Når algoritmer gjør ledere verre

Kunstig intelligens og automatisering lar deg kanskje administrere flere personer, men du blir ikke nødvendigvis noen bedre leder av den grunn. Faktisk kan det motsatte være tilfellet: Teknologi kan få frem det aller verste i oss.

Foto:

Et av de nyeste dilemmaene for ledere i en tid preget av kunstig intelligens (AI), er når og hvordan de skal bruke algoritmer til å administrere de ansatte.