– Her kan jeg snakke om at jeg gleder meg til å stå på ski i påsken uten at noen blir positivt overrasket

Mangfold er ikke et tema som står høyt på dagsorden hos selskapet som ifølge en ny kåring er en av Norges beste på nettopp dette. – Jeg tror det handler om en grunninnstilling hos oss, sier sjefen selv.

Torunn Andresen, Leif Arne Brandsæter og Paulini Tasica Paul i Visma Enterprise, som er kåret til den mest inkluderende blant bedrifter med over 450 ansatte.
Publisert:

– Det kuleste med Visma er at vi er så forskjellige, men at det ikke er noe tema, sier Paulini Tasica Paul, som er teamleder i Visma Enterprise.

Det er et av de tre norske selskapene som i dag ble kåret til de beste i klassen på likestilling og mangfold, basert på anonyme vurderinger fra egne ansatte på den åpne plattformen Equality Check.

Vil feire de som gjør en innsats

Kåringen skjer i anledning FNs verdensdag for kulturelt mangfold, Diversity Day, og i samarbeid med Care Norge.

– På samme måten som kvinnedagen får fram engasjementet for kvinners muligheter, ønsker vi å løfte Diversity Day i Norge som en feiring av mangfold i videre forstand, sier Isabelle Ringnes i Equality Check.

Sammen med Marie Louise Sunde har hun grunnlagt plattformen som tar temperaturen på hvor gode norske bedrifter er til å gi alle like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn eller seksuell legning.

– Det er viktig å feire de som gjør en innsats på dette området. Vi håper kåringen kan være til inspirasjon for andre, sier Ringnes.

Visma har en kultur for å ta vare på hverandre, mener (f.v.) Torunn Andresen, Paulini Tasica Paul og Leif Arne Brandsæter.
Les også

Mangfold blant økonomistudenter: - Det er et maratonløp

Handler om grunninnstilling

– Jeg tror det handler om en grunninnstilling hos oss, nemlig at kjønn, hudfarge eller legning ikke spiller noen rolle, sier administrerende direktør Leif Arne Brandsæter i Visma Enterprise.

Selskapet leverer programvare og it-tjenester til det offentlige og andre store kunder. De har like mange kvinner og menn i ledergruppa.

Mangfold og inkludering er ikke et tema som har stått høyt på dagsorden i selskapet med 485 ansatte, men Brandsæter mener de har en kultur for å ta vare på hverandre og sette de ansattes kompetanse i sentrum.

Hvis noen bevisst eller ubevisst hadde holdt andre utenfor ville det bli møtt med sterke reaksjoner fra ledelsen, men også fra andre ansatte, mener Brandsæter.

– Å komme med negative kommentarer til noen basert på hvem de er ville blitt dårlig mottatt blant resten, så det har i stor grad regulert seg selv, sier han.

Teamleder Paulini Tasica Paul i Visma har foreldre med bakgrunn fra Sri Lanka.

Teamleder Paulini Tasica Paul har vokst opp i Norge med innvandrerforeldre fra Sri Lanka.

Mens hun i andre sammenhenger har opplevd å bli behandlet annerledes på grunn av bakgrunnen sin, er det ikke sånn hun opplever det i Visma.

– Her kan jeg snakke om at jeg gleder meg til å stå på ski i påsken uten at noen blir positivt overrasket over det, smiler hun.

Sjekk E24s Mangfoldsbarometer her!

Plantet mangfold øverst på agendaen

Blant de mellomstore bedriftene, med ansatte mellom 100 og 450 ansatte, var det teknologiselskapet Sysco som gikk av med seieren. De har om lag 200 ansatte i Norge og jobber blant annet med programvare til energibransjen og konsulenttjenester innen IKT.

– Vi har plantet mangfold øverst på agendaen, sier konsernsjef Dagfinn Ringås.

– Vi var litt for mange menn i slutten av 40-årene, beskriver konsernsjef Dagfinn Ringås i Sysco.

For et par år siden bestemte selskapet seg for å få større variasjon blant medarbeiderne.

– Vi var litt for mange menn i slutten av 40-årene, beskriver Ringås.

De satt opp konkrete mål på måltavla som sjekkes hver måned, blant annet for hvilken kvinneandel og snittalder de ville ha i sine rekrutteringer.

Siden den gang har de doblet antall kvinner i selskapet, gått fra null til 43 prosent kvinner i toppledelsen og alderen på de nyansatte har gått betydelig ned.

Lett å snakke om, vanskelig å gjennomføre

Mangfold er lett å snakke om, men vanskelig å gjennomføre, ifølge Ringås.

– Jobben til folk blir vanskeligere når jeg som leder krever at kvinner skal utgjøre minst 40 prosent av de vi ansetter, sier han.

Han mener likevel det er åpenbart at det lønner seg å satse på mangfold.

– Det er mye morsommere å jobbe et sted med mange ulike mennesker. Vi hadde ikke klart å tiltrekke oss så mange flinke folk, hvis ikke vi hadde hatt en tydelig mangfoldsprofil.

Les også

E24 inngår samarbeid med Equality Check: – Dette er noe norske arbeidsgivere må være gode på

Ungt selskap med flat struktur

Selskapet som gikk av med seieren for bedrifter med under 100 ansatte var Transcendent Group Norge.

– Det er kjempegøy å komme på topp på denne lista og veldig bra at noen setter fokus på dette viktige temaet, sier daglig leder Carsten Maartmann-Moe.

Det opprinnelig svenske konsulentselskapet gir råd til virksomheter både i privat og offentlig sektor om risikostyring, kontroll og etterleving av regelverk.

Martmann-Moe tror de nyter godt av å være et ungt selskap, med flat struktur og stor åpenhet for at folk er forskjellige. Men de har også jobbet bevisst med likestilling.

– Disse målingene har skapt stort engasjement hos oss, sier daglig leder Carsten Maartmann-Moe.

Blant de ansatte er halvparten kvinner, også i ledergruppa. Hvert år går de igjennom lønnsnivået til de ansatte for å sikre at folk får lik lønn for likt arbeid. I fjor viste det seg at kvinnene tjente litt mer enn sine mannlige kolleger.

Selskapet har også sørget for å tilby de ansatte goder som passer for ulike livssituasjoner. De gir for eksempel en egen bonus til ansatte som får barn.

Kåringen skaper engasjement

– Fra i år vil vi se nærmere på hvordan vi kan øke mangfoldet, også når det gjelder alder og etnisk bakgrunn. Vi ønsker dyktige kollegaer, uavhengig av bakgrunn, sier lederen.

Det var en av medarbeiderne som tok initiativ til at de skulle bruke Equality Check til å få anonyme tilbakemeldinger om hvordan de ansatte opplevde arbeidsplassen.

– Disse målingene har skapt stort engasjement hos oss, og vi bruker resultatene for å sørge for at vi fortsetter å være et bra sted å jobbe, sier Maartmann-Moe.

Viser om folk føler seg inkludert

Kartleggingen til Equality Check sier ikke noe om hvor mangfoldig arbeidsstokken i hver enkelt bedrift er, men om de ansatte opplever at alle gis like muligheter.

På den måten får de fram informasjon Ringnes og Sunde mener har manglet tidligere.

– Hvor mange ansatte du har med ulik bakgrunn er viktig, men ikke nok. Du må også sørge for at alle føler seg inkludert og opplever at de har de samme mulighetene, sier Marie Louise Sunde.

– Hvordan vet dere at vurderingene er oppriktige og kommer fra folk som faktisk har jobbet på den aktuelle arbeidsplassen?

– Vurderingene er anonyme, så vi kan ikke sjekke det direkte. Men vi har tatt i bruk beste praksis fra tilsvarende tjenester for å best mulig verifisere at vurderingene er ekte, ved at de logger inn via sosiale medier eller e-post der alle får en unik kode. Dessuten har vi strenge retningslinjer der alle må bekrefte at de legger inn sannferdige og konstruktive vurderinger, forklarer Isabelle Ringnes.

De bedriftene som lykkes best er ifølge Ringnes og Sunde de som gjør inkludering til en del av kjernevirksomheten.

– Det holder ikke å arrangere et foredrag om mangfold eller feire Pride en gang i året. For å skape endring må ledelsen og hele organisasjonen jobbe systematisk med dette over tid, sier Sunde.

De bedriftene som lykkes best er ifølge Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde i Equality Check de som gjør inkludering til en del av kjernevirksomheten.

E24 samarbeider med Equality Check om å presentere Mangfoldsbarometeret.

Publisert:
Gå til e24.no