Elitens millionfest: Dette tjente toppsjefene i fjor

Mens Jens Stoltenberg nekter å gi barnehageansatte fire prosent lønnsøkning ga han i fjor toppsjefene 18 prosent. Nå tjener de 8,7 millioner i gjennomsnitt.

GODE INCENTIVER: DNB-sjef Rune Bjerke fikk i fjor utbetalt 6,7 millioner kroneri lønn og frynsegoder. Det er langt mindre enn det Statoil-sjef Helge Lund og Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas fikk.
Publisert: Publisert:

Hydro-sjef Svein Richard Brandtzægs lønningspose vokste mest - med 3,5 millioner kroner, i de statseide børsnoterte selskapene.

Gang på gang har den rødgrønne regjeringen, med statsminister Jens Stoltenberg i spissen, lovet å stanse den voldsomme lønnsveksten.

Men mens toppene fikk 17,56 prosent i økning i fjor fikk folk flest 4,2 prosent.

Ba om moderasjon

Senest i januar sto Stoltenberg på NHOs årskonferanse og manet til et moderat lønnsoppgjør.

Der kalte han det helt urimelig å kreve et ansvarlig oppgjør av de ansatte, hvis ikke også lederne holdt igjen.

- Det er rett og slett ikke mulig, sa han.

VG har gransket lønns- og bonusutviklingen for toppsjefene i Statoil, Telenor, Kongsberg Gruppen, DNB, Norsk Hydro og Yara fra 2007 til 2011.

Se hele oversikten og regnestykkene i dagens utgave av VG eller på VG+.

Staten eier over halvparten av aksjene i de tre førstnevnte selskapene, og er suverent største eier i de tre siste. Det betyr at staten i realiteten kan diktere lederlønningene.

Og tallenes tale er klare: Regjeringen klarer ikke holde igjen. Med ett unntak økte toppenes inntekter fra 2010-2011 langt mer enn i samfunnet for øvrig-i både kroner og prosent. Også over tid har toppsjefene tjent bedre enn deg og meg.

Fett inntektshopp

I fjor var det Norsk Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg som kunne sette champagnen på kjøling. Bonus og et nytt aksjekjøpsprogram sørget for et inntektshopp på 60 (!) prosent-3,5 millioner kroner.

Bykset kom samme år som Norsk Hydro falt en stein på børsen. Selskapet ble 33,2 milliarder kroner mindre verdt i 2011, et børsfall på 37 prosent.

Nå utbetales riktignok bonusen for året før, men også da falt selskapets børsverdi med syv prosent.

- Jeg fikk ikke bonus i 2009, da våre resultater ikke var gode. Det ble bedre resultat fra 2010 og det har gitt en god bonus, sier han til VG.

ØKER MEST: Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro fikk en lønnsøkning på 60 prosent i fjor.

- I samme periode falt Hydro med syv prosent på børsen?

- Ja, men i den perioden jeg har sittet har utviklingen vært bedre. Derfor slår det ut i bonusen.

Det er styreleder Terje Vareberg og resten av Norsk Hydros styre som bestemmer Brandtzægs lønn. Han peker på aksjebonusprogrammet (LTI) når han skal forklare direktørens inntektshopp.

- Programmet er helt i tråd med statens retningslinjer for ledere.

- Bør ikke verdiutviklingen i selskapet gjenspeiles i toppsjefens lønn?

- Det synes jeg er en nokså irrelevant problemstilling. Kursene på børsen går opp og ned. Det er den langsiktige verdiskapningen som skal gjenspeiles i lønnen.

- Ikke lønnsledende

Det hederlige unntaket på listen er DNB-sjef Rune Bjerke.

Fra 2007 til 2011 økte inntektene hans med 16 prosent, altså mindre enn for folk flest.

- DNB skal ha konkurransedyktige lønninger, men skal ikke være lønnsledende. Det gjelder alle i banken, også konsernsjefen, skriver styreleder Anne Carine Tanum.

FESTBREMSEN: DNB-sjef Rune Bjerke har flere ganger opplevd kutt i lønn og frynsegoder. Siden 2007 har han en økning på 16 prosent.

- Konsernsjefen i DNB tjener mye penger sammenlignet med de aller fleste i Norge. I forhold til sammenlignbare selskaper har han en moderat lønn som er tilpasset norske forhold, fortsetter hun.

Telenors nye styreleder, Svein Aaser, vil ikke avsløre hva han tenker om Baksaas' lønnsnivå.

- En ting må være klart. Telenor skal til en hver tid ha den beste lederen i den jobben. Et fremtidig lønnsnivå må avspeile det kravet.

Han sier han «tar til etterretning» at det forrige styret mente Baksaas fortjente lønnen på 9,3 millioner.

- Telenor har økt sin verdi på børsen de siste to årene. Bør det avspeiles i toppsjefens lønn?

- Ja, i den grad aksjonærene får en verdiøkning på grunn av ledelsens dyktighet.

Les også: 143 millioner til Baksaas

GISKE: - Alvorlig

Nærings- og handelsminister Trond Giske sier det er alvorlig hvis de statlige lederlønningene øker langt mer enn den jevne lønnsveksten.

- Vi har ennå ikke gått gjennom og sett samlet på utviklingen i de statlige selskapene. Det vil vi gjøre, sier Giske.

- VGs tall viser at de har steget langt mer enn den jevne lønnsveksten?

- Det gjenstår å se, men hvis det er riktig, er det alvorlig og det motsatte av det vi har krevd overfor styrene.

- I fjor sa du at de statseide selskapene ikke skal være lønnsledende?

- De skal ikke være det. Men det kan være en del andre forhold som spiller inn. Lønnsdelen skal ikke ha hatt noen økning utover det generelle. At noen har fått gode bonuser, skyldes nok at tidene og resultatene er blitt bedre. Det innebærer at mange kan ha fått en bonusøkning i 2011 som gjør at samlet utbetaling øker.

Les mer om lederlønninger:

Publisert: