Slik får du ekstra stipend

Synes du ikke studielånet strekker til? Det finnes flere tusen stipender og legater du kan søke på.

Det kan være godt å spe på studentøkonomien med et stipend. Foto: Scanpix
Publisert:

Legathåndboken 2008 har samlet over 2.400 ulike stipend og legat i en og samme bok. For 295 kroner kan du bla deg gjennom 570 sider med legater og stipend.
Den er også

tilgjengelig på nett

. Her koster det 30 kroner i døgnet å søke.
Legater og stipender du mottar i Norge skal ikke påvirke hva du får i lån og stipend fra Lånekassen. Studerer du derimot i utlandet, kan reisestipend og skolepengestipend (gebyrstipend) bli noe redusert.

Ikke bare for studenter

Du trenger heller ikke å være student for å søke på stipendene i legathåndboken. Men flere av stipendene og legatene krever at du jobber innenfor et bestemt yrke eller bor i et bestemt område.

Typiske vilkår for å bli tildelt legat er at du:

· Bor innenfor et bestemt geografisk område.
· Studerer innenfor et avgrenset fagområde
eller ved et bestemt lærested.
· Forsker innenfor et spesielt fagområde.
· Lider av en spesiell sykdom.
· Gjør en innsats innen et spesielt fag- og/eller geografisk område eller for en spesiell gruppe.

Ulik størrelse på støtten

Legatene/stipendene du kan søke på varierer fra noen hundrelapper til flere tusen.
Det er svært mange personer som vil oppfylle vilkårene for å bli tildelt et legat. Ser du at du er en av dem er det bare å sette igang søkeprosessen.

Må du skatte av støtten?

Får du støtte som student utenfor arbeidsforhold, er dette normalt ikke skattepliktig. I Lignings-ABC 2008 står det at «utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold ikke er skattepliktige når det utbetales for å gå på skoler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen». Dette vil etter vår mening dekke de fleste studenter.
Men er stipendet av en slik karakter at det er «egnet til å bidra vesentlig til mottakers leveomkostninger i stipendperioden», er det skatteplikt i følge Lignings-ABC 2008.
I verste fall kan du havne i gråsonen mellom skatt eller ikke skatt. I slike tvilstilfeller er det skattekontoret som tar den endelige avgjørelsen. Får du for eksempel forskningsstipend eller -legat utenfor arbeidsforhold som er ment å erstatte arbeidsinntekt, vil dette uansett være skattepliktig.

Slik går du frem for å søke ekstra støtte:

1. Les nøye gjennom forutsetningene for å kunne søke. F.eks.: Hvis ett av kravene er at du bor i Bergen, mens du bor i Oslo, er det unødvendig å sende en søknad. Den går uten tvil i papirkassen.
2. Søknadsfristen er viktig! Den må overholdes - sørg for å sende søknaden noen dager før fristen går ut. NB: Noen som styrer legatene forandrer søknadsfristen uten å gi beskjed til Legathåndboken. Sjekk derfor fristen ved å kontakte legatstyreren før du sender søknaden!
3. Hvis du må ha et eget søknadsskjema må du sørge for å få dette tilsendt, - evt å hente det fra internett. Viktig: Hvis det ikke er et krav at du skal fylle ut et spesielt søknadsskjema, må du skrive en søknad i brevs form. Ikke bruk et generelt, standard søknadsskjema, - det irriterer mottakeren!
4. Søknad i brevs form: Skriv om deg selv på en nøktern måte. Ikke overdriv, - men fortell gjerne om spesielle ting du har drevet med. F.eks. Har du gått med avisen for å tjene penger som ungdom, har du vært flink i idrett, har du hatt spesielle tillitsverv e.l. Husk at mottakeren er interessert i å få vite noe om deg som person, - noe om din personlighet. Skriv om dette, - men vær nøktern!
5. Vedlegg: Kopier og send med de vedleggene som er nødvendig. F.eks. kopi av eksamensvitnemål, kopi av attester osv. Men: Send bare med kopier, ikke originaler.
6. Ikke skriv for hånd så lenge det ikke er et søknadsskjema som krever håndskrift.
7. Vær spesielt oppmerksom på at du må skrive korrekt i søknaden. Mange mottakere av søknader kan være eldre personer som er pirkete med språket vårt.
8. For sikkerhets skyld: Kontrollér om søknadsfristen er korrekt: Det hender at frister blir endret etter at Legathåndboken blir publisert.

(Kilde for 8 tips: Knut Martin Røiri, Legathåndboken Cicerone Forlag)

Publisert:

Her kan du lese mer om