Bjørn-Terje tok opp to fag i dagpengeperioden – må betale tilbake 95.000 kroner til Nav

Da Bjørn-Terje Nikolaisen (27) ble permittert, var han allerede oppmeldt i to fag som privatist ved en nettskole. Fordi han ikke sa ifra om dette da han søkte om dagpenger, krever Nav nå tilbake 95.000 kroner.

MÅ BETALE: Bjørn-Terje Nikolaisen ville forsøke å øke sin faglige kompetanse da han var permittert. Nå må han betale 95.000 tilbake til Nav.

Foto: Privat/Scanpix
Publisert:,

Et drøyt år etter at Bjørn-Terje Nikolaisen ble permittert, har han nå fått den endelige beskjeden fra Nav:

Han må betale tilbake 95.000 kroner som han hadde fått utbetalt i dagpenger. Grunnen er at han ikke ga beskjed om at han tok opp to fag som privatist ved en nettskole da han ble permittert.

– I Navs øyne er jeg en svindler. Men jeg mener at det må være bedre å gjøre noe for å øke sannsynligheten for å få jobb, fremfor å sitte hjemme og tvinne tommeltotter når man er permittert, mener Nikolaisen.

Det var like før jul i 2015 at Nikolaisen ble permittert fra stillingen som ROV-pilot (operatør av fjernstyrte undervannsfarkoster) i Nordsjøen. Han hadde lenge visst at jobben hans i Oceaneering AS hang i en tynn tråd, og hadde allerede før han ble permittert meldt seg opp som privatist ved Nettskolen i Nordland.

Les også

Lønnsøkningen ved jobbskifte krymper

Anså seg ikke for å være student

– Planen var å ta de fire fagene jeg manglet for å få studiekompetanse, slik at jeg for eksempel kunne ha begynt på en ingeniørutdannelse, forteller Nikolaisen.

Han fulgte ikke med noe fast studieløp, men hadde tilgang til en portal med fagstoff og en lærer. Når heller ikke Lånekassen anser privatister som studenter, falt det ikke Nikolaisen inn å gi beskjed til Nav om at han var oppmeldt i fag ved en nettskole da han ble permittert. Dette skulle han få angre på i ettertid.

PERMITTERT: Bjørn-Terje Nikolaisen ble permittert fra jobben i Nordsjøen rett før jul i 2015.

Foto: Privat

I februar i fjor var 27-åringen i møte med en saksbehandler i Nav. De ble enige om at han i løpet av permitteringsperioden skulle søke syv jobber hver 14. dag, noe Nikolaisen også fulgte opp. Det kom også opp under møtet at Nikolaisen tok opp fag ved en nettskole.

Saksbehandler ga da beskjed om at Nikolaisen måtte søke Nav om lov til dette, mens han mottok dagpenger under permittering.

– Jeg sendte da søknad til Nav umiddelbart, og regnet med at dette burde løse seg, siden jeg jo i mine øyne ikke var å regne som student. De eneste dagene som var «låst» var eksamensdagene, og jeg hadde for øvrig også mulighet til å utsette eksamen til et senere semester, forteller Nikolaisen.

Fikk regning på 95.000 kroner

Det viste seg at Nav var uenig i denne tolkningen. Først i mai ble søknaden fra Nikolaisen behandlet, og da ble også dagpengene hans stoppet.

I et brev datert 14. september fikk Nikolaisen vite at Nav mente han hadde fått utbetalt dagpenger han ikke hadde krav på.

Årsaken var at han ikke hadde søkt om godkjennelse før oppstart av studiene, og at han heller ikke hadde oppgitt utdanning på meldekortene da han var permittert. Nav mente videre at Nikolaisen ikke omfattes av unntakene for godkjent utdanning med dagpenger (se faktaboks nederst i saken).

- Jeg var ikke enig i vedtaket fra Nav, og i juni 2016 sendte jeg derfor en klage hvor jeg forklarte hvorfor jeg mente at jeg burde være unntatt fra reglene. Først i januar i år fikk jeg tilbake et brev om at de står ved det opprinnelige vedtaket, i tillegg til en regning på 95.000 kroner, forteller Nikolaisen.

Han har videre fått 12 ukers karantenetid på dagpengeutbetalinger, med bakgrunn i at han, ifølge Nav, har tilbakeholdt opplysninger han burde ha forstått ville ha betydning for retten til å motta dagpenger.

Nikolaisen har ikke hundre tusen kroner stående på konto, og må nå belage seg på å betale Nav 5.000 i måneden i drøyt halvannet år.

Les også

50.000 varslede permitteringer og oppsigelser i fjor

Flyttet til Oslo for å øke jobbsjansen

Høsten 2016 fikk Nikolaisen ny jobb som servicetekniker på land, og han gikk bare én uke helt arbeidsledig før han var i jobb igjen. Nordlendingen påpeker at han har gjort alt Nav har bedt ham om, og at han til og med flyttet til Oslo for å øke jobbsjansene sine.

– Det spilte ikke positivt inn for Nav at jeg kom rett tilbake igjen i jobb heller. Du føler nesten at du blir straffet for å fikse ting selv, sier Nikolaisen.

Han forteller at han har vært i kontakt med fagforening, men at det eneste rådet de hadde til ham var å ta kontakt med jusstudenter som tilbød gratis juridisk bistand.

– Det har ikke vært noe hjelp å få. Så det har vært lille meg mot det store Nav-systemet.

Les også

Ferske ledighetstall fra NITO: – Ting er verre enn verst

– Kan ikke legge vekt på innsatsen

Nav opplyser til E24 at de ikke stiller spørsmål ved om man er student eller ikke. De spør om man er under opplæring eller utdanning, og under dette regnes alle aktiviteter som går ut på å tilegne seg kunnskap eller ferdigheter i en formalisert utdanning eller opplæring.

– I og med at Nikolaisen var tatt opp som deltager ved nettskolen da han søkte om dagpenger, er vår vurdering at han burde forstått at han skulle opplyst om at han tok opp fag da han søkte om dagpenger i desember 2015, sier Ellen Chr. Christiansen, direktør for NAV Arbeid og ytelser.

Fra Navs side er det forståelse for at det kan kjennes urettferdig når man har lagt ned en betydelig innsats for på komme tilbake i arbeid.

– Regelverket åpner imidlertid ikke for at denne innsatsen er noe vi kan legge vekt på i vår vurdering, forklarer Christiansen.

OPPMYKNING: Statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeidsdepartementet påpeker at det allerede er gjort en oppmykning i regelverket slik at det skal være lettere å ta utdanning når man mottar dagpenger.

Foto: Torstein Bøe NTB scanpix

– Behov for smidigere regelverk

Da Anniken Hauglie tok over som arbeidsminister ble hun utfordret av blant annet Tekna-lederen til å myke opp regelverket, slik at det ble lettere å ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger. Dette ble da også gjort.

1. mai 2016 ble regelverket endret for å gi et noe større rom til å delta på opplæring eller utdanning hvis man er arbeidsledig eller permittert. Men selv om denne regelen hadde hatt tilbakevirkende kraft, noe den altså ikke har, ville utvidelsen uansett ikke vært stor nok til å gjelde Nikolaisens situasjon.

Les også

Slik forklares fallet i arbeidsstyrken

Arbeidsdepartementet ber om forståelse for at de ikke kan kommentere enkeltsaker. Statssekretær Christl Kvam påpeker overfor E24 at de har gjort det enklere for arbeidsledige å ta utdanning når man mottar dagpenger.

– Vi så at det var behov for et smidigere regelverk, og endret derfor reglene i 2016, sier Kvam, og legger til:

– Hovedregelen er fortsatt at personer som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger. Begrunnelsen er at de i utgangspunktet ikke kan anses som reelle arbeidssøkere eller fullt ut disponible for arbeidsmarkedet så lenge de er under utdanning.

Statssekretæren sier videre at det på dette tidspunktet ikke er naturlig å gå enda lenger i å utvide adgangen til å ta utdanning med dagpenger.

– Men vi følger nøye med på hvordan endringene vi har gjort slår ut, avslutter Kvam.

Les også

Virke-direktør vil øke mangfoldet – uten å sladde navnet på jobbsøkerne

Les også

50.000 varslede permitteringer og oppsigelser i fjor

Les også

– Det er jo kjempeluksus