Helsetopp sparkes inn i ny jobb

Tidligere direktør Per Haugum i det utskjelte godkjenningsdirektoratet for helsepersonell får jobb i Helsedirektoratet.

Publisert:

Hauglum har fått ny jobb som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

– Vi mener det er klokt å få på plass en ny ledelse i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og har inngått en avtale med Haugum. Nå skal lederstillingen lyses ut, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til NTB.

Larsen vil ikke røpe detaljene i avtalen med Haugum, heller ikke om han beholder direktørlønna, men sier han vil tiltre som jurist og seniorrådgiver i Helsedirektoratet på nyåret. Haugum vil ikke arbeide med saker som berører autorisasjonskontorets ansvarsområde.

Både autorisasjonskontoret og Helsedirektoratet som etatsstyrer får knallhard kritikk i en ny rapport fra revisjonsfirmaet Deloitte. Sentralt står spørsmålet om utenlandsk helsepersonell har fått jobber i Norge som de ikke er kvalifisert for.

Relaterte saker:

– Alvorlig

Revisjonsrapporten har funnet klare mangler ved økonomistyring, internkontroll og anskaffelsesregler ved autorisasjonskontoret. I tillegg sås det tvil om SAFH har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å avdekke forsøk på forfalskning av dokumenter fra helsepersonell.

Samtidig kritiseres Helsedirektoratet for svak styring og kontroll med autorisasjonskontoret. Helsedirektør Bjørn Inge Larsen sier han tar kritikken alvorlig.

– Jeg misliker intenst at vi ikke har gjort jobben vår som etatsstyrer. Vi har nå flyttet ansvaret for dette til en avdeling med bredere kompetanse, og vil sørge for at oppfølgingen av SAFH blir langt tettere, sier Larsen.

Han mener Helsedirektoratet allerede har tatt grep om SAFH som gjør at situasjonen ved autorisasjonskontoret er bedre enn den var før sommeren, da det først ble reist spørsmål ved om utenlandske leger, sykepleiere og tannleger sjekkes godt nok.

– Over statsbudsjettet er det satt av 3 millioner kroner for å bedre saksbehandlingen og styrke de juridiske ressursene, sier han.

Sjekker helsepersonell

Helsedirektøren understreker at hans etat langt tidligere burde ha innsett at mye ikke var som det skulle ved autorisasjonskontoret.

– Vi er urolige for om helsepersonell er blitt autorisert som ikke skulle ha blitt det. Til nå har vi gjennomgått 1.500 saker uten å finne eksempler på dette, men vi er ikke ferdige med denne jobben, sier Larsen.

De 1.500 personene det er snakk om, er i hovedsak utdannet i land utenfor Europa.

– Vi må styre SAFH på en måte som gjør at folk føler seg trygge på at de som jobber som helsepersonell i Norge har den kompetansen de skal ha for å bli autorisert eller få lisens, understreker helsedirektøren.

Kritikken av saksbehandling og interne rutiner er bare en av flere ubehagelige saker som har preget SAFH de siste månedene. Allerede 20. mai i år – da det ble reist tvil om godkjenningen av helsepersonell ble utført på en tilfredsstillende måte – ba direktør Per Haugum om permisjon.

Sa opp

Senere kom det fram at Haugum i sitt ansettelsesintervju tiet om at han var uten advokatbevilling fra 1993 til 1998 og at dette hadde sammenheng med "økonomiske forhold som kan ha vært kritikkverdige", slik Helsedirektoratets Bjørn Guldvog uttrykte det i et intervju med NTB før sommeren.

Haugum skal selv ha opplyst sine overordnede om dette samme dag som det ble kjent at hans administrasjonssjef Liv Løberg selv hadde jukset med CV og vitnemål.

Løberg som har representert Fremskrittspartiet i fylkestinget i Akershus og kommunestyret i Vestby, trakk seg fra alle politiske verv og sa opp sin stilling i SAFH i juni. Hun har innrømmet å ha forfalsket studiebevis fra Norges Handelshøyskole, London School of Economics og Queen Mary College i London.

Løberg er under politietterforskning, og ifølge VG risikerer hun å måtte betale tilbake flere millioner kroner som hun fikk i lønn for flere toppjobber hun ikke skulle ha hatt.

Flere nyheter på E24 Jobb

Publisert: