I dag trer regjeringens nye regler i kraft: – Det siste vi trenger nå

Onsdag trer de nye endringene i arbeidsmiljøloven , samt nye innkjøpsregler, i kraft. Fagforeningene frykter de nye bestemmelsene kombinert med økende arbeidsledighet vil føre til usikkerhet.

- DÅRLIG LIKESTILLINGSPOLITIKK: Erfaring fra Sverige og andre land viser at kvinner oftere trapper ned i stilling og arbeidstid når det blir mer fleksible arbeidstids- og overtidsregler, mener LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Vidar Ruud
  • Cecilie Storbråten Gjendem
  • Astrid Dalen
Publisert: Publisert:

– Det vil særlig ramme kvinner og unge, mener nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

- Gode og viktige tiltak som gir flere personer mulighet til å prøve seg i arbeid, og til å jobbe lenger, mener arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

Det er fra og med onsdag 1. juli at de nye reglene i arbeidsmiljøloven i kraft trer i kraft- Fagforeningene, med LO i spissen, har skarpt advart mot dette helt siden regjeringen foreslo endringene i fjor høst.

LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen forventer et økt antall henvendelser til organisasjonen etter at endringene trer i kraft.

Les også

Slik rammer den nye arbeidsmiljøloven ingeniørene

– Særlig frislippet av muligheten til å gi midlertidig ansettelse kommer til å endre norsk arbeidsliv, mener LO-toppen.

- Med en økende arbeidsledighet her i landet, er det siste vi nå trenger enda mer usikkerhet i arbeidslivet. Vi mener at endringene i størst grad kommer til å gå utover unge og kvinner.

Les også

Høyre åpner for å fjerne aldersgrensen i arbeidslivet

– Dårlig likestillingspolitikk

Lovendringene åpner også opp for at arbeidsgiver gis større mulighet til å disponere arbeidstiden for sine ansatte, noe LO mener vil gi seg utslag i lengre arbeidsdager og mer bruk av overtid.

– Erfaringene fra Sverige og andre land som har innført lignende regler viser at det dessverre er mennene som i størst grad tar disse ekstrabelastningene, mens kvinnene reduserer sin stillingsprosent og arbeidstid. Dette er dermed også dårlig likestillingspolitikk, slår Gabrielsen fast.

LO er som nevnt også bekymret for at de unge kommer til å få det tøffere på arbeidsmarkedet, fordi de - ifølge LO - i enda større grad kommer til å få tilbud om midlertidige jobber.

LO regner i tillegg med at den økte aldersgrensen i arbeidslivet vil føre til at ungdommen i mindre grad vil slippe til.

– Vanskeligere for eldre å få jobb

– Det er dessuten allerede krevende for eldre arbeidstagere å få seg ny jobb om de mister den, blant annet på grunn av pensjonskostnader. Nå blir det enda vanskeligere å få ny jobb, siden arbeidsgiver vet at de etter loven har rett til å stå i jobb frem til de er 72, sier Gabrielsen.

Unio-sjef Anders Folkestad

Torstein Bøe

I likhet med NHO mener LO det er viktigere å fokusere på å få flere til å jobbe etter fylte 62 år.

– Regjeringen mener en økt adgang til midlertidighet vil gi flere mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Hva er deres kommentar til det?

– Det blir ikke flere jobber av dette. Det betyr bare at det blir flere midlertidige jobber, og færre faste. Mange unge vil dermed få problemer med å etablere seg, og skaffe bolig, sier Gabrielsen.

Regjeringen skjerper også strafferammene for arbeidslivskriminalitet, og dette er et tiltak som LO har stilt seg positive til.

– Det er den samlede summen av alle tiltakene som nå trer i kraft som svekker det organiserte arbeidsliv. Og det er det organiserte arbeidslivet som har vært det viktigste våpenet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, avslutter Gabrielsen.

Nestleder i YS og leder i Delta, Erik Kollerud.

Delta

– Arbeidsgivere vil utnytte handlingsrommet

Unio-leder Anders Folkestad forteller at det er en viss uro i rekkene, og at det allerede har kommet en del henvendelser om de nye reglene fra både medlemmer og tillitsvalgte.

– Vi har også hørt at en del arbeidsgivere har antydet at de vil prøve å utnytte det nye handlingsrommet når reglene trer i kraft, sier Folkestad.

Blant Unios medlemmer tror Folkestad at de ansatte i helsesektoren vil komme til å merke endringer i arbeidstidsbestemmelsene.

– Økonomien i kommunene er slik at de kan komme til å utnytte seg av de nye reglene. Og da kan det bli et press som gjør at helsepersonell strekker seg ekstra langt for å kunne gi så god pleie og tjeneste som mulig, sier Folkestad.

Les også

Slik får du boliglån uten fast jobb

– Midlertidig i stedet for fast

Unio kommer også til å følge godt med på hvordan situasjonen utvikler seg med tanke på midlertidig ansatte, og om regjeringen får rett i at flere vil komme i jobb med nye bestemmelser.

– Nå har vi også en situasjon hvor arbeidsledigheten stiger, og risikoen i et usikkert marked er at arbeidsgivere ansetter midlertidig i stedet for fast, sier Folkestad.

Nestleder i YS og leder i Delta, Erik Kollerud, forteller at de har begynt å forberede sine tillitsvalgte på hva som kommer, men at de ikke opplever noe renn av henvendelser foreløpig.

– Både for midlertidige ansettelser og arbeidstid er det kompliserte regler, og med endringene vil det oppstå et behov for å forstå om arbeidsgiver holder seg innenfor reglene, sier Kollerud.

Han frykter at en flytting av maksgrensene vil føre til at de ansatte vil oppleve press, og sier at de enkelte arbeidsgivere kommer til å prøve seg frem med tanke på hva som er forsvarlig de neste månedene.

– Vi er redde for at vi får et arbeidsliv med et endret styrkeforhold, der de ansatte føler at de går over grensen for hva som er greit, og vi vet for lite om hva konsekvensene av dette kan bli, sier Kollerud.

Han legger til at han forstår at det kan være behov for endringer, men mener det nå er viktig at man overvåker nøye hvordan de nye reglene fungerer, for eksempel ved å øke ressursene til Arbeidstilsynet.

E24 har vært i kontakt med avdelingsdirektør i KS Arbeidsgiverpolitikk, Anne Cathrine Hjertaas som foreløpig ikke kan uttale seg om hvordan kommunene vil ta i bruk de nye reglene.

Publisert:

Flere artikler

  1. Slik rammer den nye arbeidsmiljøloven ingeniørene

  2. Lettere å bygge på egen tomt

  3. Midlertidige ansettelser holder seg lavt til tross for lovendring:– Noe av det første en Ap-regjering vil gjøre er å reversere loven

  4. Betalt innhold

    Safe stevner Bilfinger for ulovlig oljeinnleie

  5. SV og Frp krangler videre om grep mot ledighet