Sa opp nordmenn - beholdt polakker

KRISTIANSAND (VG) Polske arbeidere tåler hardt arbeid og er mindre syke enn norske kolleger.

OPPSAGT: Lars Erik Bakken (40) ble oppsagt fra Vestas Casting Kristiansand i vår og mener seg forbigått av polsk arbeidskraft.

Petter Emil Wikøren
Publisert:

Det er vurderingen til den tradisjonsrike industribedriften Vestas Casting Kristiansand, som produserer deler til vindmøller.

I vår ga de danske eierne beskjed om å si opp 70 ansatte av de totalt 225 personene fra 16 nasjoner som arbeidet der.

Som hovedregel ble de med minst ansiennitet vist ut døren for å få ned produksjonskostnadene, mange av dem norske ansatte.

En av dem var Lars Erik Bakken (40).

- Jeg godtok det, inntil jeg så at ansatte med lavere ansiennitet enn meg og en rekke polske arbeidere fortsatt var igjen på jobb, sier Bakken.

Han fikk en skriftlig begrunnelse for hvorfor de polske arbeiderne er beholdt i «Pusseriet» der de tyngste arbeidsoppgavene gjennomføres.

I brevet som VG har fått tilgang til forklarer bedriften avgjørelsen slik:

«Vestas Casting Kristiansand / Jernstøperiet har i alle år hatt problemer med å drive denne avdelingen med norsk arbeidskraft. I 2001 inngikk vi en avtale med et firma som leier ut polsk arbeidskraft. I ettertid har vi greid å drive denne avdelingen uten høyt sykefravær og med god kvalitet på arbeidet» skriver P&C-manager Isabella Collett Sikel i brevet fra 20. september i år.

- For tøft

Klubbleder Tor Ivar Ruud ved Vestas Casting Kristiansand sier alle lover og regler er fulgt ved å beholde 18 polske arbeidere fremfor nordmenn.

- Selvfølgelig ville vi beholdt nordmenn, men vanlig etnisk norsk ungdom mellom 20 og 35 år vil ikke jobbe der selv med høyere lønn. Arbeidet er for tøft og hardt. Planen er å tilby de oppsagte norske arbeiderne jobb igjen hvis vi får nye ordrer etter nyttår. Polakkene er beholdt for å ferdigstille en ordre, sier Ruud.

Han avviser sosial dumping og sier polakkene tjener mer enn tarifflønn i verkstedoverenskomsten.

- De tjener fem ganger mer enn i Polen, sier han.

- Er det latskap hos nordmenn?

- Det vet jeg ikke. Våre erfaringer er at de som blir tilbudt jobb i «Pusseriet» enten sykmelder seg eller slutter frivillig. De vil ikke jobbe der og sier de heller vil være arbeidsledige uten å gi nærmere begrunnelse om hvorfor, sier Ruud.

Omplassert

Isabella Collett Sikel skriver videre i brevet til Bakken at de polske arbeiderne er beholdt fordi de skulle drive opplæring på egne ansatte som ble omplassert til Pusseriavdelingen, men at;

«Det viser seg igjen at våre arbeidere har problemer med å utføre denne jobben, og at de har alle måtte bli omplassert i andre avdelinger, eller få tilrettelagt arbeid på grunn av helseutfordringer.»

Administrerende direktør Rigmor Fardal avviser at oppsigelsene har med nasjonalitet å gjøre:

- Vi har valgt arbeiderne ut fra kompetanse og ikke nasjonalitet. Det har fungert i mange år. På nyåret vil de oppsagte få tilbud om jobb hvis vi har ordretilgang, sier Fardal.

- Uholdbart

Bakken er uenig:

- Jeg mener det er uholdbart at bedriften gjennomfører dette og at fagforeningen min i Fellesforbundet godtar ordningen, sier han.

Bakken mener han har fortrinnsrett fremfor polsk innleid arbeidskraft. Dette har bedriften avvist med begrunnelsen at ansiennitetsprinsippet er fraveket for å ivareta «spesiell kompetanse eller fysisk arbeidskapasitet». Bakken vurderer nå erstatningskrav.

- Vi mener oppsigelsen er lovstridig og at Bakken kunne vært omplassert i en annen stilling i bedriften som han ønsket, sier advokat Monica Haugedal til VG.