BI-professor: – Naturlig at Killengreen går av

En ledelsesprofessor ved BI mener det er naturlig at tidligere politidirektør Ingelin Killengreen går av etter kritikken fra 22. juli-kommisjonen. Killengren selv vil ikke kommentere kritikken i rapporten.

BØR GÅ AV: Rapporten om 22. juli viser at både regjeringen og politiet sviktet både før og under terrorangrepene 22. juli. BI-professor mener Ingelin Killengreen bør gå av som departementsråd.
Publisert: Publisert:

Killengreen, som ledet politiet i 11 år før terroren rammet, sluttet som politidirektør i begynnelsen av 2011. Hun er nå departementsråd i Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet (FAD), som har ansvaret for sikkerheten rundt regjeringsbygningene.

I rapporten som ble lagt fram mandag, får politiet knusende kritikk for massiv svikt i forkant av – og under – terrorangrepene 22. juli. Teknikken sviktet, etatene samhandlet dårlig, og politiets beredskapsplaner ble ikke fulgt, slår rapporten fast.

– Jeg har ingen kommentar til rapporten fra 22. juli-kommisjonen og viser til det som Politidirektoratets nåværende ledelse har uttalt. Jeg har naturligvis hatt samtaler med kommisjonen og bidratt i deres arbeid, sier Killengreen i en kommentar til NTB tirsdag.

– Bør gå av

Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Petter Gottschalk, mener det er naturlig at den tidligere politidirektøren går av som departementsråd.

Gottschalk, som blant annet har «kriminalpoliti» som et av sine forskningsområder, sier det var flere gode prosesser som stoppet opp i Politidirektoratet de siste årene Killengreen var leder. Som eksempel trekker han fram forsøket på å få til en ny etterretningsstrategi, som ble lagt fram i 2006.

– Dette skulle profesjonalisere norsk politi, og gjøre politiet i bedre stand til å følge med i flere ulike miljøer. Dette ble aldri gjennomført, noe en oppegående direktør hadde fått til, mener Gottschalk.

– Kokte bort internt

Også langtidsplanen «Politiet mot 2020» som ble lagt fram i 2008, som skulle styrke grunnbemanningen i politiet, «kokte bort internt», ifølge professoren.

– Hun er helt klart en medvirkende årsak til den situasjonen man i dag har i politier, sier han.

Gottschalk tror ikke Killengreen vil gå av med det første.

– Man lar det gjerne gå litt tid, som til jul, og så trekker man seg med en helt annen begrunnelse, sier BI-professoren.

Ingelin Killengreen har ikke ønsket å kommentere kritikken fra Petter Gottschalk. (©NTB)

Publisert: