Striden om havnearbeiderne til Europarådet

Bedriftsforbundet har klaget til Europarådet på det forbundet oppfatter som organisasjonsplikt for norske havnearbeidere.

TIL EUROPARÅDET: Norske havnearbeidere har ligget i strid med arbeidsgiverne i flere saker den siste tiden.

Publisert:

I et brev til rådets avdeling for menneskerettigheter beskriver Bedriftsforbundet tilstanden som har etablert og sementert seg i norske havner.

«Det er en konsekvent og langvarig praksis som krever at havnearbeidere må melde seg inn i Norsk Transportarbeiderforbund før de får lov til å begynne å arbeide», heter det i klagebrevet, som er datert onsdag 4. september. Det er et brudd på artikkel 5 i Europarådets sosialpakt, en bestemmelse som sikrer arbeidere retten til å ikke organisere seg, påpeker Bedriftsforbundet, som organiserer rundt 3.000 små og mellomstore bedrifter.

Pakten stammer fra 1961, og en revidert utgave ble signert av Norge i 1996 og ratifisert fem år senere.

Flere konflikter

Norske havnearbeidere har ligget i strid med arbeidsgiverne i flere saker den siste tiden. Det vekket harme blant de ansatte da en rekke havnesjefer i april skrev et innlegg i Aftenposten med tittelen «Verdens dyreste lunsj».

Havnesjefene hadde sett seg lei på det de oppfatter som stivbeinte tariffbestemmelser, blant annet om retten til å ta pause samtidig.

- Seks ganger i døgnet står Oslo Havn stille, anførte havnesjefene i innlegget som også var signert arbeidsgiverforeningen NHO Logistikk og Transport.

Arbeidsgiverne mener et utdatert regelverk gir norske havnearbeidere en monopolstilling som gjør tilpasninger vanskelig og sjøtransporten dyrere.

Den langvarige konflikten ved Risavika terminal i Stavanger er nå brakt inn for tingretten, etter at Transportarbeiderforbundet vant fram med sitt syn i arbeidsretten. Forbundet ville ikke ha noe av at arbeidere i et annet LO-forbund, Industri Energi, utførte laste- og lossearbeid på havnen og krevde tariffavtale for arbeiderne. Forbundet gikk til boikottaksjoner, noe NHO mener er i strid med reglene.

- Norsk Transportarbeiderforbund er svært uenig i arbeidsgivernes framstilling av situasjonen i havnene og deres påstander i innlegget i Aftenposten, sier nestleder Lars M. Johnsen til NTB.

Rolig

Han setter Bedriftsforbundets engasjement i sammenheng med den rettslige striden mellom havnearbeidere i Drammen og det danske spedisjonsfirmaet Holship.

Norsk Transportarbeiderforbund har krevd tariffavtale med Holship Norge AS for losse- og lastearbeidet i Drammen havn, men bedriften har avvist kravet. Forbundet har derfor varslet boikott av bedriften, men valgte først å gå til tingretten for å avgjort om aksjonsformen er lovlig etter boikottloven.

- Bedriftsforbundet har en dårlig sak. Det ville være merkelig om Europarådet stempler en ordning som gjelder i hele Europa og for så vidt ellers i verden, som ulovlig. EU-kommisjonen har to ganger forsøkt å etablere fri konkurranse på havnene, men har tapt begge ganger i EU-parlamentet, sier Johnsen til NTB.

Han viser til at registrerte losse- og lastearbeidere har fortrinnsrett til slikt arbeid og at denne retten er nedfelt i en ILO-konvensjon samt to tariffavtaler mellom NTF og NHO.

- Den såkalte Sola-dommen i Høyesterett fra 1997 fastslår at fortrinnsretten i tariffavtalene for havnearbeidere er ansett som ledd i oppfyllelsen av Norges forpliktelser etter ILO-konvensjonen og den fortrinnsrett til havnearbeid som følger av denne, sier Johnsen.

- De eneste registrerte losse- og lastearbeiderne er medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund. Det er vi som rapporterer til ILO, fortsetter han.

LES OGSÅ:

Saksøker havnearbeidere for monopolvirksomhet

NHO krever mer produktivitet ut av havnearbeiderne