige for andre bedrifter.

Konsulentselskapet tar seg normalt betalt ved å ta 20 prosent av støtten kundene deres får - om søknaden godkjennes av staten.

I løpet av de tre siste årene har dette vært millionbutikk. Nofas har hatt 190 millioner kroner i omsetning.

Flere kilder, som tidligere har jobbet i Nofas, har uavhengig av hverandre fortalt E24 at selskapet har en intern provisjonsordning som belønner ansatte som drar inn flest eller de største, godkjente offentlige søknadene.

Kildene opplyser til E24 at en prosjektleder i hovedregel skal ha 5 prosent av inntektene per prosjekt i provisjon. En selgers provisjon skal være 2 prosent.

E24 har sett en kontrakt fra noen år tilbake, som underbygger troverdigheten av disse opplysningene.

Bekrefter provisjon

Disse opplysningene betyr at både selgeren som har første kontakt med kunden, og deretter den som blir kundeansvarlig og skal følge opp kunden, har deler av inntekten knyttet opp til hvor mye støtte kunden søker om.

Nofas-ledelsen avviser de konkrete prosentsatsene som E24 presenterer, men bekrefter at selskapet delvis lønner ansatte gjennom provisjoner.

«-Provisjonen er relatert til inntekter som skapes for selskapet, og det er flere elementer som avgjør hvor stor den blir, når den blir utbetalt og om den blir utbetalt i det hele tatt. Det har vært flere revisjoner i våre insentivsystemer siden vi startet i 2005», skriver Lars Henrik Krogh (47), daglig leder i Nofas, i en e-post til E24.

Nofas-sjef Lars Henrik Krogh (47) bekrefter overfor E24 at de ikke informerer kommende kunder om at både selger og prosjektleder får provisjon, og viser til at dette er normal forretningsskikk i Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

DRAMMEN-BASERT: Nofas holder til i Drammen sentrum (bygget med rødt tak). Her har de rundt 40 ansatte tre etasjer å fordele seg på.

Nofas har havnet i flere konflikter med tidligere kunder som mener selskapet ikke ønsket bidra på mer risikofylte søknader enn Skattefunn.

Skattefunn er hovedbestanddelen av Nofas' inntekter. E24s kilder sier 90 prosent av konsulentselskapets inntekter kommer fra denne ene ordningen. Nofas selv sier tallet er to-tredjedeler.

Skattefunn er et lovpålagt tilbud fra staten, hvor Forskningsrådet som administrerer ordningen, selv sier at bedriftene selv bør skrive søknadene. Statistisk sett går 80 prosent av alle søknader går gjennom.

Tidligere kunder E24 har snakket med forteller at de endte opp med å søke om langt mer i støtte enn de egentlig trengte, etter oppfordring fra Nofas.

Les også

Fikk 189.000 i støtte fra staten: Konsulentene som hjalp til skulle ha 504.000 for jobben

Nofas har sterkt avvist disse påstandene, og sagt at de heller har bedt kundene justere ned.

- Vi er alltid kritiske til budsjettene, og ettergår at de skal virke realistiske, har Nofas-ledelsen uttalt til E24.

Deres egne undersøkelser viser at i gjennomsnitt har Nofas-kundene budsjettert 13 prosent mer i søknadene til Skattefunn, enn det de senere rapporterte inn av faktiske utgifter.

E24 har ikke hatt mulighet til å ettergå dette, da Nofas av taushetsplikt overfor kundene ikke har ønsket å gi innsyn i materialet.

KRANGLET: Kjetil Bøhn ledet Vyke da de havnet i konflikt med Nofas. Han er i dag strategidirektør i gjødselselskapet Agrinos.

Agrinos / Faksimile

Til sammenligning ble det i gjennomsnitt søkt om 30 prosent mer fra den totale søkermassen til Skattefunn, enn det bedriftene faktisk brukte i året 2012.

Se E24s grafikk om pengestrømmen fra staten til Nofas

- Ingen motivasjon for oss

Provisjonen i Nofas hindrer ikke prosjektledere og selgere å jobbe etter kundens beste, mener Tom Hilding Johansen (48) i Nofas.

Johansen er styreleder, en av tre medeiere, og innleid konsulent i Nofas.

- Det er ikke noen motivasjon for oss å kjøre opp budsjettene. Da ville vi ikke hatt noe å leve av på sikt, sier han.

- Jeg tror faktisk vi er ganske flinke til å sette opp, eller til å være med å kvalitetssikre, kostnadene som klientene har, har han uttalt i intervju med E24.

Nofas har i etterkant presisert at uttrykket «å sette opp budsjettene» var en muntlig talemåte, ikke at de bestemmer hva kundene har med. Nofas sier at det de egentlig gjør, er å kvalitetssikre budsjettene.

Hver femte krone

De siste årene har hver femte utdelte Skattefunn- krone havnet hos Nofas-kunder, viser E24s regnestykke. Nofas mener det riktige er 10-15 prosent.

Tidligere kunder av Nofas, som står frem i E24, har fortalt at de ble forledet av konsulentselskapet til å søke om for mye i den statlige ordningen Skattefunn.

- Vi ble oppfordret til å skrive budsjettet så stort som mulig fordi de sa at dette ville øke sjansene for at Skattefunn ville godkjenne prosjektet, sier gründer Kjetil Bogstad til E24.

Han driver fugemassebedriften Polyseam, og brukte Nofas til å skrive søknad, men endte opp med å nekte å betale regningen. Krangelen endte i et forlik i Drammen tingrett i 2012.

Polyseams «oppblåste» Skattefunn-budsjett skyldtes delvis råd fra Nofas om å legge anslagene i øvre sjikt, ifølge Bogstads versjon av hendelsene.

Disse oppfordringene skal ha kommet muntlig.

Nofas avviser på det sterkeste påstanden. Ledelsen viser til en e-postutveksling der prosjektlederen deres ber Bogstad velge en middelverdi av øverste og minste budsjett i Skattefunn-søknaden.

Skattefunn er lagt opp slik at budsjettet i søknaden fungerer veiledende, siden støtten utbetales i etterkant, i form av skattelette for kostnader knyttet til forskning, utvikling og innovasjon i prosjektet som er levert inn.

Man har et slingringsmonn på 30 prosent opp eller ned på det man budsjetterer, uten at noen fra staten ber om ytterligere dokumentasjon.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

NOFAS: Styreleder, medeier og konsulent i Nofas, Tom Hilding Johansen (48), på møterommet i selskapets lokaler i Drammen sentrum.

Therese Alice Sanne

- Stoppet søknaden

Selskapene Vyke og Databeat harogså havnet i konflikt med Nofas.

De forteller E24 at de ble dypt provoserte da Nofas bare ville søke «den lette» Skattefunn-ordningen for dem - og ikke EU-midler.

- Det ble ikke spesielt fristende å ta fatt på EU-apparatet under slike forutsetninger, kan man si, sier Øyvind Andhøy, gründer av multimediaselskapet Databeat.

Han har ikke søkt EU eller andre ordninger etter at Nofas ga prosjektet han ville sende inn en negativ vurdering.

Konflikten mellom Andhøys selskap og Nofas endte i 2011 med forlik, i forkant av at saken skulle opp i Drammen tingrett. Kravet fra Nofas ble etter hva E24 forstår redusert med i underkant av 100.000 kroner i forliket.

App-selskapet Vyke nektet å betale over halve regningen på 300.000 kroner, etter at det var klart at Nofas ikke ville søke i EU-systemet for dem.

- Vi hadde aldri inngått en slik avtale med Nofas dersom det kun hadde vært snakk om rådgivning til å søke Skattefunn, sier Kjetil Bøhn, som ledet IP-selskapet Vyke da avtalen med Nofas ble inngått.

Konflikten med Vyke skulle opp for Borgarting lagmannsrett, men også den tvisten endte i et utenomrettslig forlik i forbindelse med at milliardær Endre Røsjø senere tok over morselskapet til Vyke.

Nofas: - Et «nei» fra oss er verdifullt

Under E24s to intervjuer med Nofas understreker ledelsen ved flere anledninger at et «nei» fra dem kan være et vel så verdifullt svar som at de går i gang med søknadsjobben.

Argumentet er at denne vurderingen sparer kunden et betydelig antall timer på å søke om støtte som de ikke ville ha kvalifisert til.

- Det er noe av verdien med jobben vi gjør, at vi noen ganger sier nei, sier Tom Hilding Johansen.

- Er det ikke en fare for at dere dermed stopper hele prosjektet til kunden?

- Vel... Hvis vi ser bort fra Skattefunn-prosjektene, da kan det hende klienten stopper prosjektet, sier Johansen.

- Hvis vi inkluderer Skattefunn-prosjektene da?

- Det er vanskelig å generalisere, svarer Johansen.

- Kunden vil kanskje velge å skalere prosjektet ned. At de avslutter det helt er mer sjeldent. Men det har nok skjedd, sier Lars Henrik Krogh, daglig leder av Nofas.

Ifølge Nofas er det viktig å understreke at det ikke en direkte sammenheng mellom deres honorar og kundenes budsjetterte kostnader, da kundene har ulike betalingsbetingelser, og det kan være snakk om ulike produkter med ulik pris.

- Høye lønninger

Kilder som tidligere jobbet i selskapet forteller på sin side til E24 at en prosjektansvarlig i Nofas har rundt 500.000 til 600.000 kroner i grunnlønn.

Etter at provisjonen er beregnet, kan lønnen ende i det dobbelte, forteller kildene videre.

Ved å se på selskapets årsrapport kommer det frem at ett årsverk i Nofas i gjennomsnitt kostet 966.491kroner i lønnsutgifter i 2013. Dette gjelder også støttefunksjoner som resepsjon.

Ledelsen i Nofas beskriver lønnsnivået som «konkurransedyktig». Videre skriver de at gjennomsnittstallet fra årsregnskapet er misvisende.

«I henhold til regnskapstekniske prinsipper inkluderer posten «lønninger og feriepenger» også utbetalt provisjon til tidligere ansatte og avsetninger til fremtidige utbetalinger. Derfor er det riktige snittet vesentlig lavere enn det E24 oppgir her.»

Styreleder og medeier Tom Hilding Johansens selskap har tjent 17,6 millioner kroner på Nofas de fem siste årene. Selskapet har kun Nofas på kundelisten, bekrefter Johansen til E24. Ifølge årsrapporten for 2013 tjente daglig leder Lars Henrik Krogh 3,7 millioner kroner samme år.

E24 har benyttet Nofas i forbindelse med søknad til Skattefunn.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Nofas

Flere artikler

  1. - Regner man på timeprisen, blir det helt avsindig

  2. Fikk 189.000 i støtte fra staten: Konsulentene som hjalp til skulle ha 504.000 for jobben

  3. Har dratt inn 190 millioner kroner på å skrive søknader til staten - for andre

  4. - Skjemaene til Nofas og Skattefunn er svært like

  5. Tidligere kunde om Nofas: - Det er noe alvorlig galt med den etiske standarden