Jobbekspertene svarer: Kan vi si opp en vikar før kontrakten løper ut?

En bedriftsleder har behov for å redusere bemanningen. Kan han si opp vikarer der sluttdato i kontrakt ennå ikke er utløpt?

NEDGANGSTIDER: Som følger av økonomiske nedgangstider er vi nødt til å foreta en bemanningsreduksjon. Kan vi da si opp vikarer? Det svarer jobbekspertene på.
 • E24
Publisert:

Spørsmål:

Kan vi si opp en vikar før kontraktsperiodens utløp? Som følger av økonomiske nedgangstider er vi nødt til å foreta en bemanningsreduksjon. Vi har imidlertid flere vikariater med fastsatt sluttdato i kontrakt som ikke er utløpt ennå.

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Svaret er i utgangspunktet ja. Det er ikke slik at vikarer er spesielt vernet fra oppsigelse i en nedbemanningsprosess. Dette gjelder selv om de har en fastsatt kontraktsdato som ikke er utløpt.

Fra lovendringene i arbeidsmiljøloven i 2015 ble det lovbestemt at man har adgang til å si opp en midlertidig ansatte, herunder vikarer, før kontraktsperiodens utløp. Dette følger nå eksplisitt av arbeidsmiljølovens § 14-9 (5). Unntak foreligger dersom noe annet er fastsatt i skriftlig avtale eller i tariffavtale.

Forutsetningen for at man skal kunne si opp vedkommende, er imidlertid at lovens regler om opphør av arbeidsforhold følges. Dette innebærer blant annet at det kreves saklig grunn for oppsigelse.

Som ellers må man da innenfor en saklig utvelgelseskrets finne ut hvem som må gå ut fra en vurdering av saklige kriterier; herunder ansiennitet, kompetanse og sosiale hensyn. Ofte vil vikarer da være utsatt fordi de gjerne har kortere ansiennitet og dårligere kompetanse enn faste ansatte.

Les også

Retten godkjente ikke oppsigelse per e-post

Husk likevel at det i tillegg skal foretas en avveining av partenes interesser. At det er tale om vikariater, vil kunne ha betydning for den interesseavveiningen som må foretas. Dette fordi arbeidsgivers belastning i slike tilfeller vil ha en begrenset tidshorisont.

Svar fra Svànaug Bergland:

Jeg forutsetter at du snakker om vikarer som har et direkte ansettelsesforhold med din bedrift, ikke gjennom et vikarbyrå. Det er viktig at en arbeidsgiver forstår at vikarer og ansatte i faste stillinger i utgangspunktet er likestilte når det gjelder oppsigelsesvernet, det vil si at de er lovbeskyttelse mot usaklig oppsigelse.

Les også

Jobbekspertene: Har jeg rett til å slippe overtidsarbeidet?

Erfaring viser at enkelte arbeidsgivere «kvitter seg med» vikarer og ekstrahjelp før nedbemanningsprosessen starter, og at slike medarbeidere ofte finner seg i dette fordi de ikke kjenner sine rettigheter.

Økt bruk av midlertidige ansettelsesavtaler gjør det ekstra viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere gjør seg godt kjent med gjeldende lovbestemmelser på dette området og eventuelt aktuelle tariffavtaler.

Les også

Jobbekspertene: Har jeg rett til å slippe overtidsarbeidet?

Les også

– Jeg blir anklaget for tafsing på sommerfest - hva skjer nå?

Les også

Jobbekspertene svarer: Hvem må betale sykepenger hvis en ansatt skader seg i en bijobb?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Svànaug Bergland
 3. Thor-Arne Wullum
 4. Ledelse

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  «Ikke glem tidligere kolleger. Det kan koste bedriften dyrt»

 2. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver sende ut julekort mot min vilje

 3. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver bestemme at jeg nå må bruke servicebil i arbeidet mitt?

 4. Jobbekspertene svarer: Kan vi forby tidligere ansatte å kontakte kundene våre?

 5. Jobbekspertene svarer: «Kan arbeidsgiver ansette en ny person i min stilling under tvist om oppsigelse?»