OECD: - Norske ungdommer velger feil utdanning

Norske ungdommers utdanningsvalg bekymrer OECD. De anbefaler mer fristende gulrøtter, men også mer pisk for å få unge til å velge yrkene som samfunnet trenger.

VELGER FEIL: OECD mener norske studenter velger utdanninger det ikke er behov for i samfunnet. Det må regjeringen gjøre noe med, mener organisasjonen.
Publisert: Publisert:

For et halvt år siden kom Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) med en alvorlig bekymringsmelding om det norske kompetansesystemet:

For mange i arbeidsfør alder på trygd, for stort frafall i skolen, for mange voksne med for dårlige kunnskaper i lesing og regning og et for stort gap mellom norske ungdommers utdanningsvalg og arbeidslivets behov, var blant hovedfunnene.

Torsdag følger organisasjonen opp med en ny rapport om hva norske myndigheter bør gjøre for å bedre situasjonen.

Rapporten blir mottatt av i alt fem departement med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i spissen. Han vil torsdag ettermiddag legge fram regjeringens strategi for hvordan kompetansen skal økes i hele den norske befolkningen.

Velger feil

Rapporten med navnet «OECD Skills Strategy Action Report Norway» bruker mye plass på hvordan norske myndigheter kan stimulere unge til å til å velge utdannelser samfunnet har bruk for og som i større grad kan bidra til mer økonomisk vekst.

Norge har et skrikende behov for kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørkunst og matematiske fag, men for få unge velger seg disse utdanningene.

Ifølge en undersøkelse svarer kun 34 prosent av norske 15-åringer at de kunne tenke seg en naturvitenskapelig karriere.

Myndighetene må også tenke nytt for å få flere til å velge yrker der mangelen på arbeidskraft er stor, som i helsesektoren og innen eldreomsorgen, påpeker OECD.

Kutt i studieplasser

OECD peker på at det norske lønnssystemet i dag i liten grad reflekterer hvilke jobber hvor det er mangel på folk.

«Arbeidsgivere og partene i arbeidslivet bør vurdere å gi sterkere lønnssignaler for å oppmuntre den enkelte til å velge et spesielt yrke eller utdanning», skriver organisasjonen.

Økt bruk av stipend og differensierte lån, samt å tilrettelegge arbeidet så det framstår som attraktivt, er andre virkemidler, ifølge rapporten.

På den andre siden mener OECD at man bør tilby færre studieplasser på studier det er mindre behov for i samfunnet, og at utdanningstilbudet som helhet i større grad bør tilpasses arbeidslivets behov.

Gründer-mangel

Norge har også altfor få entreprenører, advarer organisasjonen. En kartlegging viser at nordmenn flest ikke føler at de har kunnskapen som skal til for å kunne starte sin egen virksomhet.

Rapporten peker på hvor viktig gründere og entreprenørskap er for å skape innovasjon og økonomiske utvikling i et land.

For å stimulere til flere gründere bør undervisning i entreprenørskap integreres i alle høyere utdanningsprogrammer og pedagogikken på dette fagfeltet bør styrkes, er blant anbefalingene.

Les også:

OECD ser tegn til bedring i arbeidsmarkedetKommentar: Internasjonal forskning - uten Norge?Oslo er blant verdens ti mest millionærtette byerJapans eneste kvinnelige sjef med topplønn er amerikansk og jobber i USA

Publisert: