Mæland: – Situasjonen i dag er altfor dårlig

Næringsminister Monica Mæland mener den lave andelen kvinner på ledernivå i næringslivet ikke handler om mangel på dyktige kvinner.

IKKE FORNØYD: Næringsminister Monica Mæland (H) vil få de statseide selskapene til å jobbe systematisk med likestilling for å få resultater.
Publisert:

– Utfordringen i næringslivet står i motsetning til utviklingen i politikk og akademia, sier statsråden til E24.

- Vi ønsker å finne ut hvorfor næringslivet skiller seg så veldig tydelig og negativt ut. Kvinneandelen er lav, og utviklingen går altfor sent.

Uttalelsene kommer etter at E24 har sjekket kjønnsforskjellene i de største selskapene i landet. Vi har sett både på lønn, ledelsesposisjoner og rekruttering.

Grafikk: Sjekk ut hvordan det står til i selskapene her.

Sist gang Høyre hadde næringsdepartementet, innførte Mælands forgjenger Ansgar Gabrielsen at alle styrer i allmennaksje-selskaper måtte kvotere inn 40 prosent kvinner.

Det skapte stor ståhei, og Monica Mæland var ikke blant kvinnene som heiet frem det radikale tiltaket.

Nå sitter hun selv i ministerposten som forvalter statens eierskap i flere av Norges største selskaper, blant andre Yara, Statoil og Telenor.

INNFØRTE KJØNNSKVOTERING-REGELEN: Regelen om at det må være minst 40 prosent av begge kjønn i ASA-styrene kom under Ansgar Gabrielsens tid som næringsminister. Regelendringen møtte mye motstand i sin tid, også innad i Høyre.

I etterpåklokskapens lys er hun begeistret for kjønnskvoteringen, men stiller seg undrende til at det inngripende tiltaket ikke har båret større frukter siden 2003.

Grafikk: I denne likestilling-statistikken knuser svenskene Norge

– Vårt mål er 50/50

– Det ga en kraftig endring raskt. Så er det et tankekors at land uten disse reglene, eller med dårligere velferdsordninger enn oss har en mye høyere kvinneandel på ledernivå. De har kanskje et annet arbeidsmarked enn oss, men vi skal gå i dybden på dette og finne ut hvorfor næringslivet skiller seg så radikalt ut, sammenlignet med andre land og bransjer, sier Mæland.

Det finnes nemlig ikke en eneste kvinnelig konsernsjef i Norges ti største selskaper, og hele syv av ti ledere på topp- og mellomledernivå er menn.

– I de selskapene hvor staten er på eiersiden er kvinneandelen i styrene 46 prosent, og andelen kvinnelige styreledere er 38 prosent. Vårt mål er 50/50. Rett og slett fordi halvparten av den norske befolkningen er kvinner, sier Mæland.

Les også

Mæland vil snakke med styrelederne om likestilling

– Sløseri av menneskelige ressurser

Statsråden har satt av én og halv time i timeplanen 20. august for å snakke med alle styrelederne i selskaper hvor statens eierskap forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Det vil si at styrelederne i henholdsvis Telenor, Yara og Statoil er invitert, etter prosessen med å finne ny administrerende direktør i selskapene endte med tre nye menn på topp.

– Det er sløseri å bare velge ledere fra halvparten av befolkningen. Man må ikke stille strengere krav til kvinner enn menn, og vi må se målrettet dag til dag-innsats. Den debatten vi har sett de siste månedene er veldig viktig for å komme oss videre, sier Mæland.

– Det her går på ønske og viljen til å rekruttere. Utgangspunktet for næringslivet er ikke at det er tilbudssiden som er et problem. Det er etterspørselen. I DNB skal det for eksempel alltid være minst 50 prosent kvinneandel på deres interne lederutviklings- og talentprogrammer. Man ser flere eksempler fra andre selskaper på at man jobber målrettet og nyttig.

- Situasjonen i dag er altfor dårlig. Det er et sløseri av samfunnets ressurser og det er et sløseri med menneskelige ressurser, sier Mæland.

Les også

Syv av ti ledere i Norges største selskaper er menn

– Vi har en jobb å gjøre

Mæland vil se resultater raskt, men sier det foreløpig er uaktuelt med lovreguleringer for å få flere kvinner på topp.

– Vi har ikke lovreguleringer på dagsorden. Vi har et ønske om å jobbe positivt og målrettet med våre selskaper som eiere. Vi har en jobb å gjøre, og kunnskap virker. Jeg tror den jobben vi gjør med statlig eierskap vil smitte positivt over på resten av næringslivet. Det går sakte med sikkert riktig vei.

– Jeg vet at veldig mange aktører i det private næringslivet har et oppriktig ønske om å få til dette. Det tror jeg er klokt av selskapene, sier Mæland.
E24 har vært i kontakt med Ansgar Gabrielsen som ikke hadde anledning til å komme med en kommentar.

Les også

– Kvinner er en underutnyttet ressurs i norsk næringsliv

Les også

«Den fødte leder» er ingen myte

Les også

Norske kvinner på europatoppen i ufrivillig deltid

Publisert:

Her kan du lese mer om