VANLIG: Mange bedrifter sender før jul ut julekort til sine kunder, men ikke alle ønsker navnet sitt på kortet. Kan man nekte?

Foto: Berit Roald NTB Scanpix

Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver sende ut julekort mot min vilje

Ukens spørsmål er høyaktuelt i disse tider, og berører både religionsfrihet og arbeidsgivers styringsrett.

Publisert:

Spørsmål fra leser:

Kan arbeidsgiver sende ut julekort til kunder og ansatte på vegne av meg, når jeg av personlige grunner ikke ønsker det? Her er det snakk om et julekort fra bedriften med hilsen fra oss i administrasjonen navngitt. Kan han kreve at jeg deler ut julegaver når jeg ikke ønsker det? Jeg tar personlig avstand fra alt som kan knyttes til julefeiring på grunn av min religion, og jeg vil ikke at mitt navn skal settes i forbindelse med det.

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Spørsmålene du stiller berører religionsfrihet og arbeidsgivers styringsrett. Det klare utgangspunktet er at man har religions- og livssynsfrihet på arbeidsplassen, og at det er forbudt å diskriminere på grunn av sin egen religion eller sitt livssyn. Dette innebærer også friheten til ikke å ha en religion. Som arbeidstaker er du derfor ikke nødt til å ta delta på tilstelninger og aktiviteter på jobb som er knyttet til religion, eller som du mener strider mot din egen religion eller livssyn. Man er altså ikke nødt til å delta på juleavslutninger eller være med på julekort utstedt av virksomheten, dersom dette strid mot din egen overbevisning. Vår erfaring er at arbeidsgivere langt på vei respekterer slike ønsker og at dette ikke er problematisk. Forhåpentligvis har dere andre type tilstelninger og andre felles aktiviteter som ikke har tilknytning til religion. Arbeidsgivere har plikt til å sørge for at alle har et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø, hvilket innebærer at arbeidsgiver skal sørge for at man ikke føler seg utenfor. I disse GDPR-tider kan det for øvrig stilles spørsmålstegn ved om det å sette ditt navn på julekort uten et uttrykkelig samtykke fra deg, innebærer et brudd på personopplysningsloven.

Når det gjelder den konkrete oppgaven om å dele ut julegaver til de ansatte, er utgangspunktet at arbeidsgiver har rett til å be deg utføre arbeid som hører til din stilling. Dersom stillingen din innebærer utdeling av gaver eller dersom en slik oppgave naturlig hører til stillingen, kan arbeidsgiver be deg om å gjøre dette. Spørsmålet er om det å sette deg til denne oppgaven også er i strid med din religionsfrihet og/eller innebærer diskriminering. Noe klart på svar på det spørsmålet er det nok ikke. Imidlertid mener vi at det må være mulig å finne en løsning med arbeidsgiver dersom du forklarer hvordan du opplever situasjonen. Mest sannsynlig vil arbeidsgiveren din ha forståelse for hvordan du føler det, og at det er mulig å be noen andre med tilsvarende stilling om å foreta utdelingen.

Se flere spørsmål og svar fra Jobbekspertene her

Svar fra Svánaug Bergland:

Du setter på dagsorden en problemstilling som jeg har møtt på ved flere anledninger – men mest for en del år siden. Da Norge for alvor ble et mer flerkulturelt land, dukket det opp en rekke problemstillinger for norske arbeidsgivere knyttet til religiøst mangfold og typiske norske vaner og tradisjoner. Vi snakker om mattilbudet i kantinen, bønne-tid, bekledning/arbeidstøy, feiringer av religiøse høytider osv. Det er etter min oppfatning en svært positiv og naturlig utvikling at ulike trosretninger også er representert i bedriftenes ledergrupper. Dette reiser imidlertid spørsmål som bedriftens toppledelse må diskutere og finne gode løsninger på. Dessverre finnes det flere eksempler på at disse spørsmålene settes på spissen og blir til problemer fordi diskusjonene først kommer opp når noen føler seg utsatt, slik du gjør nå. Jeg både tror og håper at din arbeidsgiver vil respektere ditt syn når du legger det frem på en ryddig og sakelig måte. Jeg håper også at denne saken gjør at andre arbeidsgivere tar en gjennomgang av sine rutiner og finner måter å gjennomføre dem på som ivaretar alles beste hensyn.

Her kan du lese mer om