UENIGHET: En ansatt mener hun ikke får mulighet til å jobbe så fritt som hun trenger for å oppnå målene sine. Den ansatte nekter nå å forholde seg til nåværende leder, og holder seg derfor hjemme. Illustrasjonsfoto.

Foto: Roman Samborskyi Shutterstock
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Er det en varslingssak eller en uenighet?

Ukens spørsmål handler om en ansatt som ikke kommer på jobb som følge av en «varslingssak». Men er det egentlig snakk om en varsel i lovens forstand?

 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
Publisert:

Spørsmål: Som administrerende direktør i et større selskap har jeg blitt kontaktet direkte av en ansatt i forbindelse med en såkalt «varslingssak». Den ansatte sier at hun har hyret advokat, og at de anser saken for å gjelde kritikkverdige forhold i den avdelingen hvor hun jobber til daglig. Mer konkret mener hun at hun ikke gis faglig frihet til selv å legge opp sin arbeidshverdag og sin arbeidsmetodikk og at hun dermed ikke får mulighet til å jobbe så fritt som hun trenger for å oppnå målene sine. Den ansatte nekter nå å forholde seg til nåværende leder, og holder seg derfor hjemme til «ledelsen» har tatt stilling til saken. Hva kan vi gjøre i denne saken?

Svar fra Thor-Arne Wullum: Jeg oppfatter at du beskriver en konfliktfylt situasjon som har sin bakgrunn i faglig uenighet mellom en ansatt og hennes nærmeste leder. I tillegg mener den ansatte at det foreligger en varslingssak. Når en arbeidstaker inngir et «varsel» i lovens forstand, og samtidig forholder seg til arbeidsforholdet på en forsvarlig måte, så må arbeidsgiver være forsiktig med sine reaksjoner. Dette for å unngå at handlingene blir sett på som ulovlig gjengjeldelse. Her er det imidlertid mye som taler for at det ikke er snakk om noen varslingssak. Grunnen til dette er at faglig uenighet ikke regnes for å være et «kritikkverdig forhold» i lovens forstand. Den ansatte tar med andre ord feil. I slike tilfeller bør dere informere den ansatte om at det ikke foreligger en varslingssak og at fraværet til den ansatte vil bli sett på som urettmessig. Dere kan derfor ha rett til å avslutte arbeidsforholdet hennes.

Svar fra Svánaug Bergland: Jeg arbeider mye med etablering og implementering av policies og prosedyrer innenfor det mange kaller Etiske retningslinjer, Code of Conduct o.l., inkludert kanaler for varsling av kritikkverdige forhold i en virksomhet og håndtering av innkomne varslingssaker. Din situasjon er ikke ukjent for meg. Det er mange som ikke forstår forskjellen på «kritikkverdige forhold» og rettmessig varsling, og informasjon/adressering av f.eks. faglig eller strategisk uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi ser dessverre også at noen benytter varslings-begrepet og -kanalene som en måte å forsøke å sette en leder eller kollega i dårlig lys, innimellom med et slags «gjengjeldelsesmotiv». Ut ifra den informasjonen du gir oss, tror jeg ikke du har med en varslingssak å gjøre. Det er uansett viktig at du håndterer denne saken i henhold til de prinsippene og prosedyrene dere har for behandling av personalsaker. Det er brudd på arbeidsavtalen at din medarbeider holder seg hjemme uten saklig grunn. Dersom problemet ikke løses, bør du vurdere å avslutte arbeidsforholdet. Jeg benytter anledningen til å understreke hvor viktig det er å ha gode policies og prosedyrer for varslingssaker og sørge for at ledere og medarbeidere får god opplæring i hva de er. På den måten unngås misforståelser og unødvendige, slitsomme konflikter.

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Sjefen gjør arbeidsmiljøet dårlig. Kan jeg gå til pressen?

 2. Jobbekspertene: Kan sjefen kreve at jeg må ringe hvis jeg er syk?

 3. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Ekspert om dårlige arbeidsforhold: – Vanskelig å si om det er verdt kampen

 6. Betalt innhold

  Permittert, men jobber likevel? Da kan du bli straffet.