LO: - Norge mangler 140.000 jobber

Veksten i norsk økonomi var svakere i fjor, og vil fortsette i samme kurs framover. Selv om arbeidsmarkedet er stabilt, fører større befolkning til en høyere andel ledige, mener LO.

MENER OLJERELATERTE JOBBER ER DE MEST UTSATTE: - Oljebransjen har vært gjennom en veldig ekspansjon, og den regner man med at er på vei ned, sier LOs økonom Stein Reegård til Dagsavisen.

MARIT HOMMEDAL
Publisert:,

Onsdag neste uke legger regjeringen fram Revidert nasjonalbudsjett som spikrer pengebruken for 2015. Ifølge en vurdering LOs økonomer har gjort av norsk økonomis status, er det i ferd med å skje alvorlige ting i arbeidsmarkedet, skriver Dagsavisen.

Sysselsettingsraten går ned, og andelen sysselsatte i Norge er 3,7 prosent lavere enn før finanskrisen. Dette betyr i praksis at vi mangler 140.000 jobber, og LOs økonomer regner med at utviklingen vil fortsette.

Mener Norge mangler jobber: Stein Reegård er sjefsøkonom i LO og sier at Norge mangler 140 000 jobber.

Mattis Sandblad

Årsaken til dette er ifølge LOs sjeføkonom Stein Reegård at befolkningsveksten øker mer enn antall sysselsatte. Altså kan vi også framover forvente en økt andel arbeidsledige.

– 140.000 jobber tilsvarer tre års god sysselsettingsvekst. Det er et svært tall, og er ment til å klargjøre problemstillingen, som ikke kan løses over natten. Det er fare for at tallet vokser, sier han.

Reegård forteller at tendensen i arbeidsmarkedet har vart i sju-åtte år allerede. Høyest andel ledige er det i bygg– og anleggsbransjen, der 5,4 prosent er arbeidsledige i dag.

Ifølge Statistisk sentralbyrå sto nettoinnvandringen for 69 prosent av befolkningsveksten i Norge i fjor.